19.1 C
Ljubljana
sreda, 23 junija, 2021

(PREJELI SMO) Javno pismo – Poziv ZA odpoklic funkcionarja Tomaža Vesela

Piše: Iva Pavlin Žurman

»Najvplivnejše slovenske pravnike skrbi pomanjkanje pluralizma, ki je osnova demokratične družbe«, je uredništvo Domovine naslovilo prispevek o vsakoletnem izboru 10 najvplivnejših pravnikov (28. novembra 2018), ki ga vsako leto pripravlja portal IusInfo.

Izbor se je zaključil z okroglo mizo Reforma slovenske pravne in demokratične države. Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Matej Avbelj, so sodelovali ddr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, dr. Miha Šepec, dr. Dominika Švarc Pipan, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak.

“Če je v neki družbi medijski prostor, kar se tiče dominantnih medijev, monopolističen, potem ne moremo govoriti o resnično svobodnem oblikovanju politične volje,” je menil ddr. Klemen Jaklič, ki je bil na portalu TAX-FIN-LEX izglasovan kot najuglednejši pravni strokovnjak.

Na protikorupcijski komisiji (KPK) so decembra 2020 potrdili prejem prijave glede dodatne dejavnosti predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela pri FIFI.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Predstojnik protikorupcijske komisije (KPK) Robert Šumi je po več mesecih preiskave zaključil (poročilo KPK), da je FIFA ustanova, zato delo državnega funkcionarja Tomaža Vesela na FIFI, kjer je predsednik komisije za revizijo in skladnost, ni nezakonito.

»Pozabil« pa je ugotoviti, da je delo Vesela pri FIFI bilo plačano in je predsednik Računskega sodišče pridobil dohodek, kar zakon ZIntPK poklicnim funkcionarjem v 26. točki prepoveduje. Šumi je Veselov dohodek opredelil kot (denarno) nadomestilo (POPtv, 24ur zvečer, 12. maj 2021), toda nadomestila se plačujejo za pokritje stroškov (potni stroški, dnevnice), pri Tomažu Veselu pa ja dohodek stroške bistveno(!) presegel. Torej je šlo za pridobitno dejavnost fizične osebe – poklicnega funkcionarja.

Večmesečno delo je KPK zaključila s škandaloznim poročilom, ki dopušča(!?) kršenje zakona oz. nezakonito delo predsednika RačS Tomaža Vesela! Zato je nujna revizija poročila KPK ter ugotavljanje (kazenske) odgovornosti predsednika R. Šumija, ki je vodil postopek in sodelujočih članov senata, ki so sprejeli takšno poročilo.

Sočasno je treba izpostaviti nezakonito delovanje funkcionarja T. Vesela, ki se spreneveda, da je pridobil potrdilo – dovoljenje (ki ga nikjer ni) za svojo »športno« dejavnost pri FIFI, čeprav KPK v poročilu ugotavlja, da ni šlo niti za športno niti za pridobitno dejavnost! Kdo je tu nor?

Ugledne in vplivne pravnike naslavljam, da pozovejo državne institucije k »vzpostavitvi pravne in demokratične države Slovenije«.

Sočasno kot odgovorna državljanka (volivka) pozivam predstavnike ljudstva – poslance Državnega zbora k obravnavi nezakonitega dela poklicnega funkcionarja Tomaža Vesela in k njegovi (zakoniti) razrešitvi z mesta predsednika Računskega sodišča!

Iva Pavlin Žurman, univ. dipl. ekon., upokojena učiteljica ekonomskih predmetov

Zadnje novice

Sorodne vsebine