V izhodiščih, ki jih je komisija pripravila na podlagi analiz obstoječe dopisniške mreže v tujini, analize tujih dopisniških mrež članic EBU ter analiz lastnih programskih potreb, je komisija za razpravo predlagala počasno uvajanje določenih posodobitev in sprememb, ki bi dolgoročno lahko pozitivno vplivale na še bolj optimalno delovanje dopisniške mreže v tujini. Generalni direktor je pri svojem predlogu upošteval večino izhodišč komisije, nekaj vprašanj, ki so še ostala odprta iz objektivnih razlogov pa je označil kot »zamrznitev« dokler s komisijo ne doseže dogovora, kako zadevo najbolj ustrezno rešiti.Programski svet se bo na ponedeljkovi seji seznanil z dosedanjimi načrti za posodobitev dopisniške mreže. Obenem pa se bodo nadaljevali pogovori in usklajevanje med dopisniško komisijo in generalnim vodstvom s skupnim ciljem optimizacije dopisniške mreže v tujini, ki je ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti RTV Slovenija.