18.1 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

(PISMO BRALCA) Kriza zahodne družbe – racionalizem in duhovnost

Avtor: Franc Bešter

V nekaj naslednjih člankih (naslovih) nameravam analizirati sedanje stanje v naši (zahodni) kulturi, nakazati, zakaj je moderna doba pri koncu, in na kakšen način naj bi začenjali uvajati novo dobo oz. kako naj bi začeli z zrelejšo obliko civilizacije. Tu bo precej napisanega o racionalizmu, čeprav sem o tej kugi naše dobe že precej pisal.

POGOJENOST Z RACIONALIZMOM

Sedanja civilizacija je racionalistična. Racionalizem pomeni postavljati Razum na prvo mesto, v srcu, zato najprej zavlada v srcu (duhu) človeka, a se potem naseli tudi v glavi, ker telo in duh, možgani in srce, delujeta v medsebojni odvisnosti. Ne zavedamo se daljnosežnih posledic tega mesta Razuma v srcu, na oltarju srca, kamor naj bi človek postavil Boga: to potegne za sabo številne negativne posledice. Najprej: to, da (pobožanstveni) Razum lahko spozna resnico – tudi o dogajanju sveta, zato se je s pametjo v življenju mogoče pravilno odločati. Zmota! Seveda se moderni človek odloča tudi s pomočjo svojih racionalističnih znanj (svojih empiričnih Znanosti, ta Znanost je orožje racionalizma – kot najvišji dosežek Razuma), vendar je tudi z vsem tem nemogoče spoznati resnico o dogajanju sveta, čeprav razsvetljenska filozofija uči, da luč Razuma lahko RAZSVETLI temo sveta – še vedno smo v veliki meri ujetniki te paradigme!

A ta resnica je človeku vseeno dostopna, razodeva nam jo Duh resnice, ki človeku prinaša Besedo, ki je Resnica, in Beseda se mu razodeva (tudi) skozi sanje in videnja (videnja v sanjah), vendar pa tu spet naletimo na težavo z racionalizmom: moderni človek si teh stvari ne razlaga kot nekaj, kar prihaja od Duha, ampak spet s pomočjo Razuma oz. raznih teorij, ki so konstrukti razsvetljene pameti, in sodobni človek tudi noče priznavati ničesar višjega od Razuma – zanj je razumsko spoznanje najvišji kriterij resnice in spoznanja, in po videnjih prihaja k njemu nekaj presežnega in tudi zato vse to zavrača, žal se to dogaja tudi v Cerkvi – ker je krščanstvo postalo »razsvetljensko«, in racionalistična kuga se je vtihotapila tudi v Cerkev.

Vendar, ker le Duh pozna dogajanje sveta, sledi, da lahko pravilno in varno človeka vodi in ga usmerja le Duh. Razsvetljensko paradigmo bo treba preseči, dvigniti civilizacijo na neko višjo raven, in to preseganje vidim ravno v tem: v spoznavanju resnice s pomočjo Duha, in v odločanju s pomočjo Duha. V ta namen pa se bo moral človek naučiti sprejemati tisto, kar prihaja od Duha – v tem vidim tudi bistvo premagovanja (preseganja) racionalizma.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Zadnje novice

Sorodne vsebine