14.3 C
Ljubljana
nedelja, 16 maja, 2021

Janševa vlada predstavila najobsežnejši »protikoronapaket« za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu! Predsednik vlade obljublja, da bo vlada zagotovila toliko sredstev, kot je potrebno!

Premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj, vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec so na današnji novinarski konferenci predstavili prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, takoimenovani #protiKoronapaket. Premier Janez Janša je namreč pred dnevi obljubil, da bo Vlada RS zagotovila toliko finančnih sredstev, kot je treba, da se ohrani “delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi… in družbi nasploh”.

Nadomestila za bolniško odsotnost v času epidemije bo krila zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec. V času čakanja na delo bo prispevke v obe proračunski blagajni, pokojninsko in zdravstveno, prevzela država, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale. Določili so nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v času epidemije preko dodatkov plačil za nevarno delo in preko plačil za dodatno obremenitev po odločitvi predstojnikov v razponu od 10 do 200 odstotkov od osnovne plače.

Določili ukrepe za izboljšanje socialnega položaja najranljivejših skupin

Iz Vlade RS so sporočili, da so določili ukrepe za izboljšanje socialnega položaja najranljivejših skupin, ki jih je najbolj prizadela epidemija. Status delavcev, ki ne morejo delati zaradi višje sile, bo izenačen z delavci, ki so na čakanju. Tisti, ki bodo v tem času izgubili službo, pripada nadomestilo za brezposelnost. Plačila javnih storitev, ki se ne izvajajo, ne bo. Upokojencem se izplačan poseben dodatek. Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Tisti samozaposleni, ki zaradi epidemije ne bodo mogli opravljati svoje dejavnosti, bodo upravičeni do temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. V tem obdobju se jim odpiše prispevke, ki jih plača država, pravice se ne zmanjšajo. Do odmere dohodnine se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Solidarnostni dodatek za upokojence je predviden za vse, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700€ in se bo izplačal v enkratnem znesku, predvidoma do 15. aprila. Višina bo odvisna od zneska pokojnine; pokojnina do 500€ dodatek 300€, 500-600€ dodatek 230€, 600-700€ dodatek 130€.

Prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, bo v tem obdobju plačevala država. Tukaj so tudi ukrepi za povečanje likvidnosti podjetij – posebna garancijska shema za odkup terjatev do slovenski podjetij, država pa zagotovi dovolj sredstev oziroma poroštev za izvajanje tega ukrepa. Zamrzne se plačilo akontacije davka na dohodek pravnih oseb in davka na dohodek iz dejavnosti za s.p. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se zmanjšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz evropskega socialnega sklada se bo takoj usmerilo v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepiva, zdravil in zaščitne opreme za boj proti koronavirusu.

Pače funkcionarjev na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov

Sejnine v nadzornih svetih družb v večinski državni lasti in plače funkcionarjev na državni ravni se znižajo za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je iz tega izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove. Tisti, ki v sodstvu med krizo delajo, pa so lahko še dodatno nagrajeni. Tudi za pomoč kmetijstvu smo določili smernice ukrepov, saj je samozadostnost pa je v tem času krize strateškega pomena. “Naredili bomo vse, da se kmetijstvu pomaga enako, kot ostalemu gospodarstvu,” poudarjajo na Vladi RS. Delodajalcem v gospodarstvu svetujejo, da uberejo podoben pristop kot v javnem sektorju pri nagrajevanju tistih, ki se v času krize s tveganjem in izpostavljanjem nevarnostim soočajo s posledicami epidemije in pomagajo ohranjati proizvodnjo. Država oziroma proračun bo v največji meri te izdatke v največji možni meri vračal.

Ministrstva morajo vse ukrepe, ki bodo del tega megapaketa, poslati Službi vlade za zakonodajo do četrtka zvečer, v petek pa bo vlada obravnavala osnutek tega megazakona. Temeljni namen je, da se zamrzne obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da se ohrani ljudi, delovna mesta, gospodarske, znanstvene, kuturne, …. potenciale, da bomo lahko normalno delovali po zaključku krize. “Po svetu se veliko naporov usmerja v izdelavo cepiv in zdravil za premagovanje virusa, napovedi so obetavne, vendar moramo do takrat zdržati v dobri kondiciji, da bomo kot družba po tem normalno funkcioniral. Vlada bo zato zagotovila vsa potrebna sredstva, tudi iz evropskih virov, kot bo potrebno. Vlada je že začela z zbiranjem smernic za 2. takšen megapaket, prejeli smo tudi veliko predlogov, ki bodo zajeti v tem 2. paketu.

Danes zvečer bo nova seja vlade na temo ocene dosedanjih ukrepov za upočasnitev epidemije. Zahvalili so se vsem, ki upoštevajo vse ukrepe, namreč izkazalo se je, da so bili vsi ukrepi potrebni, za zajezitev epidemije namreč lahko največ naredimo sami. “Če se bomo tega držali še naprej, ukrepov ne bo potrebno zaostrovati in tudi posledice krize zaradi dodatnih zaostritev in hitrejše zaustavitve epidemije bodo manjše,” so dali vedeti.

Gre za največji državni intervencionizem v zgodovini Slovenije

Vodja strokovne posvetovalne skupine za pripravo ukrepov Matej Lahovnik je poudaril, da je glede na napovedane ukrepe v svetu, ki se pripravljajo zaradi gospodarske krize, ki jo povzroča epidemija, jasno, da mora tudi Slovenija ukrepati hitro in odločno. “Vodilno načelo je hitro in enostavno ukrepanje. Poskusili smo oblikovati paket ukrepov, ocenjen na vrednost 2 milijard evrov za pomoč podjetjem in prebivalstvu. Gre za največji državni intervencionizem v zgodovini Slovenije, podobno pa počnejo tudi druge države.

Ukrepi so sestavljeni iz več sklopov. Nanašajo se na ukrepe za ohranjanje delovnih mest, v drugem sklopu so ukrepi za izboljšanje socialnega položaja najšibkejših, ki jih je prizadela epidemija, pomoč samozaposlenim, pomoč podjetjem, ki ohranjajo proizvodnjo, ukrepi za ohranjanje likvidnosti slovenskih podjetij, ukrepi za vzpostavitev varnega dela v podjetjih, da ne se proizvodnja ne deluje. “Čimprej je potrebno zagotoviti, da podjetja lahko delajo, potrošniki pa lahko kupujejo, edino tako lahko gospodarstvo deluje,” je jasen Lahovnik.

Naš cilj je ohranitev delovnih mesta in zagotovitev likvidnost podjetij

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je poudaril, da skupaj delajo vse, da ob zajezitvi epidemije in varovanju zdravja in življenj, omejijo posledice, ki jih bo imela epidemija na gospodarstvo, socialne sisteme in javno življenje. “Delamo vse, da zagotovimo celovite in učinkovite ukrepe za pomoč celotnemu gospodarstvu. Pri tem vidimo vse zaposlene in vsa podjetja, na nikogar ne bomo pozabili. Dodajamo nov paket ukrepov, v katerem smo zajeli vse oblike zaposlenih, tudi najbolj ranljive. Tako smo prizadetim samozaposlenim v tem obdobju omogočili odpis prispevkov, ki jih bo zanje nakazovala država; v 1. fazi 2 meseca. Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so doma na čakanju, bo v tem obdobju pokrila država.

Za zaposlene, ki v tem obdobju delajo, bo država podjetjem dodatno namenila 20 odstotkov neto nadomestila. Zavedamo se, da je treba njihove napore in dejanja nagraditi. Ves čas je naš cilj, da ohranimo delovno mesta in zagotovimo likvidnost podjetij. Tako bomo omogočili in usposobili DUTB, da bo lahko odkupovala terjatve podjetij. Zahvaljujem se vsem podjetnikom, ki se trudijo, da vzdržujejo proizvodnjo v teh časih in da skrbijo za varnost vseh zaposlenih. Gospodarstvu lahko vsi najbolje pomagamo s tem, da kupujemo domače. Ko bo konec epidemije, se spomnimo, da so počitnice doma najlepše, da je domača hrana najbolj varna in so delovna mesta v lokalnem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard.

Pomagalo se bo kmetom in ribičem za večjo samooskrbo Slovenije

Ministrica Aleksandra Pivec je poudarila, da posebno pozorno spremljajo stanje pri dobavi kmetijskih pridelkov in živil na trgu in vse morebitne motnje ali tveganja, ki bi se lahko dogodili na trgu s kmetijskimi in živilskimi izdelki. “Zato smo pripravili prvi interventni zakon za blažitev posledic in uravnavanje razmerij. Tako predlagamo finančno pomoč obolelim za COVID-19 zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače. Z ukrepom odpisa prispevkov želimo zavarovancem, ki so zboleli, odpisati prispevek. Predlagamo tudi pravico do odloga plačila prispevkov za tiste, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost; te prispevke bodo morali poravnati v 2 letih. Predlagamo finančno podporo nosilcem kmetijskih gospodarstev v obliki pavšala zaradi izpada dohodka, ki je lahko posledica padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev. Predvidevamo oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačujejo kot plačilo lastnega dela upravičencev z naslova ukrepov skupne kmetijske politike.

Pivčeva je povedala, da predlagajo odkup kmetijskih pridelkov in živil predvsem za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ponudbe kmetijskih pridelkov. “S tem jih želimo zavezati k večjemu % ponudbe v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov znotraj svoje ponudbe. Želimo dvigniti odstotek izdelkov, ki jih naročajo javni zavodi, na vsaj 50 % živil pridelanih ali predelanih s strani slovenskih pridelovalcev. V zakonu predvidevamo tudi povračilo nepredvidenih nujnih nastalih stroškov živilsko predelovalne industrije, ki se nanašajo predvsem na nabavo zaščitne opreme, višje stroške logistike in nadomeščanje delovne sile.

Pivčeva je napovedala, da predvidevajo tudi ukrepe na področju ribištva; med drugim izplačilo nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje in 40 odstotkov znižanje pristojbin v pristaniščih. “Pripravljamo še dva ukrepa, ki naslavljata prejemnike sredstev iz naslova razpisov skupne kmetijske politike. Vzpostavili bomo pogoje za večje deleže predplačil – do 70 odstotkov izplačila avansa za vse, ki so uspešno kandidirali na različnih razpisih. Želimo vzpostaviti možnost ugodnega kreditiranja v sodelovanju z Ribniškim skladom za potrebe investicij v osnovna sredstva in za nabavo repro materiala za prihodnjo sezono. Zahvaljujem se vsem, ki nemoteno opravljate svoje delo in skrbite za to, da smo prehransko varni in imamo zagotovljen nemoten dostop do vseh živilskih in prehranskih izdelkov.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine