9 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Mnenje zaposlenih v zasebnih vrtcih k predlaganim spremembam zakona o vrtcih

Ob objavljenih predlogih vezanih na spremembe Zakona o vrtcih smo zaposleni v zasebnih vrtcih postavljeni v veliko negotovost glede na našo bodočo zaposlitev v zasebnih vrtcih, katerim staršem po zakonu pripada 85% subvencija in smo vpisani v razvid vrtcev. V preteklosti je nastalo veliko zasebnih vrtcev tudi zaradi lajšanja nezadostnih kapacitet v javnih vrtcih. V določenem trenutku smo bili koristni državi in lokalni skupnosti, da otroci niso bili prepuščeni raznim oblikam črnopaziteljstva brez vsakršnih normativov. Če želite res dobro našim malčkom, prvo poskrbite da bodo vsi, pod enakovrednimi pogoji deležni kvalitetnega varstva. Želite povišati normative in otroke kljub pomanjkljivi zakonski predpisani kvadraturi zvišati, kot da so otroci piščanci na kurji farmi. Obstaja veliko študij, ki govorijo o stresu, ki ga otrok doživlja v veliki skupini in to zagotovo ne vpliva pozitivno na razvoj posameznika. Želimo vzgojiti zdrave odrasle v stresnem vrteškem okolju? To ne gre.

 

Kaj so ključni strahovi, ki nas, zaposlene danes skrbijo: Zakaj naj bi se prenesla odgovornost financiranja iz državne na lokalno raven? S to rešitvijo bodo lahko občine neodvisno od države določale različne stopnje financiranja zasebnih vrtcev. Ali je sprejemljivo, da bo ena občina imela višjo stopnjo financiranja kot druga. Kje je tu načelo enakih možnosti? Kakšna rešitev bo v primeru, da malček obiskuje vrtec v sosednji občini, kar niso osamljeni primeri (službe staršev in občinske meje). S takšnim načinom financiranja bomo veliko birokracije prenesli na občinsko raven, otroci in zaposleni pa bomo le trpeli posledice, koristi pa ne bo nobene. Več koristi bodo imeli občani mestnih občin, na periferiji in podeželju pa bomo prikrajšani, plačujemo pa iste davke.

Ali lahko novi zakon res privede do odpovedi naših pogodb o zaposlitvah za nedoločen čas. Ali si lahko zasebni vrtci čez noč finančno privoščijo odpravnine, ker bi prišlo do nesorazmerne ukinitve programov. Na žalost so naše enote manjše, manjši vpis pomeni ukinitev. Bomo res živeli v strahu pred politično všečno odločitvijo, da občina ukine sofinanciranje in hkrati s tem ostanemo brez zaposlitve. S tem smo prikrajšani za načrtovanja družine in prostega časa, postanemo drugorazredni, saj si ne bomo mogli privoščiti nobenega kredita.

Razumemo, da obstajajo nepravilnosti in se strinjamo, da se jih odpravi. Saj zato imamo zakone, ki naj veljajo za vse enako! Imamo učinkovito inšpekcijsko službo, ki načeloma (vsaj iz naših izkušenj) deluje dobro in učinkovito (razen, da so tudi zelo preobremenjeni in jih je premalo).

Naši otroci so si različni, zato potrebuje tudi različne metode vzgoje. Vsi na veliko opevajo finski oziroma skandinavski model vzgoje in izobraževanja. Z ukinitvijo drugačnih pristopov vzgoje pa naši malčki ne bodo dosegli tistega maksimuma, ki jih glede na njihove različne talente in sposobnosti ter individualne posebnosti premorejo. Zasebni vrtci smo neprofitni, kljub nižji stopnji financiranja dajemo drug drugemu v kolektivu, staršem in otrokom po našem prepričanju celo več. Zato ker verjamemo v naš model vzgoje, kateremu zaupajo tudi starši, zato skupaj

velikokrat postorimo kakšno delo več, da lahko tudi z današnjo nižjo stopnjo financiranja preživimo.

Tako kot otroci, smo tudi odrasli različni in zagovarjamo različne stile vzgoje, pedagogike, s katerimi se lahko lažje notranje povežemo in preko katerih lahko damo otrokom tisto najboljše, kar je v nas. Tudi nam je kratena pravica do izbire, v kateri zavod bomo šli delat – ker eni želimo delati in ne samo hoditi v službo. Čutimo, da je vzgoja otrok poslanstvo z vizijo v prihodnost. Vzgajamo z vzgledom, s tem, kar smo. Navsezadnje bodo ti otroci nekoč, ko bomo mi stari – nam v domih upokojencev stregli hrano, nas negovali in nam odrejali penzije in krojili zakone na vseh področjih. Če bodo sedaj sprejeti s spoštovanjem in dobroto, bo ta temelj ostal v njih in si lahko obetamo dobre in poštene odrasle. Kaj pa v nasprotnem primeru?

Spoštovano ministrstvo, navsezadnje vas prosimo da ne pozabite, da bi z zaprtjem zasebnih vrtcev ostalo brez služb skoraj 1000 dobrih vzgojiteljev, da ne pozabimo podpornih služb kuharji, čistilke, računovodstvo, dobavitelji . Če pristanemo na borzi bomo na plečah države in kje je potem tu prihranek?

Naš zavod ne dela na črno, saj smo vpisani v razvid, delamo strokovno, delamo v skladu s predpisi in svoje delo jemljemo resno ter z velikim občutkom do otrok in do staršev. In to je tudi najbolj pomembno pri vsem tem. Otroci! Delamo za njih in v njihovo dobro, ne pa za dobiček.

Kako starši, ki vpišejo otroka npr. z enajstimi meseci in nameravajo imeti otroka v tem istem zavodu do vstopa v šolo, kako naj potem, ko izvejo, da občina zavoda ne bo sofinancirala ali naj otroka spet prepišejo in na novo uvajajo v nov vrtec? V čem je tukaj smisel?

Kako bi naj to bilo dobro za otroka? Pomembno je delati v otrokovo korist in zato smo na podlagi izkušenj in želje po drugačnem delu z otroki tudi ustanovili Zasebne vrtce (posebna pedagoška načela) in nekateri tudi zato, ker so bil javni vrtci prepolni (javno veljavni programi, koncesije). Stremimo k nekemu drugemu cilju k nekim drugim vrednotam, imamo druge prioritete. Živimo tako kot v vrtcu tudi delujemo in ustvarjamo hkrati s to vizijo. Naši otroci so ustvarjalni, srečni in zadovoljni ter spočiti ne utrujeni od vsakodnevnih dejavnosti, ki jih je preveč. Otroci imajo veliko proste igre in zato res živijo in se učijo iz življenja samega. Vzgajamo jih predvsem k čustveni in socialni kompetentnosti, ker tega v modernem času primanjkuje.

Glede na to, da je zavod neprofiten, kako bi se naj zasebni vrtec, ki je povečal število oddelkov ali odprl novo enoto čez leto (ker hvala bogu rodnosti na datume še nimamo uzakonjene), financiral do začetka novega šolskega leta? Kako potemtakem plačati novo delovno silo, ki jo je potrebno zaposliti na novo zaradi večjega števila otrok? Kako se naj zavod financira v tem primeru? Ali je to pač zanka, da bi naj zavod storil prekršek in bi potem moral vračati pridobljena sredstva za 3 leta nazaj? To pomeni bankrot vrtca. A je to vaš cilj glede na predlagane spremembe zakona?

Občina nima stroškov z prostorom ne z ogrevanjem ne z vzdrževanjem zasebnih vrtcev. Po metodologiji iz leta 2003 je bila amortizacija izključena z obljubo, da se bo za zasebnike poskrbelo a se do danes ni. Morda pa je ravno zdaj čas, da se uzakoni pravična obravnava in se nas, zasebne vrtce končno začne upoštevati kot dopolnitev, različnost in ne konkurenca ter se nas vključi v javni sistem, kar v resnici tudi smo. Vsi zaposleni imamo dokončano strokovno šolo, strokovni izpit, ogromno specializacij in seminarjev iz različnih pedagogih, psihologije, sočutnega starševstva… Smo tudi že napredovali v nazive in se imamo namen še naprej izobraževati.

Ustavna pravica je ustanavljanje in ustrezno financiranje vrtcev in ne sme biti vezana na vprašanja kapacitet v javnih vrtcih, saj smo del javne mreže, ker izvajamo javno veljavni program, drugače v obliki vrtca vpisanega v razvid sploh ne bi mogli obstajati.

Starši imajo večjo možnost izbire ravno zaradi pluralizacije vrtcev in programov, ki se izvajajo v zasebnih vrtcih, kar je bil tudi pogoj ob vstopu v EU, zato smo odločno proti sprejetju predlagane novele. Bomo pa z veseljem sodelovali pri predlogih sprememb, če nam boste to le omogočili.

Ptuj, 4. 6. 2019

Zaposleni iz Zasebnih vrtcev

Zadnje novice

Sorodne vsebine