10 C
Ljubljana
ponedeljek, 17 maja, 2021

(PISMO BRALCA) Odziv na srečanje predstavnikov treh vej oblasti pri predsedniku RS Borutu Pahorju

Evropsko sodišče za človekove pravice je v svoji sodni praksi zavzelo stališče, da svoboda izražanja ni omejena na zgolj nekritično izražanje misli, govora in idej, ampak lahko vključuje tudi informacije, podane v obliki negativnih kritik in ne zgolj idej, ki so lepo sprejete ali obravnavane kot nežaljive ali nezaupljive, pa tudi take, ki užalijo, šokirajo ali zmotijo, dodajajo…

 

Da bi razumeli vsebino, je vedno treba prebrati celoten zapis, ne le nekaj izbranih citatov, ki so bili izvzeti iz konteksta, za razumevanje konteksta je vedno potrebno najprej razumeti/poznati specifiko akcije, ki je pripeljala do tozadevne reakcije…

Tozadevno posebej izpostavljam naslednja uradno dokumentirana (pravnomočna) materialna dejstva, ki so bila po/znana zločinski tov. Alji Kratovac ex Prokopović:

  1. pravno dejstvo, da je bila Vodmatska 8 v Ljubljani porušena nezakonito! je prvo uradno potrdilo MOP RS s pravnomočno odločbo z dne 16. 9. 2011,
  2. pravno dejstvo, da je bila Vodmatska 8 v Ljubljani porušena nezakonito! je drugo uradno potrdilo Državno odvetništvo v prvem uradnem pravnem strokovnem mnenju z dne 7. 10. 2011,
  3. pravno dejstvo, da je bila Vodmatska 8 v Ljubljani porušena nezakonito! je tretje uradno potrdilo Državno odvetništvo v drugem uradnem pravnem strokovnem mnenju z dne 17. 10. 2011,
  4. pravno dejstvo, da je bila Vodmatska 8 v Ljubljani porušena nezakonito! je četrto uradno potrdilo MIP RS s pravnomočnim sklepom z dne 13. 3. 2012

Ob navedenih factih je nemogoče! zakonito uporabiti za pregon 299/4. čl. KZ-1, ki ‘ščiti’ uradno osebo pri njenem ZAKONITEM! delovanju – veza enoznačna dokončna! sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Ips 198/2018 z dne 19. 2. 2019, ki je (op.a. poleg Višjega sodišča v Ljubljani in poleg Okrožnega sodišča v Ljubljani – samo po temelju nezakonitosti porušitve) po temelju potrdilo nezakonitost porušitve sinovega doma in v celoti potrdilo temelj pripadajoče odškodnine…

Mimogrede: Deset let je tega, kar so starejšemu sinu nezakonito! porušili dom v dneh od 12. 10. do 15. 10. 2010, vse v situaciji, ko dne 13. 10. praznujem rojstni dan (udba je vedno rada/sistematično škodovala ljudem v dneh, ki so jim prinašali radosti…), vse v situaciji, ko so naročniki/akterji nezakonite! porušitve vedeli, da bova z ženo v tujini – v ZDA… Če sem na kaj ponosen, sem ponosen na oba sina, da sta zmogla prenesti pogled na nezakonito! rušenje in pri tem nista nezakonito odreagirala… (berite: kakšnega udbovca na mestu rušenja skrajšala za glavo…). Do danes še nismo prejeli niti centima pripadajoče odškodnine, vse ob sodnih stroških, ki krepko presegajo 100.000 €…

Ob srečanju treh vej oblasti pri predsedniku RS

»Napake in sodne zmote se ne dogajajo zgolj v našem pravosodju« je opravičeval porazno stanje našega ‘pravosodja’ predsednik VS RS tov. Damijan Florjančič, kjer ‘po drugi strani pa zaradi vaših sodnih zmot, gospod Florjančič,  ljudje umirajo, imajo uničene družine, kariere, življenje, in to ne v SFRJ, ampak v samostojni demokratični Republiki Sloveniji, kjer imamo polna usta človekovih pravic.“ …

Jugoslovanski sodni sistem je bil orodje komunistične partije za uresničevanje njihovega programa, kazensko pravo pa orodje za uničevanje razrednega sovražnika. Ni šlo za zmote, ampak za sistem uničevanja ljudi,” (vir: g Janez Janša, predsednik Vlade RS), kjer je predsednik Vlade RS g. Janez Janša povzel v predlogu kaj storiti, da se v bodoče v RS prepreči tovrstna zloraba ‘pravosodja’:

»Prvič, da se sodstvo odpre, da ljudje vidijo, kako se sodi, ker po tem, ne bodo ne tisti sodniki ne tisti tožilci, ki so dokazano zamočili stvari, ali pa napačno, po krivem tožili in sodili, napredovali, ker sedaj je to formula.« 

Še enkrat se je pokazala vsa suverenost predsednika Vlade RS v poznavanju anomalij našega zakotno zatohlega ‘pravosodja’, ki se nikakor ne more otresti spon zločinskega jugoenoumja, kjer je sodstvo sistematično kršilo človekove pravice, kar pa niti ne čudi, ko še vedno sodijo isti sodniki/sodnice, ki so v bivši jugi načrtno kršili človekove pravice in/ali njihovi učenci, danes pa taisti zasedajo najvišje položaje npr. pro/udbovski tov. Branko Masleša ali pa napredujejo zaradi zavržnih uslužnosti do pro/udbovske globoke države npr. tov. Alja Kratovac ex Prokopović.

O tov. Masleši in njegovem abotnem izpadu, da je potrebno RS tepihovati, Janšo pa sfukati, tudi na način, da se je sam imenoval v senat Vrhovnega sodišča, ki je krivosodil o zavržno zločinski kučanovi pro/udbovski aferi »Patria«, je bilo moč mnogo tega prebrati, bolj skrito ostaja, kako napredujejo tiste sodnice/sodniki, ki krivosodijo za potrebe pro/udbovske globoke države.

Tako kot sodnik g. Zvjezdan Radonjić razkriva modus operandi pro/udbovskega dela krivosodja, vse v črednem nagonu mafije, ki ščiti mafijo, ko je potrebno, prosto po Masleši ‘sfukati…, če ne vsaj tepihovati’ pro/udbovskemu delu krivosodja neljubega sodnika, je večkratna zavestna/naklepna kršilka človekovih pravic tov. Alja Kratovac ex Prokopović prikaz modus operandi, ko pro/udbovski del krivosodja v kontekstu enoumne negativne selekcije nagrajuje njemu vdano vazalko, za katero velja, da bi v urejeni pravni demokratični državi z njej lastno nestrokovnostjo – brez sodniške toge že davno tega ‘letela na cesto’.

Ko bo RS odvzela sodnikom trajni mandat in ga nadomestila s karierno odgovornostjo, se bo opravila naravna selekcija med tistimi, ki si zaslužijo, da sodijo Slovencem/Slovenkam v RS in tistimi, ki si ne zaslužijo, da krivosodijo – do takrat pa smo priča tudi ekscesu, ko večkratna zavestna/naklepna kršiteljica človekovih pravic, napreduje!?

Evidentno je, da so pro/udbovski pravniki/sodniki (op.a. velja tudi za ženski spol…) v RS z osebno motiviranimi mnenji/odločitvami do amena sprostituirali pravo, kjer je pravo v današnji pro/udbovsko sistemsko skorumpirani RS postalo zgolj element interpretacije, kjer je uradno arhivirana materialna Resnica element, ki ga je potrebno v zlorabi Zakona/Ustave v celoti z/negirati, vse v kontekstu ‘rezultatskega načina odločanja’, vse na temelju (za pravno in demokratično družbo) nesprejemljive teze: “to je pravi rezultat, ugotoviti je treba, kako do te odločitve najlažje priti”.

Med razumno javnostjo enoznačno dokazano velja, da je tov. Alja Kratovac ex Prokopović v zavestni/naklepni zlorabi Zakona/Ustave družini Trunk povzročilo nečloveško nepopravljivo vseživljenjsko ne/materialno škodo, ‘vse v grobem kršenju procesnih pravil postopka z napako, ki je povsem zunaj okvira pravno še dopustnega dejanja’, vse, ko naju je s sinom v letih 2013/2014 – v zaščito pro/udbovsko oblastnih kriminalnih zločincev IRSOPa, ki so sinu de-facto nezakonito! porušili dom – nezakonito! obsodila na večletno kazen zapora, za dejanje, ki ga nisva storila, vse v evidentni zavestni/naklepni zlorabi 299/4. čl. KZ-1! S tovrstnim njej lastnim zavržnim zločinskim delovanjem je primaknila svoj doprinos k psiho/fizično/finančnem pohabljanju/ubijanju mene/sina/družine Trunk.

Še več, v lahko prepoznavni metodi udbovskega diktatorskega režima »uniči/pohabi/ubij najšibkejši člen družine in si uničil/pohabil/ubil boš celo družino…« je v oblastnem ubijanju sina taista tov. Alja leta 2015 de-facto nezakonito! potrdila nezakonito! spremembo režima prestajanja kazni zapora (op.a. akterjev sistematičnih kršilcev človekovih pravic tov. Jožeta Podržaja/URSIKS in tov. Bojana Majcna/v.d. direktor Doba, katera sta v njima lastnih abotnosti rada igrala ‘Boga’ nad življenjskimi usodami zapornikov), kar vse je privedlo do tega, da je morala RS vs. ESČP na račun intelektualno podhranjenih pro/udbovsko oblastnih zavržnih aparatčikov leta 2018 priznati sinu kršitev človekovih pravic kar po štirih! členih Konvencije!

Dandanes, ko v pro/udbovsko sistemsko skorumpirani RS velja pravilo negativne selekcije ‘večji bedak kot je, hitreje napreduje’ me ne čudi:

  1. da je taista naklepna večkratna kršiteljica človekovih pravic tov. Alja krivo obsodila dva evidentno nedolžna človeka na 17!, pomislite, sedemnajst let zapora…
  2. da je taista naklepna večkratna kršiteljica človekovih pravic tov. Alja oprostila kriminalnega zločinca, ki je bil obtožen poskusa uboja in je sam uradno priznal predmetni poskus uboja…
  3. itd, itd, itd, …

in sam Bog ve, koliko tovrstnih ekscesov še premore kariera tov. Alje Kratovac ex Prokopović…

Ostaja le vprašanje, kako gnil mora biti v lastni substanci šele organ, ki izpelje/potrdi napredovanje zanikrno sistematični večkratni kršilki človekovih pravic!?

Saj ni res, pa je…

Pro/udbovsko pogojena krivosodna svojat, kaj od zapisanega ni res!?

Franc Trunk, veteran vojne za Slovenijo, Portorož

Zadnje novice

Sorodne vsebine