28.2 C
Ljubljana
sobota, 31 julija, 2021

Slovenska zastava naj postane tudi uradna zastava slovenske manjšine v FJk

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec pisal predsedniku Zaninu, da naj slovenska zastava postane tudi uradna zastava slovenske manjšine v FJk. Njegovo pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti: 

 

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je pisal predsedniku deželne skupščine Pieru Mauru Zaninu v zvezi z zastavo slovenske narodne manjšine v FJk. Pravica do uporabe svojih simbolov je sicer zagotovljena po zaščitnem zakonu, izobešanje zastave slovenske manjšine pa je specifično normirano z deželnim zakonom št. 27 z leta 2001. Z razliko od zakona za zaščito furlanske manjšine, piše Gabrovec v svojem pismu, za Slovence ni nikjer določeno katera naj bo ta zastava. Gre za pomanjkljivost, ki jo je potrebno čimprej odpraviti, zato da ne bi privedla do nepotrebnih zapletov. »Slovenska manjšina se kot narodna skupnost prepoznava v zastavi matične države, kar dokazuje tudi njena več desetletna ustaljena uporaba na naših šolah in občinskih stavbah zato je prav, da se to uzakoni.« Na problem sta opozorili tudi dve krovni organizaciji in svoje povoljno mnenje je svojčas dal paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. S tem v zvezi, dodaja predstavnik SSk, je vredno še spomniti, da je Republika Slovenija pravica in določila o uporabi narodnih simbolov za italijansko in madžarsko manjšino zapisala celo v ustavo. Gabrovec, ki je član predsedstva Deželnega sveta, predsedniku Zaninu predlaga, naj se čimprej sestane delavno omizje, ki naj določi najprimernejšo rešitev. Sam pa predlaga, naj se določilo enostavno doda v deželni zakon o zaščiti slovenske manjšine.

Igor Gabrovec

Trst, 19. februarja 2019

Zadnje novice

Sorodne vsebine