12.6 C
Ljubljana
sreda, 19 maja, 2021

V KPK ne najdejo dokumenta, s katerim so Tomažu Veselu dejali, da njegovi funkciji na Računskem sodišču RS in FIFA nista nezdružljivi?

Za besede predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela, ki jih je izrekel za obrambo svojega postanskega posla, ki mu ob plači prvega moža računskega sodišča v petih letih navrže še milijon evrov, ni nobenega dokaza. Tomaž Vesel je pred dnevi, ko je portal Siol razkril, da je ob plači javnega funkcionarja zasluži letno še 202 tisoč evrov pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa) s sedežem v Švici trdil, da z njegovim postanskim poslom ob službi na računskem sodišču ni nič narobe, kar gre sicer sklepati po 16. členom Zakona o računskem sodišču, poroča Škandal24.

 

Dejal je celo, da Komisija za preprečevanje korupcije ni imela pripomb in navajal, da naj bi s svojim postranskim poslom seznanil KPK, jih prosil za stališče in od komisije dobil tudi pisno mnenje, da, citiriamo Vesela “ne vidijo nobenega konflikta,” posnetek strani objavljamo desno. Kakršnega koli dokaza za svojo izjavo pa Vesel zaenkrat v javnosti še ni pokazal.

In v tem grmu (zaenkrat še) tiči zajec. Slišati je namreč, da na komisiji za preprečevanje korupcije že nekaj dni iščejo dokumente, o katerih je za portal Siol govoril Vesel – a brez uspeha.

Zato smo že v ponedeljek na KPK naslovili vprašanja, ki jih v celoti objavljamo v okvirju.

Spoštovani,

predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel je pred dnevi za portal Siol v zvezi s svojimi več sto tisoč evrov vrednimi postanskimi zaslužki pri Svetovni nogometni zvezi (Fifa) omenil KPK, dejal je, citiramo zapis: “Vesel je pred nastopom nove funkcije v Fifi o tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njihovo stališče.” V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi.” (celoten članek je dostopen na povezavi:
https://siol.net/novice/slovenija/predsednik-racunskega-sodisca-cetrt-milijona-dolarjev-letno-ki-jih-dobim-iz-fife-ni-spornih-542032)

Zato KPK prosimo v torek, 29.12.2020 do 12. ure, za naslednja pojasnila:
– Kdaj ste prejeli obvestilo Tomaža Vesela o njegovem angažmaju za Fifo?
– Ali je gospod Vesel zaprosil za stališče?
– Kdaj (datum) je KPK gospodu Veselu podala stališče in na osnovi katerega člena katerega akta?
– Ali je soglasje časovno neomejeno?
– Prosimo, da nam posredujete pisni odgovor, ki ga je KPK posredoval Veselu in ga omenja v izjavi za Siol kot stališče KPK.

 

Maša Jesenšek, pri komisiji za preprečevanje korupcije zadolžena za odnose z javnostmi, je odgovorila “Spoštovani, odgovor vam posredujemo takoj, ko bo pripravljen.”

Mnenje pravnika

Pravnik, katerega ime je znano uredništvu, meni, da sta bili doslej pri obravnavi  angažmaja predsednika računskega sodišča z milijonskim poslom pri Fifi sporni dve točki: njegovo nezdružljivost in plačevanje davkov.

Pojasnil je takole.

1. Nezdružljivost:

Vesel je leta 2016 nastopil funkcijo pri FIFA.

V zvezi s tem je SIOL poročal: Vesel je pred nastopom nove funkcije v Fifi o tem seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in jo prosil za njihovo stališče: “V pisnem odgovoru so mi sporočili, da ne vidijo nobenega konflikta interesov in da sta funkciji združljivi…”

Zakon o računskem sodišču določa poleg točno določenih nezdružljivosti tudi, da je njegov položaj nezdružljiv tudi s pridobitno dejavnostjo, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije (npr. po ZIntPK).

Ne glede na to, da je FIFA neprofitno mednarodno združenje, to še ne pomeni, da je njegova dejavnost v FIFA neprofitna.

26. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523) določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi. Izjeme so le: pedagoška, znanstvena, raziskovalna, umetniška, kulturna, športna in publicistična dejavnost ter da vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.

Najbližje temu bi bila športna dejavnost, ampak on tega ne opravlja (ni igralec, ni trener), temveč opravlja profitno dejavnost revizorja oziroma nadzornika v športni zvezi. Če bi želel uveljavljati to izjemo bi moral v roku 8 dni od pričetka opravljanja dejavnosti (ne samo vprašati pred tem kot je storil) o tem obvestiti KPK, ki o morebitni nezdružljivosti izda odločbo.

Obstaja dodatna izjema po 4. odstavku tega člena, da lahko KPK dovoli opravljanje tudi druge dejavnosti in o tem izda odločbo, kjer določi pogoje in omejitve opravljanja funkcije. Te odločbe so objavljene tukaj in za leto 2016 njegove ni: https://www.kpk-rs.si/nadzor-in-preiskave-2/nezdruzljivost-funkcij-2/izdana-dovoljenja/

Skratka, ni dovoljene izjeme po zakonu in ni izdane odločbe, ki bi lahko mimo teh izjem dovoljevala dejavnost po presoji KPK.

Na podlagi podatkov v medijih so možni sledeči zaključki, ki so nenavadni:

1. KPK je dejavnost Vesela razumela kot športno dejavnost.

2. Vesel je vprašal KPK le o nezdružljivosti same funkcije v FIFA, zamolčal pa, da za to dobi plačilo (in ne npr. samo pokritih stroškov). Pomembno je kaj je Vesel dejansko vprašal in kaj mu je KPK odgovorila.

3. KPK je izdala odločbo, a je ni objavila.

2. Dohodnina:

Vesel je za SIOL izjavil: “Pravi, da gre za neprofesionalno, a plačano funkcijo, kar v tujini ni nič neobičajnega. Zatrdil je, da je poravnal vse davčne obveznosti ter zneske za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje tako v Švici kot v Sloveniji. Poudarja, da so v prejemkih zajeti tudi vsi stroški službenih poti, tako da mu na koncu ostane manj kot polovica bruto zneska.”

Že samo, če bi doplačal razliko dohodnine do 50% v Sloveniji za ta dohodninski razred, bi mu ostala polovica zneska. Kje so šele plačani prispevki za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje v Švici in Sloveniji in potni stroški. Res, da govori o “manj kot polovici zneska”, vendar bi bilo to bolj okoli četrtine zneska. Če ne bi imel kaj za skrivati bi povedal bolj točen neto delež, ki mu ostane. Tukaj je možno, da se poslužuje kakšnega bypass-a ali pa da je celo fiktivno prijavljen v Švici.

Zadnje novice

Sorodne vsebine