15.7 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Trk civilizacij

Tu mislim nanizati nekaj misli o trku (naše) krščanske in islamske civilizacije. Dogajanje znotraj naše kulture mnogi že označujejo za vojno, in marsikaj nas že spominja na pravo vojno: vojna je nadaljevanje politike z nasilnimi sredstvi. Sicer bi pa rad poudaril, da je vsako dogajanje nekaj tako silno kompleksnega, da je resnico o njem nemogoče (s)poznati, prav tako je naše opisovanje le-tega nekaj zelo nepopolnega, fragmentarnega.

Zato se bom omejil le na en vidik naše civilizacije: na njen razsvetljenski značaj. Začel pa bi z neko ne-razsvetljensko oz. pred-razsvetljensko zgodbo, z Nostradamusovimi prerokbami izpred 400 let. Leta 1983 sem gledal film o njem, in on je napovedal prihod treh antikristov, pravilno je napovedal Napoleona in Hitlerja, tretji antikrist naj bi začel tretjo svetovno vojno, s tem, da naj bi vrgel atomsko bombo na New York, to naj bi bil musliman, moški z modrim turbanom. Leta 2001 se je nekaj podobnega res zgodilo, Osama Bin Laden, moški z belim turbanom, je zažgal in porušil dvojčka WTC! Nostradamus je nadalje napovedal naval muslimanov na Evropo, množično posiljevanje Evropejk… . Takrat se mi je to zdelo nepredstavljivo – da bi se to lahko uresničilo, a danes se točno to dogaja!

Vrnimo se k razsvetljenstvu. Naša civilizacija temelji na grško-rimski dediščini in na krščanstvu, razsvetljenstvo pomeni vračanje k grštvu, in njegovo nadgradnjo, poveličevanje Logosa. Epoha razsvetljenstva je civilizacijo preobrazila v racionalistično, in znotraj nje je tudi krščanstvo postalo razsvetljensko. Zahodni človek je z razsvetljenstvom mnogo pridobil, dobil je empirične Znanosti, demokracijo, človekove pravice, pluralizem, toleranco (strpnost)… . Vendar je, skozi šolski sistem, postal močno okužen z racionalizmom – z razsvetljensko filozofijo, njena značilnost pa je, da, s svojim načinom mišljenja in podobo sveta, povzroča odpad od vere, od krščanstva. To je bil močan vzrok, da so mnogi Evropejci izgubili svoje krščanske korenine, ateizacija celine se je odrazila tudi v tem, da v evropski ustavi krščanstvo sploh ni več omenjeno.

Ko smo danes soočeni z navalom migrantov neke druge civilizacije in vere, in doživljamo njihovo nasilno vedenje, pogosto na to pozabljamo. Naša civilizacija je šla skozi razsvetljensko fazo, njihova ne. Oni so še vedno privrženci ortodoksnega, totalitarnega islama, Koran razumejo zelo dobesedno, ne priznavajo drugačnosti, ne poznajo tolerance, pluralizma, človekovih pravic, enakopravnosti spolov… . Vse to je razumljivo tudi s čisto časovnega vidika: islam je 600 let mlajši od krščanstva. Tudi pred-razsvetljensko krščanstvo je bilo drugačno in v mnogočem podobno sedanjemu islamu, spomnimo se npr. grozodejstev krščanskih osvajalcev Amerike, po Evropi so gorele grmade, obešanje in sekanje glav je bilo na dnevnem redu – če pogledamo 600 let nazaj, na Evropo poznega srednjega veka.

Torej, islamski narodi (še) niso šli skozi razsvetljenstvo, vsaj v veliki meri še ne. Zato danes ne gre samo za spopad med islamom in krščanstvom, ampak tudi za trk razsvetljene in ne-razsvetljene civilizacije. In zahodni človek z razsvetljenstvom ni le marsikaj pridobil, zaradi kuge razsvetljenskega racionalizma je tudi ogromno izgubil, izgubil je vrednote, temelječe na krščanstvu, medtem ko so muslimani svoje vrednote ohranili.

Franc Bešter, Zg. Besnica

Zadnje novice

Sorodne vsebine