0.5 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Agencija Združenih narodov za begunce pritiska na države, naj omogočijo zastonj izobraževanje za mladoletne migrante

Agencija ZN za begunce (UNHCR), Sklad ZN za pomoč otrokom (Unicef) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pozivajo evropske države, naj namenijo več finančnih sredstev in praktične podpore nacionalnim šolskim sistemom, da bi vsem otrokom na begu omogočili dostop do kakovostnega izobraževanja in zaključek le tega, so sporočili iz Unicefa.

 

V danes objavljenem poročilu te agencije Združenih narodov predstavljajo ovire, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, rojeni zunaj Evrope, ko se želijo vključiti v izobraževanje v Evropi.

“Za otroke begunce in migrante izobraževanje ni ključnega pomena samo za njihovo prihodnost, temveč tudi za skupnosti, v katerih živijo. Kakovostno izobraževanje poveča življenjske možnosti, olajša integracijo in je koristno tako za učence kot za družbo. Vlaganje v izobraževanje za vse otroke je ena najboljših naložb, ki jih lahko vlada naredi,” je poudarila direktorica UNHCR za Evropo Pascale Moreau.

Na vključenost in uspeh otrok pri izobraževanju v veliki meri vpliva njihov migracijski status. Selitev v novo državo otroku prinaša vrsto izzivov, ki posredno ali neposredno vplivajo na izobraževalne dosežke.

Trenutno je število otrok in mladostnikov, rojenih zunaj Evrope, ki predčasno opustijo šolanje, skoraj dvakrat večje kot pri otrocih, rojenih v državi. Otroci begunci in migranti imajo tudi slabši učni uspeh, če jim ni zagotovljena ustrezna podpora. Med otroki, rojenimi v državi, jih tako učne standarde na področju naravoslovja, branja in matematike dosega tri četrtine, med tistimi z migrantskim ozadjem pa tri petine.

Med ključnimi izzivi poročilo navaja nezadostna finančna sredstva, pomanjkanje šolskih prostorov in učiteljev, usposobljenih za delo z otroki na begu, jezikovne ovire, pomanjkanje psihosocialne podpore in omejene možnosti za dopolnilni pouk. V pomoč državam pri soočanju s temi izzivi in pomanjkanjem podatkov poročilo navaja primere dobrih in obetavnih praks v izobraževanju po vsej Evropi in daje vrsto priporočil.

Agencije v poročilu pozivajo države, naj okrepijo sodelovanje med šolami in ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstvena oskrba in zaščita otrok, da bi premostili ovire za vključitev otrok v šolanje in naslovili dejavnike, ki prispevajo k predčasnemu opuščanju šolanja. Poročilo priporoča tudi izboljšanje dostopa do predšolske vzgoje in spodbujanje vključevanja mladih v programe višjega srednjega izobraževanja in usposabljanja.

Agencije hkrati pozivajo države, naj na nacionalni in regionalni ravni okrepijo prizadevanja za zbiranje kakovostnih, standardiziranih in primerljivih podatkov o otrocih beguncih in migrantih v izobraževanju, potrebnih za razvoj politik in razdelitev finančnih sredstev.

Zadnje novice

Sorodne vsebine