7.8 C
Ljubljana
četrtek, 6 maja, 2021

Srečanje Sveta slovenskih organizacij in Unije Italijanov

V ponedeljek, 14. oktobra 2019 je na sedežu urada “Europa” Italijanske zveze v Kopru potekalo srečanje med Italijansko Unijo-Unione Italiana in Svetom Slovenskih organizacij iz Furlanije – Julijske krajine. Delegacijo Italijanske Unije-Unione Italiana so sestavljali predsednik Maurizio Tremul in podpredsednik Izvršnega sveta Marko Gregorič. V delegaciji Sveta Slovenskih organizacij so bili prisotni predsednik Walter Bandelj in Ivo Corva, vodja za finančne zadeve pri SSO-ju.

Srečanje je potekalo v zelo prisrčnem vzdušju in je bilo zelo plodno, kar dokazuje dolgo in odlično sodelovanje, ki ga obe organizaciji v zadnjih desetletjih skrbno gojita.
Na področju evropskega načrtovanja se SSO in Italijanska unija-Unione Italiana ponašata z dolgim in zelo plodnim sodelovanjem, saj sta skupaj izvedla veliko število projektov. Trenutno dve narodni skupnosti skupaj sodelujeta za uresničitev evropskega strateškega projekta “PRIMIS – Večkulturno potovanje med Italijo in Slovenijo skozi prizmo manjšin”, ki je financiran iz programa Interreg Italija-Slovenija V-A 2014-2020. Projekt ima izredno velik pomen za ovrednotenje prisotnosti ter kulturne in jezikovne dediščine obeh skupnosti s turističnega in širšega družbeno-ekonomskega vidika.
V nadaljevanju je bil poseben poudarek namenjen novemu Programu sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2021–2027, še sporočata UI in SSO. V okviru slednjega bo potrebno v prihodnosti nameniti več prostora in pozornosti za tematike avtohtonih manjšin in narodnih skupnosti na italijansko-slovenskem čezmejnem območju, tako s kulturnega in jezikovnega kot z ekonomskega vidika.
Glede možnosti zagotavljanja parlamentarne zastopanosti slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu tudi v prihodnosti je Italijanska unija-Unione Italiana v celoti podprla pričakovanja SSO, da bodo v procesu reform, ki se v tem obdobju pišejo, opredeljene najbolj primerne rešitve za Slovence v Furlaniji – Julijski krajini, ki jim bodo zagotovile zajamčeno zastopanost. V zvezi s tem bo UI še naprej pozival pristojne državne organe, naj delujejo v tej smeri.
Med srečanjem so bila še obravnavana glavna vprašanja, problemi in pričakovanja, ki zadevajo obe skupnosti, od šole, mladine, kulture, gospodarstva do dvojezičnosti in spoštovanja priznanih pravic, ki jih zagotavljata obe državni zakonodaji ter deželni in krajevni predpisi, pa tudi pomembni mednarodni sporazumi, v prvi vrsti poseben statut, ki je priložen Londonskemu memorandumu iz leta 1954.
V zvezi s temi vprašanji sta se SSO in UI dogovorili, da bosta izvedli nekaj skupnih pobud s ciljem izmenjave dobrih praks in določitve skupnih projektov na vseh področjih, ki so v korist obeh skupnosti in celotnega ozemlja. Pri tem bo pristop transparenten, vključujoč pristop in odprt za sodelovenje vseh tistih, ki so jim dragocena evropska protitotalitaristična načela, pluralizem, demokracija ter krščanske vrednote, ki spadajo med temeljna načela obeh organizacij.

Zadnje novice

Sorodne vsebine