-4.4 C
Ljubljana
četrtek, 9 februarja, 2023

»Gremo naprej z dvigom kakovosti življenja za naše občane«

Piše: Andraž Grad

Občina Vrhnika je znana predvsem kot rojstni kraj Ivana Cankarja, hkrati pa se ponaša z legendo, da so jo v davnih časih ustanovili argonavti, ki so pripluli do izvira Ljubljanice, kar se odraža tudi v občinskem grbu. Z njenim županom Danijelom Cukjatijem, ki je bil na zadnjih volitvah znova izvoljen že v prvem krogu, smo govorili o njenem razvoju, možnostih in posebnostih.

DEMOKRACIJA: Za začetek nam povejte, kako bi ocenili prvi mandat vodenja Vrhnike. Kaj ste v tem času uredili in ali verjamete, da ste prav zaradi uspešnega prvega mandata zmagali že v prvem krogu letošnjih volitev?

Cukjati: Glede na rezultat na volitvah se mi zdi, da so občani Vrhnike videli, da je bilo moje delo, delo občinske uprave in seveda tudi vseh drugih tovrstnih služb, od zavodov do podjetij, kvalitetno in da je prineslo določene vidne spremembe na bolje. Potrditev mandata je zagotovo tudi rezultat uspešnega dela vseh štirih let. Morda bi bilo treba poudariti, da je bilo narejenih veliko manjših projektov, za katere mogoče v preteklosti ni bilo posluha. So pa vseeno zelo pomembni za prebivalce in njihovo vsakdanje življenje. Izpostavil bi manjše zadeve, kot je bilo na primer čiščenje potoka Bela, ki ni bil očiščen že več desetletij. Prav to, da je bil končno očiščen, pa je verjetno vplivalo tudi na dejstvo, da zadnje poplave niso prišle do hiš ob njem. Ali na drugi strani ureditev parkov in središča Vrhnike, ki sicer niso tako odmevni projekti, a so za kakovost življenja občanov izrednega pomena. Gre tudi za številne manjše pridobitve v posameznih krajevnih skupnostih, ki morda navzven ne pridejo toliko do izraza, saj ne gre za velike zadeve, ki bi odmevale po Sloveniji, so pa kljub temu izjemnega pomena za kakovost življenja občanov in so izredno pomembne za prebivalce na manjšem območju.

DEMOKRACIJA: Nedavno so vas zaslišali preiskovalci o financiranju medijev pod vodstvom Mojce Šetinc Pašek glede plačljivih objav v našem tedniku Demokracija. Kakšno je vaše mnenje o takih poizvedovanjih in komisijah?

Cukjati: Seveda sem že na sami komisiji bil zelo jasen, čemu je ta komisija namenjena. Mislim, da gre predvsem za lov na čarovnice, pa tudi za morebitno zastraševanje tistih občin, zavodov in podjetij, ki v teh medijih še niso oglaševali. Noben župan, nobena občina in tudi nobeno podjetje ne želi imeti javnih afer. Morda so ravno zato ustanovili komisijo, da bi prestrašili, ne toliko nas, ampak tiste, ki pri vas še niso oglaševali. Tudi sam sem se pred to komisijo počutil bolj kot osumljenec in ne kot priča, čeprav sem bil na zaslišanje vabljen kot priča.

DEMOKRACIJA: Če znova pogledava bolj na zadeve same občine, nam lahko zaupate, katere so glavne priotitete za proračun 2023 in kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Cukjati: Najbolj se bomo osredotočili na investicije, ki se že izvajajo in jih je nujno treba dokončati. Pred nami so torej: dokončanje tako imenovane južne obvoznice, dokončanje severne obvozne ceste, s katero smo začeli pred dobrim mesecem, treba je do konca urediti središče mesta, Rokodelski dom in nadaljevati z obnovo športnega parka, ki je hkrati neke vrste »dnevna soba« Vrhnike, kjer se ljudje srečujejo in družijo. Poudarek bo tudi na sočasnem razvoju krajevnih skupnosti in vasi z dokončanjem ceste v Podlipi in z začetkom graditve kanalizacije Sinja Gorica–Blatna Brezovica–Bevke.

V prejšnjem mandatu je župan Cukjati ugriznil v kar nekaj »kislih jabolk« in začel številne projekte na Vrhniki. (Foto: Andrej Sekulović)

DEMOKRACIJA: Kako je v Vrhniki razvit turizem, katere so njegove glavne dejavnosti?

Cukjati: Izkušnje so pokazale, da je Vrhnika izredno zanimiva in privlačna za tako imenovani dnevni turizem in za domači turizem, saj smo v neposredni bližini glavnega mesta, kjer je največja baza potencialnih dnevnih turistov. Izkušnje so prav tako pokazale, da je zanimanje največje za športno-turistične dejavnosti, za obisk Planine nad Vrhniko torej, Starega malna in tudi kulturnih znamenitosti, kot je Cankarjeva hiša. Velik poudarek turizmu smo dali tudi v strateškem dokumentu Strategija trajnostnega razvoja Občine Vrhnika do leta 2030, ki jo je občinski svet po zelo široki javni razpravi sprejel junija 2022. Na tem mestu se moram zahvaliti celotnemu občinskemu svetu za praktično soglasno konstruktivno podporo kot tudi civilni družbi, ki se je zelo angažirala in podala zelo veliko odličnih pripomb za razvoj Vrhnike. Naj dodam še, da Zavod Ivana Cankarja Vrhnika na podlagi sprejete strategije sedaj intenzivno dela na področnih strategijah, med katerimi je tudi strategija razvoja turizma.

DEMOKRACIJA: Ko sva že pri Ivanu Cankarju, Vrhnika je, kot vemo, njegov rojstni kraj. Kako se to odraža v kulturnih dejavnostih in katere druge kulturne dejavnosti še najdemo na Vrhniki?

Cukjati: Vrhnika je seveda za slovenski prostor izredno pomembna zaradi Cankarja, saj gre konec koncev za našega največjega pisatelja. Lokalni Zavod Ivana Cankarja Vrhnika upravlja z njegovo rojstno hišo, kjer je obisk izredno velik. Že desetletja se zavod trudi vzpostaviti turistično destinacijo in posamezne turistične produkte, ki se nanašajo na Cankarja. Tako imamo v spomladanskih mesecih Cankarjeve dneve, ki so v celoti posvečeni življenju našega pisatelja. V prejšnjem mandatu smo z Univerzo v Ljubljani, s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in z Združenjem pisateljev PEN začeli podeljevati državno Cankarjevo priznanje za izvirna literarna dela. Letos je prireditev potekala že tretje leto. Priznanje je z vsakim letom bolj zanimivo za ustvarjalce, saj je tudi medijsko dobro pokrito. Dogodek neposredno prenaša Radio Slovenija.

Vrhnika je znana predvsem kot rojstni kraj Ivana Cankarja. (Foto: Andrej Sekulović)

DEMOKRACIJA: Imate na Vrhniki tudi kakšne druge kulturne dejavnosti, ki bi jih izpostavili?

Cukjati: Uf, teh dejavnosti je res ogromno. Kot župan to najbolje vem, saj sem vabljen na vse dejavnosti in dogodke. Leto ima premalo dni, da bi se vseh udeležil. Hvala bogu sem imel v prejšnjem mandatu čudovite podžupane, da smo se lahko dogovorili, kdo bo šel na katero prireditev. Ena najbolj odmevnih in prepoznavnih prireditev je zagotovo Festival kave, ki se navezuje na Cankarjevo črtico Skodelica kave in na celoten turistični produkt Skodelica kave, ki vključuje od Cankarjeve kave, različnih skodelic, piškotov v obliki brkov, čokolade s kavo in številne druge produkte. Vsekakor želimo poudarjati tisto, po čemer nas Slovenija že pozna, pa morda ni bilo dovolj v ospredju; Cankar in njegova dela torej, pa tudi kraji, kjer je ustvarjal in pisal, kot so Močilnik, izviri Ljubljanice in Ljubljanica sama. Ljubljanica, njena zgodovina, kulturna in naravna dediščina ter njeni znameniti izviri, ki jih je največ prav na Vrhniki, pa je zagotovo ena od vstopnih točk za tuje turiste in predstavlja temelj nadaljnjega razvoja turistične ponudbe Vrhnike.

DEMOKRACIJA: Govorila sva o kulturnih in turističnih dejavnostih. Kako pa je na Vrhniki na področju športa?

Cukjati: Športna dejavnost na Vrhniki je izredno dobro razvita in na delovanje športnih društev sem izjemno ponosen. V dejavnosti športnih društev je vključenih ogromno število otrok in moram pohvaliti vsa vodstva športnih društev in vse trenerje. Zelo, zelo se trudijo, da bi otroci dobili delovne navade, disciplino in bi se hkrati z ljubeznijo do športa izognili temu, da bi zapadli v slabo družbo. Trudimo se, da bi svojo energijo vlagali v svoj telesni in duševni razvoj. Saj veste – zdrav duh v zdravem telesu. Zato dosegamo rezultate praktično v vseh selekcijah. Vrhniški športniki so prepoznavni tako v kraju kot v državi in mnogi od njih tudi zunaj naših meja. To je zagotovo rezultat sistematičnega in kvalitetnega dela z mladimi.

Na žalost pa infrastruktura ni dovolj sledila razvoju in uspehom, zaradi česar se športne dejavnosti niso mogle nadgraditi. Tu imam v mislih tako pomanjkanje infrastrukture kot njeno zastarelost. V prejšnjem mandatu smo zagrizli v to »kislo jabolko«, tako da smo začeli s celovitim urejanjem športnega parka. Pri tem gre za večletni večmilijonski projekt. Prva faza, obnova in zgraditev igrišča z umetno travo za nogomet in teniških igrišč, je bila izvedena. Druga faza je zgraditev garderobnega objekta z vsemi dejavnostmi, ki sodijo zraven. Ta faza je malce v zamudi, ker so bile ponudbe previsoke in sedaj že tretič ponavljamo razpis za izbiro izvajalca. S tem pa se obnova športnega parka ne bo končala, saj smo ravno pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za graditev športne šolske dvorane v neposredni bližini športnega parka. Gre za telovadnico, ki bo pokrila potrebe ene največjih šol v Sloveniji, to je OŠ Ivana Cankarja, ki ima sedaj telovadnico, ki je velika kot malo nogometno igrišče. Hkrati pa bo športna dvorana v veliko pomoč društvom pri vzgoji in napredku otrok in mladine.

Upam, da se bo kakšen termin našel tudi za tiste občane, ki bi si želeli rekreacije po napornem delavniku ali za starejše občane, ki bi želeli skrbeti za svoje telesno zdravje.

DEMOKRACIJA: Lahko občani Vrhnike v prihodnosti pričakujejo začetek graditve bazena, o katerem se je že govorilo?

Cukjati: Z zgraditvijo omenjene športne dvorane, ki se bo končala v tem mandatu, se bo sprostil starejši objekt, to je telovadnica Partizan, ki bo kasneje namenjen za letno-zimski bazen z dodatnimi prostori. Idejna rešitev za bazen torej je, a ne moremo preskakovati posameznih faz.

DEMOKRACIJA: Povejte nam, kako urejate komunalne probleme in kako se lotevate okoljevrastvenih vprašanj?

Cukjati: Če se v prejšnjem in tem mandatu daje večji poudarek na družbene dejavnosti, na kvalitetne vrtce, šole, knjižnice, športne objekte, kulturne domove in objekte, namenjene nevladnim organizacijam, je bil v preteklosti večji poudarek na predelovalni industriji. Zaradi tega so Vrhniko okoljsko močno obremenjevala podjetja za predelavo nevarnih odpadkov, kot je npr. Kemis, ali s predelavo bioloških odpadkov, saj smo imeli še pred nekaj leti dve kompostarni in pa še nekaj manjših obratov. Vsi smo ugotavljali, da je gospodarska dejavnost sicer dobrodošla, vendar ne za vsako ceno. Če s tem kvari življenjsko okolje prebivalcem in zmanjšuje kvaliteto bivanja, je takšna dejavnost nezaželena. Praktično od začetka prejšnjega mandata si prizadevamo, da bi se stanje izboljšalo, in to nam je na določenem področju že uspelo. Imamo pa v zvezi s temi vprašanji še ogromno dela.

DEMOKRACIJA: Vrhnika je, ker jo obdaja prijetna narava, blizu pa je tudi prestolnica Ljubljana, precej privlačna lokacija za življenje. Imate na tem področju kakšne načrte za nove stanovanjske gradnje?

Cukjati: Vrhnika ima še kar nekaj nepozidanih stavbnih zemljišč. Vendar so od leta 2006 z Naturo 2000 ta zemljišča postala dejansko neuporabna. Teoretično je graditev mogoča, a nam v praksi tega še ni uspelo izvesti. Pa se blokovska soseska, v kateri bo 140 stanovanj. Pripravlja se tudi podroben prostorski načrt, po katerem bomo uredili večjo soseski za individualne hiše. Že v času prejšnjega mandata pa smo se odločili, da bi poskušali priseljevanje nekoliko ustaviti, ker družbena infrastruktura ni sledila potrebam. Z drugimi besedami, vsaka širitev vrtca je bila, ko je bila dokončana, praktično že takoj premajhna zaradi novih priseljencev. To velja tudi za šole in zdravstveni dom. Zato smo rekli, da je bolje dvigniti kakovost bivanja za obstoječe prebivalstvo in se šele zatem postopoma osredotočati na novo priseljevanje.

DEMOKRACIJA: Vrhnika je precej obremenjena s prometom na dnevni bazi. Kako je z načrtovano graditvijo obvoznice, ki bi promet preusmerila iz središča mesta na obrobje?

Cukjati: Z direkcijo ravno končujemo graditev južne obvozne ceste. Za promet naj bi jo odprli maja prihodnje leto. Južna obvoznica bo tako razbremenila dobršen del Vrhnike, predvsem njeno središče, kjer so se vse prometne žile združile. Začeli smo tudi z rekonstrukcijo oziroma graditvijo severne obvozne ceste po obstoječi Tankovski cesti. Prepričani smo, da se bo, ko bo omenjena cesta asfaltirana, razbremenil del Vrhnike in tudi samo središče. Ti dve rešitvi bosta izboljšali pretočnost Vrhnike. Tretja rešitev pa je na državni ravni, in sicer čim hitrejša zgraditev tretjega voznega pasu na avtocesti. Kolikor vem, projektiranje izvaja DARS, a so pri tem omejeni, ker morajo pred tem narediti celotno presojo vpliva na okolje.

Močilnik je eden od izvirov Ljubljanice in njen biser, ki ga bo občina v prihodnosti uredila. (Foto: Andrej Sekulović)

DEMOKRACIJA: Prej sva že govorila o Cankarju, po katerem je Vrhnika znana. Ima Vrhnika še kakšne druge tradicije ali zgodovinske in druge znamenitosti, ki so značilne za to občino?

Cukjati: Na Vrhniki so zadnji izviri reke sedmerih imen –Ljubljanice. V preteklosti reke, čeprav teče skozi Vrhniko, nismo dojemali kot svoje reke, saj je bila praktično nedostopna. Sedaj smo v prvi fazi uredili del brežine reke, tako da ljudje dejansko vidijo izvir oziroma samo reko. V prejšnjem mandatu smo začeli tudi z odkupi zemljišč ob najpomembnejšem izviru v Močilniku, ki je bil dolga leta zanemarjen. Računamo, da bomo v tem mandatu naredili projekte in tudi prvo stopnjo nadomestnega objekta, kjer je bila nekoč znana gostilna. S tem se bo ta biser Ljubljanice, ki je izredno zanimiv zaradi naravne, zgodovinske in kulturne dediščine, približal ljudem.

DEMOKRACIJA: Ste župan s kar devetimi otroki. Kako to usklajujete z županovanjem in kako pomembne so za vas kot župana družinske vrednote?

Cukjati: Brez žene za krmilom družine to ne bi bilo mogoče. Naj se ji na tem mestu zahvalim za vso podporo, ki sem je deležen z njene strani. V mojem primeru še toliko bolj drži, da žena podpira tri vogale družine, saj živimo nekoliko zunaj mesta, tako da so vsa opravila in dejavnosti vezani na prevoze. Kar nekaj časa je potrebnega za usklajevanje. A po drugi strani uživam vsak trenutek, ko smo skupaj kot družina. Obožujemo izlete in spoznavamo Slovenijo, mnogokrat pa se odpeljemo tudi zunaj meja naše države. A kjerkoli sem, ne morem iz svoje kože in povsod gledam, ali bi se dalo kakšno dobro prakso vpeljati v našo občino. Vsekakor pa mislim, da je to, da ima župan veliko otrok različnih starosti, velik plus za razvoj kraja. Kajti tudi zame osebno je seveda izrednega pomena, da so v občini dobri vrtci, da imamo varne poti, dobre šole in dobro zdravstveno oskrbo. Eden največjih uporabnikov teh storitev je dejansko naša družina. Tako neposredno spoznavam kakovost javnih storitev. Ljudje prav tako laže pristopijo k meni, sam pa laže razumem težave javnih zavodov pri konkretnih primerih, ker se stalno z njimi srečujem.

DEMOKRACIJA: Bližava se koncu najinega pogovora. Bi sami za konec še kaj dodali?

Cukjati: Verjamem, da bomo s sodelavci Vrhniko premaknili naprej, da bo kraj, v katerem si ljudje želijo ostati ali se vanj priseliti. V anketi so občani poudarjali kvalitetno življenjsko okolje in to želimo z ekipo spodbujati in ohraniti. Naj za konec dodam, da ima občina Vrhnika tudi neko posebnost, ki je, kot vem, unikum v Sloveniji. Imamo namreč brezplačno varstvo šoloobveznih otrok za vse šolske počitnice. V času poletnih, zimskih in krompirjevih počitnic se lahko otroci udeležijo naših programov, ki jih organizira javni zavod. Še en razlog več, zakaj je Vrhnika najboljša občina za prebivanje.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine