-1.1 C
Ljubljana
sobota, 29 januarja, 2022

O odgovornosti politikov in sodnikov

Piše: Ingo Falk Pasch Wallersberg

V preteklih letih sem že večkrat na naslove najpomembnejših državnih funkcionarjev in politikov naslovil predlog za ustrezno zakonsko ureditev odgovornosti politikov, t.j. poslancev v DZ RS, svetnikov v DS RS, članov Vlade RS vključno z državnimi sekretarji, Predsednika RS oziroma članov Predsedstva RS kakor tudi sodnikov na vseh ravneh.

Moj predlog, ki sem ga sicer preko e-mail pošte poslal vsem navedenim inštitucijam, vse do danes ni doživel nikakršnega odziva. Zato ga podajam na novo s predlogom, da ga oblikujemo v zakonski predlog in vsaj skušamo uveljaviti v zakonodajni proceduri, ob neuspehu pa s pomočjo edine preostale možnosti – z referendumom.

Predlagam, da vsi navedeni državni funkcionarji, ki so se s prevzemom navedenih najbolj odgovornih državnih funkcij izrecno zavezali, da bodo zaupane naloge opravljali vestno, v interesu države in z najvišjo stopnjo poklicne in osebne odgovornosti, za opravljanje teh najbolj odgovornih državnih nalog v skladu s to svojo zavezo in prevzeto odgovornostjo tudi v resnici prevzamejo odgovornost  in v celoti izpolnijo svoje obveznosti.

Prisega oziroma prevzeta odgovornost do volivcev in najvišjih inštitucij države ne more veljati le kot neka začasna ali občasna obljuba, ki se sicer lahko prelomi in katere veljava je omejena le na določen čas !

Zato predlagam, da se posreduje v zakonodajni postopek predlog zakona o odgovornosti najvišjih državnih funkcionarjev in sodnikov z retroaktivno uveljavitvijo od 25.06.1991, t. j. dneva konstituiranja osamosvojitve slovenske države, hkrati z določilom, da je njihova odgovornost nezastarljiva, in sicer za kazniva dejanja, ki so jih storili ali ki jih bodo storili pri opravljanju svojih državnih pristojnosti in ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Odgovornost za pošteno opravljanje najvišjih državnih funkcij ne more biti omejena le na določen kratek zastaralni čas. Glede na prevzeto odgovornost za vse navedene funkcionarje in sodnike retroaktivna uveljavitev zakona v resnici ne pomeni drugega, kot uveljavitev njihove dane prisege oziroma osebne zaveze ob prevzemu teh najbolj odgovornih državnih funkcij. Tako je tudi ta retroaktivna uveljavitev zakona omejena le na izključno omejen krog oseb, ki so opravljali najbolj odgovorne funkcije v državi.

Uveljavitev tega zakona pa bo omogočila, da na političnem področju naše države enkrat resnično odpremo ter temeljito razčistimo zatohlo shrambo preteklih medsebojnih obtoževanj in njihov današnji vse bolj brezobziren vrtinec – ko politika in država nezaustavljivo toneta na dno.

Ingo Falk Pasch Wallersberg, Ljubljana

Zadnje novice

Sorodne vsebine