13 C
Ljubljana
nedelja, 24 oktobra, 2021

Slovensko predsedstvo je odborom EP predstavilo svoje prednostne naloge

Piše: L. B.

Slovenija predseduje Svetu EU do konca leta 2021. Na vrsti sej, ki so potekale med 12. in 15. julijem, so ministri predstavili parlamentarnim odborom prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Ribištvo

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je 12. julija v Odboru za ribištvo povedal, da si bo predsedstvo prizadevalo za to, da bi ribištvo in akvakultura postala bolj trajnostna. Osredotočili se bodo na mali priobalni ribolov, spremembo sistema za nadzor ribištva in pogajanja o ribolovnih možnostih za leto 2022.

Evropski poslanci, ki so člani Odbora za ribištvo, so te napovedi pozdravili, ministra pozvali, naj nadaljuje z načrtom upravljanja atlantskega modroplavutega tuna, in vztrajali, da bi moralo predsedstvo pri pogajanjih o ribolovnih sporazumih s tretjimi državami (npr. Združenim kraljestvom, Norveško, Mavretanijo) zavzeti odločen pristop, da bi ribičem EU zagotovili enake pogoje, kot jih imajo operaterji iz tretjih držav.

Notranji trg in varstvo potrošnikov

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za javno upravo Boštjan Koritnik sta 12. julija v Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov poudarila, kako pomemben je digitalni prehod za okrevanje po pandemiji in dolgoročnejše cilje politike EU. Poudarila sta, da se bo predsedstvo osredotočilo na akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih ter akt o umetni inteligenci, saj so ti zakonodajni dosjeji ključnega pomena za to, da se zagotovi zaupanje državljanov v novo tehnologijo, spodbudijo prizadevanja za digitalizacijo in vzpostavijo visoki standardi za digitalno gospodarstvo.

Evropski poslanci so z ministroma – poleg o teh digitalnih vprašanjih – razpravljali o izvajanju ključne zakonodaje o notranjem trgu, novih predpisih o varnosti proizvodov, vprašanjih carinskega nadzora, prihodnjem predlogu o enotnem polnilniku, uredbi o gradbenih proizvodih in vprašanjih v zvezi s standardizacijo.

Promet in turizem

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta 13. julija trajnostnost, odpornost, e-mobilnost in alternativna goriva ter okrevanje sektorja potovanj opredelila kot glavne politične stebre slovenskega predsedovanja, kar zadeva prometni sektor. Ta vprašanja bodo ključna tudi za uspeh zelenega dogovora in prizadevanj za razogljičenje.

Evropski poslanci, ki so člani Odbora za promet, so pozdravili osredotočenost na razogljičenje prometnega sektorja in predsedstvo pozvali, naj v okviru zelenega in digitalnega prehoda zagotovi tehnološko nevtralnost. Nekateri poslanci so poleg tega pozvali, naj se vsa prizadevanja usmerijo v spodbujanje železniškega sektorja, pregledajo predpisi v zvezi z omrežjem TEN-T in sveženj o mobilnosti v prometu, zaščitijo pravice potnikov in delavcev, več vlaga v gospodarsko okrevanje turističnega sektorja ter na ravni EU zagotovi boljše usklajevanje glede omejitev potovanj.

Mednarodna trgovina

Evropski poslanci, ki so člani Odbora za mednarodno trgovino, so se pri vprašanjih, ki so jih 13. julija naslovili na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, osredotočili na Kitajsko, cepiva in trgovino ter Mercosur. Po njihovem mnenju so človekove pravice in pravna država pomemben element trgovinskih sporazumov, pri čemer so ponovno potrdili, da je Parlament postopek ratifikacije sporazuma o naložbah med Kitajsko in EU zamrznil.

Evropski poslanci so se zavzeli za dialog o začasni ukinitvi patentov za cepiva in se seznanili s tem, da bo predsedstvo predlagalo kompromis, o katerem bodo potekala pogajanja na ravni STO. Več poslancev je poudarilo, da so za sporazum z Mercosurjem potrebni trdni okoljski pogoji, minister pa je odgovoril, da bi neizvajanje sporazuma negativno vplivalo na geopolitično moč EU.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Zadnje novice

Sorodne vsebine