7.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

Za Šarčevega poslanskega kandidata in gozdarja odprli kar posebno pisarno: Sindikat policistov Slovenije prijavil sporno zaposlitev Poklukarjevega svetovalca Rupnika KPK in računskemu sodišču!

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so bili seznanjeni z skrajno nenavadno in sporno prakso pri zaposlitvi Julijana Rupnika, svetovalca ministra za notranje zadeve. Člani SPS in zaposleni v MNZ so nas seznanili, da so (po nekaterih informacijah še celo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi) za svetovalca ministra uredili posebno pisarno v Centru za oskrbo Gotenica, in sicer zaradi tega, ker naj bi prebival v bližini, in mu s tem omogočili zaposlitev v MNZ na sumljiv način. Gre za člana LMŠ in univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva, ki je bil pred zaposlitvijo v MNZ brezposeln, tako da po mnenju SPS ne izpolnjuje niti strokovnih referenc.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so bili seznanjeni s skrajno nenavadno in sporno prakso pri zaposlitvi Julijana Rupnika, svetovalca ministra za notranje zadeve. Člani SPS in zaposleni v MNZ so nas seznanili, da so (po nekaterih informacijah še celo pred podpisom pogodbe o zaposlitvi) za svetovalca ministra uredili posebno pisarno v Centru za oskrbo Gotenica, in sicer zaradi tega, ker naj bi prebival v bližini, in mu s tem omogočili zaposlitev v MNZ na sumljiv način. Tako naj bi se Julijan Rupnik iz bližnjega kraja prebivanja vsakodnevno vozil na delo v Gotenico, občasno pa naj bi s službenim vozilom odhajal na sestanke v Ljubljano, in sicer samo na kolegije ministra, medtem ko so njegove naloge oziroma zadolžitve tam zaposlenim in zaposlenim na sedežu ministrstva nepoznane.

Ker je na podlagi razpoložljivih informacij obstajal sum koruptivnega ravnanja in klientelistične zaposlitve, so v SPS na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) na MNZ podali ustrezno zahtevo. Ob prejetih informacij zaposlenih jim je namreč velik sum vzbudilo dejstvo, da nekdo, ki je zaposlen v kabinetu ministra, opravlja delo v popolnoma drugi organizacijski enoti ministrstva.

Gre za kandidata LMŠ na državnozborskih volitvah in diplomiranega gozdarja
Center za oskrbo Gotenica je po njihovem namreč organizacijsko umeščen v urad za logistiko v okviru sekretariata MNZ in kot tak ne sodi v organizacijo in delovna področja kabineta ministra za notranje zadeve. Še dodaten sum o spornosti takšnega ravnanja nam je vzbudilo dejstvo, da je bil Julijan Rupnik na volitvah v DZ kandidat politične stranke LMŠ, iz katere izhaja tudi minister Boštjan Poklukar, predvsem pa njegov življenjepis na spletni strani LMŠ, iz katerega je razbrati, da živi v bližini Centra za oskrbo Gotenica.

Na podlagi dokumentov, pridobljenih na podlagi ZDIJZ, so v sindikatu ugotovili, da je bila z Julijanom Rupnikom 17. 9. 2019 sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto višji svetovalec (šifra delovnega mesta 24972) in so mu bile določene pravice iz uradniškega naziva višji svetovalec II. Pogodba o zaposlitvi v 4. členu določa, da bo “javni uslužbenec opravljal delo v ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge”. Glede na to, da v Centru za oskrbo Gotenica ni uradnih prostorov, kjer bi svoje delo opravljal kabinet ministra, kjer je Julijan Rupnik zaposlen, je toliko bolj zgovoren podatek, da iz izjave o povračilu potnih stroškov izhaja, da je navedeni javni uslužbenec doma zgolj 12,1 kilometra od Centra za oskrbo Gotenica.

Na spletni strani politične stranke LMŠ, kjer je objavljen življenjepis (takrat kandidata stranke) Julijana Rupnika – na povezavi https://www.strankalms.si/vsebina/julijan-rupnik/ -, lahko preberemo, da gre za univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva ter da je bil (pred zaposlitvijo v MNZ) brezposeln. Tudi strokovne reference navedenega (gozdarsko-lesne verige) niso takšne, da bi izkazovale poznavanje delovnih področij MNZ (pri tem opozarjamo, da gre za javnega uslužbenca in ne funkcionarja).

Iz vseh navedenih dejstev in prilog, ki so jih priložili, po prepričanju sindikata izhaja sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter zakona o javnih financah, s tem da:

– je bil javni uslužbenec zaposlen kot član politične stranke zaradi svoje brezposelnosti kot kompenzacija za prispevek v politični stranki, kar izhaja tudi iz navedb o strokovnih kompetencah;

– zaradi bližine Centra za oskrbo Gotenice njegovemu domu oz. stalnemu prebivališču mu je minister za notranje zadeve omogočil delo blizu domu, in to na takšen način, da gre za “privilegij” javnega uslužbenca, saj v Gotenici ni organizacijskih enot ali uradnih prostorov kabineta ministra;

– da se je negospodarno porabilo javna sredstva za opremo in usposobitev posebne pisarne za javnega uslužbenca v Gotenici, kjer ni uradnih prostorov kabineta;

– da iz potnih nalogov službenih vozil izhaja, da se (v povprečju) enkrat tedensko s službenim vozilom odpelje v Ljubljano (po nam znanih informacijah le na kolegije ministra), pri čemer uporablja vozili urada za logistiko (kjer sploh ni zaposlen) in gre po našem mnenju za neupravičeno uporabo javnih sredstev.

Navedena dejstva in materialni dokazi po mnenju sindikata vzbujajo resen sum, da gre v navedenem primeru za nedopustno in nevarno prakso klientelistične zaposlitve brezposelnega člana iz lastne politične stranke, ki se mu omogočajo posebni privilegiji dela blizu kraja stalnega prebivališča ter posledično neupravičena in negospodarna poraba javnih sredstev z uporabo vozil drugih organizacijskih enot MNZ. “V Sindikatu policistov Slovenije zato čutimo dolžnost, da navedeni sporni primer zaposlitve obelodanimo in naznanimo pristojnim organom, ki naj v skladu s svojimi pooblastili zadeve preverijo in po potrebi tudi ustrezno ukrepajo,” so še zapisali.

H. M./Nova24TV

Zadnje novice

Sorodne vsebine