9.9 C
Ljubljana
četrtek, 15 aprila, 2021

Gabrovec: Družinski zdravniki so temeljni člen zdravstvene oskrbe

Skorajšnja upokojitev slovensko govorečega zdravnika na območju dolinske občine in posledična zaskrbljenost domačinov, da bi naposled zazijala vrzel, je bila deželnemu svetniku SSk Igorju Gabrovcu povod za sestanek z izrednim komisarjem tržaškega zdravstvenega podjetja dr. Antoniom Poggiano. Deželnega svetnika so spremljali župan Doline Sandy Klun, občinska odbornica za socialno skrbstvo Franca Žerjal in njena predhodnica dr. Milenka Rustja. Slednja je deželnega svetnika SSk prva opozorila na problem in v tednu dni tudi zbrala zajeten sveženj podpisov pod peticijo, s katero domačini zahtevajo jasna jamstva, da ne bo prišlo do prekinitve prisotnosti družinskega zdravnika v Boljuncu.

 

Komisar Poggiana, ki ga je na sestanku v prostorih glavne bolnišnice na Katinari spremljala njegova namestnica dr. Adele Maggiore, je zagotovil, da bodo odhajajočega zdravnika nemudoma nadomestili in v tem smislu sta sogovornika slovenskih upraviteljev izrazila razumevanje do potrebe, da bi v doglednem času evidentirali tudi zdravnika z znanjem slovenščine. Glede tega sta zdravstvena funkcionarja opozorila na pomanjkljivost v konvenciji med Deželo in zdravniki splošne medicine, saj pri sestavljanju lestvic za razporeditev zdravnikov po ozemlju poznavanje zaščitenih jezikov ni upoštevano kot prednostni pogoj. Deželni svetnik SSk Gabrovec se je zato obvezal, da bo nemudoma posegel pri pristojnem deželnem odborniku, saj bo v prihodnjih mesecih prišlo do obnovitve dogovora, ki mora nujno upoštevati pravice slovenske in drugih zaščitenih skupnosti v naši deželi.

V kratkem bo deželna uprava po sprejetju novega zakona na področju zdravstvenih storitev prilagodila tudi splošno pogodbo za upravljanje zdravstvenih storitev. V tem smislu je deželni svetnik Igor Gabrovec vodjo tržaškega zdravstvenega podjetja posebej opozoril na odprta vprašanja Slovenske socio-psiho-pedagoške službe, ki računa na kadrovsko okrepitev, na širitev delokroga na celotno slovensko naselitveno območje ter na potrditev upravne avtonomije. »Ta zagotovila so bila načelno že zabeležena v veljavno pogodbo in nujno potrebno je, da jih prenesemo tudi v nov dogovor. Predvsem pa je pričakovati, da formalna zagotovila spremenimo v dejanja, saj predstavlja  slovenska služba zelo  dragoceno in cenjeno storitev v oporo tako našim šolam kot tudi številnim slovenskim družinam« je še poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Trst, 4. novembra 2019

Zadnje novice

Sorodne vsebine