-2.1 C
Ljubljana
torek, 25 januarja, 2022

(PISMO BRALCA) Laž nesmrtna duša častilcev partizanskih klavcev

Piše: Franc Trunk

Ena od glavnih udbaških zapovedi ukazuje – ‘ne glejte nas kaj delamo, poslušajte!, kar vam govorimo*…’ (op.a. govorimo* = LAŽEMO!!!…)…

            Danes, ko je iz murglske vukojebine prilezel večkratni izdajalec interesov samostojne RS udbaški boter milan kučan, da je pred srečanjem z Matildo v Šentjažu v zavržnem spreobračanju materialnih dejstev dobesedno sral po vsem kar pomeni SLOVENSTVO in javno pozival k novi revoluciji udbaške drhali, sem se odločil, da posvetim (še) nekaj mojega Časa uradno dokumentirani Resnici o ukradeni židovski vili iz katere kognitivno prikrajšani udbaški primitivci SD v maniri maloumnih častilcev partizanskih klavcev – v njim lastni primitivno necivilizacijski jugonostalgičnosti – sejejo sovraštvo zoper vse – kar v samostojni RS pomeni SLOVENSTVO!

            Na ‘pomoč’ sem poklical strica GOOGLE, ki me je ‘soočil’ z zgodovinarjem g. prof. dr. Renatom Podbersičem ml. (Nova Gorica, 1970), ki je študiral na Filozofski fakulteti v Ljub­ljani, doktoriral pa na Fakulteti za humanistiko v Kopru. Zaposlen je na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani, hkrati je asistent za novejšo zgodovino na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Od leta 2017 je glavni urednik znanstvene revije Dileme, ki jo izdaja Študijski center za narodno spravo, ter predsednik Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino…

            Spoštovani zgodovinar g. prof. dr. Renato Podbersič ml. je v javnem zapisu »Kakšna je resnična usoda Moskovičeve vile« dne 18. aprila 2021 v zaključku zapisal, citat: 

»… Avgusta 1953 se je na podlagi odločbe, akta o razlastitvi z dne 11. avgusta 1953, v zemljiški knjigi zaznamovala razlastitev nepremičnine. Kot razlog so navedli: »Od leta 1945 je hiša služila za reprezentančne potrebe bivšega Predsedstva vlade LRS oz. služi sedaj za potrebe izvršnega sveta Skupščine LRS. Da bi hiša še naprej služila takšnemu namenu, so potrebne večje adaptacije, združene z velikimi stroški. Teh adaptacij lastnica (Dana Kos) ni pripravljena izvršiti na svoje stroške, na drugi strani ne bi bilo gospodarsko, da bi Izvršni svet izdajal velike vsote za adaptacijo hiše, ki bi ostala v zasebni lasti. Zato je v splošnem interesu, da pride hiša z vrtom, ki je izvršnemu svetu nujno potrebna, v splošno ljudsko premoženje. Ker z lastnico ni bilo mogoče doseči sporazuma za sklenitev kupoprodajne pogodbe, je postala razlastitev nujna. Zoper to odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.« 

Septembra 1954 se je na podlagi sodbe Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu z dne 26. maja 1954 izbrisala zaznamba razlastitve. MLO glavnega mesta Ljubljana je dne 31. avgusta 1954 izdal odločbo, v kateri je ugotovil, da »je bil s sodbo Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu razveljavljen akt o razlastitvi, ki ga je izdal Izvršni svet Ljudske skupščine LRS po svoji komisiji za administrativne zadeve, s katerim je bila odrejena v korist države in za potrebe Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS popolna razlastitev pod vl. št. 476, k.o. Gradiško predmestje vpisanih nepremičnin, ki so last Dane Kos. Že uvedeni razlastitveni postopek glede teh nepremičnin se takoj prekine. Odredi se izbris zaznambe razlastitve, nepremičnine se takoj vrnejo v posest in polno last Dane Kos.« 

Maja 1961 je Dana Kos prodala vilo (zemljišče brez stavbe je bilo leta 1960 vknjiženo kot družbena lastnina) za 12.810.030 dinarjev splošnemu ljudskemu premoženju, z vilo pa je upravljala Uprava zgradb uradov in zavodov LRS v Ljubljani. Leta 1982 se je na podlagi 5. člena Zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini v zemljiško knjigo vknjižil imetnik pravice uporabe Socialistična Republika Slovenija. 

Naprej je zgodba poznana. Nekdanjo Moskovičevo vilo je stranka SD oz. njena predhodnica dobila z menjalno pogodbo za del stavbe današnjega slovenskega parlamenta oz. za poslopje nekdanjega CK ZKS na Tomšičevi v Ljubljani.«

Ne dvomim, da so zgoraj citirani javni podatki odraz dejanskih materialnih dejstev, ki ne dopuščajo manipulativne ‘pravne’ interpretacije, kakršno za potrebe zanikrnega kučanovega udbaštva uporablja rajko pirnat, ki je za primeren denar v stanju brezsramno interpretirati, da je črno enako belemu in/oz. belo enako črnemu…

No ja, saj ni edini tovrstni ‘pravniški’ manipulant, še večji je udbaško zanikrni gorazd trpin z nično! strokovno/osebno integriteto, ki za ušivih 2,000 € + DDV brezsramno spiše ‘pravno’ mnenje po naročilu, kateremu se mu še krave režijo – čeprav ne znajo brati…

In sedaj smo tam, kjer kljub obilici udbaškega govna, ki ga v zatajevanju/spreobračanju materialnih dejstev dnevno puščajo za seboj poulično primitivni zanikrni častilci partizanskih klavcev – ni ne muh, ne dvoma o enoznačnih materialnih dejstvih, da je udbaška naravna naslednica SD zločinske ZKS-SDP prišla do spornega lastništva Moskovičeve vile z menjalno pogodbo za del stavbe današnjega parlamenta oz. za poslopje nekdanjega CK ZKS na Tomšičevi v Ljubljani…

Da ne bo sence dvoma o poštenosti predmetne menjalne pogodbe, se mora udbaška SD javno izkazati zgolj z verodostojnim računom poštene tržne cene po kateri je zločinska ZKS-SDP plačala/kupila poslopje nekdanjega CK ZKS na Tomšičevi v Ljubljani!

Do kolen in preko se plazeča goreča častilka obeležij partizanskih klavcev (op.a., ki še vedno smetijo javne površine samostojne RS) paranoidno** zaskrbljena mestoma shizofrena*** tovarišica tanja fajon – predmetne račune poštene tržne cene na mizo in takoj vam sledi moje javno kesanje z javnim opravičilom in poplačilo v količini €-rov, ki bo odtehtala vaše duševne muke zaradi mojega pisanja…

Saj ni res, pa je…

Franc Trunk, Portorož, Veteran vojne za Slovenijo

p.s.:

slovarček za lažje razumevanje:

paranoidno** zaskrbljena:

  • ni ga demokratičnega elementa v RS, nad katerim udbaško pogojena eno(ne)umna fajonka ne bi javno izrekala njene zaskrbljenosti…

mestoma shizofrena***:

  • v ‘ponedeljek’ javno podpiše sporazum udbaških KUL-cev, ki v celoti izključujejo politično sodelovanje z vsemi razen s pro/udbaškimi KUL-ci, v ‘sredo’ javno laže, da v udbaški SD politično nikogar ne izključujejo ali
  • v ‘torek’ javno zavrne povabilo predsednika RS vsem vodjem parlamentarnih strankam po udeležbi na sestanku, kjer bi dogovorili razumni dialog v politiki, v ‘četrtek’ pa že kliče predsednika RS po sklicu nujnega sestanka istih deležnikov po isti vsebini ali
  • v ‘petek’ javno izjavi/zlaže, da se bo udeležila državne proslave ob 30-letnici samostojne RS, potem pa isti ‘petek’ prekliče lastno javno izjavo in se koketno poda kot jebeželjna najstnica na samovšečno paradiranje med trdostoječo primitivno necivilizacijsko jugonostalgično udbaško drhal, ki žvižga ob igranju himne RS in kruli kot lačne prasice v minuti molka v čast padlim v vojni za samostojno RS…
  • in teh primerov očit(a)ne bipolarnosti, ki v kronični obliki vodi v shizofrenijo je pri fajonki moč videti/doživeti toliko, da bi ji udbaški kognitivno prikrajšani državni psihopat zavržnega karakterja na nivoju nacista josefa mengeleja zanikrni tov. vanja f. rejec nedvomno pripisal težko psihično bolezen, vse na temelju politikantske manipulativnosti…

Zadnje novice

Sorodne vsebine