3.5 C
Ljubljana
sobota, 16 oktobra, 2021

Kozorcij skupnosti MOST stremi k zagotavljanju dolgoročne vsestranske strokovne psiho socialne podpore zasvojenim

Piše: C. R.

Konzorcij Skupnosti MOST je s to strokovno konferenco predstavil rezultate dvoletnega sodelovanja, kjer se 4 partnerske ustanove med seboj dobro dopolnjujejo. Poslanstvo organizacij konzorcija je izvajanje povezane, celostne, strokovne, premišljene in ciljno usmerjene psihosocialne rehabilitacije zasvojenim (alkohol / droge).

Njihova posebnost je v:

  • ustanavljanju in dolgoročnem spremljanju posebnih malih skupnosti in spremljanih samostojnih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo zdravljenih oseb s težavami z zasvojenostjo
  • ponudbi raznolikih možnosti reintegracijskih modelov na enem mestu.

POSLANSTVO

Poslanstvo konzorcija Skupnosti MOST je zagotavljanje dolgoročne vsestranske strokovne psihosocialne podpore zasvojenim, ki so zaključili osnovno rehabilitacijo. Uporabnikom in njihovim svojcem  nudijo podporo, spremljanje in usmerjanje za doseganje večje trdnosti, stabilnosti (odtod naziv MOST) in kvalitete življenja.  V projektu Skupnosti MOST (ime simbolizira trdnost) želijo skupno poslanstvo nadgraditi z dodatno ponudbo za uporabnike, hkrati pa s profesionalno in strokovno podporo okrepiti ta sektor in mu zagotoviti razvoj tudi v prihodnje. Svoje poslanstvo razumejo kot vzpostavljanje mostov med uporabnikom in uporabnikom, med ustanovo in uporabnikom, med uporabnikom in svojci, med širšo družbeno skupnostjo in uporabnikom.

KDO SO UPORABNIKI

  • osebe s težavami z zasvojenostmi (poudarek na alkoholu, vključevanje kemičnih zasvojenosti, pridružene nekemične), ki so zaključili standardiziran program dolgoročne osnovne rehabilitacije
  • njihovi svojci, otroci in bližnji;
  • posamezniki, ki niso vključeni v program rehabilitacije, a izkazujejo potrebo po vključitvi v podporni strokovni program, ki jih bo opolnomočil v smislu sposobnosti za vztrajanje v življenju brez zasvojenosti; njim nudijo individualno svetovalno pomoč

POTREBE UPORABNIKOV

V program Skupnosti MOST so vključeni uporabniki po zaključenem osnovnem zdravljenju zasvojenostmi (alkohol, droge), ki imajo težave z vsakodnevnim ohranjanjem treznosti. Sami se ne zmorejo uspešno spopadati s številnimi izzivi, ki jih prinaša življenje in so povezani s področjem celostnega zdravja. Pri njih zaznavajo pomanjkanje funkcionalnih sposobnosti, zdravih navad in odgovornosti za lastno življenje. Da bi zmogli biti kos zahtevam vsakodnevnega življenja, potrebujejo opolnomočenje, kontinuirano dolgoročno spremljanje ter strokovno in osebno podporo in vodenje – tudi pri osnovnih življenjskih opravilih.  Manko imajo na različnih področjih: dnevna rutina, veščine in znanja za samostojno življenje, iskanje zaposlitve in dela, finančna vzdržnost in ravnanje z denarjem, odnosi s svojci, socialna mreža, čustvena otopelost…

ODGOVOR SKUPNOSTI MOST

V okviru programa Skupnosti MOST so zaznali in se je potrdilo, da je v bivanjski skupnosti oseb s podobno izkušnjo in vrednotami vse omenjene potrebe lažje dosegati. Uporabniki motivacijsko vplivajo drug na drugega na vseh področjih: dolgoročno vztrajanje v treznosti, zastavljanje življenjskih ciljev in delo na njihovi realizaciji, učenje zdravih medosebnih odnosov, socialno vključevanje, delovna reaktivacija.

NEKAJ KONKRETNIH PODATKOV:

  • Vzpostavili so delujoče in povezano partnerstvo, pripravili strokovni koncept ter spisali strateški načrt.
  • Priprava, odprtje in oskrba 6 bivanjskih skupnosti, v katerih biva 15 oseb
  • Opravili so cca 1400 ur individualnega svetovanja z več kot 80 uporabniki
  • Organizirali so 14 različnih izobraževanj in usposabljanj
  • S strokovnimi in drugimi objavami predstavljajo problematiko zasvojenosti mreži Karitas ter drugi zainteresirani javnosti in tako delujejo tudi preventivno.

Vir: https://skupnosti-most.si/

Zadnje novice

Sorodne vsebine