22.5 C
Ljubljana
nedelja, 1 avgusta, 2021

SLORI: Pester spored informativnih srečanj o prednostih in izzivih učenja slovenščine

SLORI-jeva Delovna skupina za slovenski jezik nudi nasvete neslovenskim staršem otrok, ki obiskujejo vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom.

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) že dalj časa namenja posebno pozornost uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v Italiji, od nedavne vzpostavitve Delovne skupine za slovenski jezik pa to počne še veliko bolj načrtno in celovito kot doslej. Delovna skupina nudi strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, pa tudi vrsto storitev na področju svetovanja, lektoriranja, izobraževanja, priprave učnega gradiva in jezikovnih tehnologij ter drugih oblik jezikovne podpore skupnosti. Dejavnost vodi skupina slovenistk, lektoric, predavateljic in drugih strokovnjakinj ter strokovnjakov, ki delujejo na posameznih jezikoslovnih področjih.

Med prednostne naloge delovne skupine spada tudi jezikovno ozaveščanje posameznikov, ki niso govorci slovenskega jezika, so pa aktivno vključeni v slovensko šolsko in širše družbeno okolje. Vse pogostejša so v tem oziru informativna srečanja o prednostih in izzivih dvojezične vzgoje ter učenja slovenščine kot drugega jezika, ki jih SLORI prireja v tesnem sodelovanju s slovenskimi šolskimi ustanovami in drugimi vzgojnimi organizacijami. Srečanja so namenjena neslovenskim staršem otrok, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom; znano je namreč, da ob vpisu otroka v slovenski vrtec ali šolo nekateri starši nimajo ustreznega znanja o poslanstvu in ciljih teh vzgojno-izobraževalnih ustanov, pa tudi ne o ključnem pomenu razvijanja dosledne rabe slovenščine v šolskem in zunajšolskem okolju.

V tekočem šolskem letu je delovna skupina SLORI JEZIK oblikovala pester spored informativnih srečanj, ki potekajo na celotnem naselitvenem območju slovenske skupnosti v Furlaniji – Julijski krajini. Po nedavni uspešni delavnici v Gorici, ki je nastala na pobudo Slovenskega dijaškega doma S. Gregorčiča, bosta v prihodnjih dneh sledili še dve srečanji. Prvo bo v četrtek, 12. decembra, ob 17.30, v prostorih Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom J. Pangerca iz Doline, kjer se bo z zainteresiranimi starši pogovarjala psihologinja in psihoterapevtka dr. Susanna Pertot; drugo srečanje bo že naslednjega dne, v petek, 13. decembra, ob 17.00, v prostorih Državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom P. Petričiča v Špetru, ko bo jezikoslovka dr. Matejka Grgič nagovorila navzoče v okviru šolskega dneva odprtih vrat. Če se kdo ne bi mogel udeležiti nobenega od omenjenih dogodkov, bo nova priložnost, da prisluhne omenjenima strokovnjakinjama, 26. marca 2020 v Narodnem domu v Trstu, ko bosta skupaj javno spregovorili na pobudo mladinskega oddelka Narodne in študijske knjižnice.

Zadnje novice

Sorodne vsebine