-1.1 C
Ljubljana
sobota, 29 januarja, 2022

Poslanec SD Marko Koprivc, ponosni naslednik Zveze komunistov, dobil klofuto poslancev!

Piše: Sara Bertoncelj

Državni zbor je s 40 glasovi za in 45 proti zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepustili samostojnemu odločanju občin, če so v občini prosta mesta v javnih vrtcih. Večina poslancev je namreč ocenila, da bi slednje osiromašilo ponudbo na področju vrtcev. Po trenutnem zakonu morajo občine zasebne vrtce brez koncesije financirati v višini 85 odstotkov, po predlogu novele pa bi lahko financiranje zavrnile, če je v javnih vrtcih na njihovem območju dovolj mest za otroke, ki so sicer vključeni v zasebni vrtec, poroča STA. 

Marko Koprivc, poslanec iz vrst stranke SD in ponosni naslednik zveze komunistov, je v predstavitvi predloga izpostavil, da je glede na to, da imamo dobro mrežo javnih vrtcev, ki so med najboljšimi na svetu, nepravično do občin, da morajo ne glede na to, da so lahko v javnih vrtcih tudi prosta mesta, sofinancirati zasebne vrtce. Če je bilo še pred leti morda nekoliko premalo mest v javnih vrtcih in so zasebni dopolnjevali mrežo, danes te potrebe ni več, je pojasnil. Mojca Škrinjar iz stranke SDS je poudarila, da so zasebni vrtci za občine cenejši kot javni, hkrati omogočajo tudi več izbire. “S tem se ustvarja prihranke,” je dejala. Tudi Dušan Šiško iz stranke SNS je prepričan, da imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem izberejo program, v katerega želijo vpisati otroka. “Predlagani spremenjen način financiranja jim to pravico jemlje,” je opozoril. Koprivčev predlog novele zakona o vrtcih je Državni zbor zavrnil s 45 glasovi proti, je pa zanimivo, da se ponosni nasledniki komunistov ne zavzemajo za to, da bi imeli vsi starši oziroma otroci enako možnost izbire pri vpisu v vrtec.

Ne le v stranki SD, za sprejetje predloga novele zakona so bili tudi v ostalih KUL-ovskih strankah, pri katerih je, presenetljivo, iz dneva v dan vidnih manj vrednot, ki naj bi tradicionalno veljale za leve. “Možnost izbire ni tista, ki omogoča obvezno plačilo s strani občine,” je na drugi strani menil Jani Möderndofer iz stranke LMŠ. Ivanu Hršaku iz DeSUS-a in Andreju Rajhu iz SAB-a pa se je zdelo nesmiselno, da mora občina sofinancirati zasebne vrtce brez koncesije, četudi so prazna mesta v javnih vrtcih. “To je neracionalno,” je dejal Hršak. “Trenutna ureditev izčrpava občinske proračune in vodi v privatizacijo predšolske vzgoje,” pa je dodal Željko Cigler iz stranke Levica. Predlog novele je sicer predvideval tudi, da se lahko zasebni vrtec financira iz javnih sredstev, če ima najmanj dva oddelka otrok, vendar pa je Mateja Udovč iz SMC opozorila, da bo posebej v manjših občinah težko zagotoviti dva oddelka v zasebnem vrtcu, ker podatki kažejo, da se število rojstev zmanjšuje.

Vrtec Pedenjped, Novo mesto (Foto: MO Novo mesto)

Predloga novele Zakona o vrtcih, ki ga je predlagala skupina poslancev, Vlada Republike Slovenije ne podpira

Kot je vlada že poudarila v svojem mnenju k omenjenem predlogu, dejavnost predšolske vzgoje predstavlja v Republiki Sloveniji enega izmed sistemov, ki pomembno vplivajo na položaj posameznika v družbi. Predšolskemu otroku, ki je deležen kakovostne predšolske vzgoje, pa kot kažejo rezultati več raziskav, prinaša pozitiven učinek na posamezna področja otrokovega razvoja in učenja, zato je pomembno, da je področje pravno dobro urejeno in omogoča stroki izvajanje kvalitetne prakse v institucijah predšolske vzgoje, staršem predšolskih otrok pa učinkovito uresničevanje pravice do izbire ustreznega vrtca z vidika krajevne in finančne dostopnosti.

Nujno potrebna še dodatna usklajevanja, saj gre za občutljivo in zahtevno tematiko
Ministrstvo v predlogu novele Zakona o vrtcih, ki ga je predložilo v zakonodajni postopek konec leta 2020, ni vključilo spremembe 34. člena, ker med ključnimi deležniki še ni bilo mogoče doseči usklajenosti glede spremembe ureditve financiranja zasebnih vrtcev. Ocenilo je, da so nujno potrebna še dodatna usklajevanja, saj gre za občutljivo in zahtevno tematiko, ki jo je potrebno temeljito proučiti in doreči v izogib kasnejšim pravnim zapletom pri izvajanju zakona. Zato se je ministrstvo zavezalo, da se to vprašanje obravnava v posebni delovni skupini, v kateri bodo vključeni predstavniki vseh reprezentativnih združenj občin ter predstavniki vrtcev. Februarja letos je ministrica imenovala delovno skupino, v katero so imenovani predstavniki: Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter Združenja zasebnih vrtcev Slovenije. Naloga delovne skupine je, da pripravi usklajen predlog za dopolnitev 34. člena Zakona o vrtcih, ki bo vključeval položaj občin, katerih izvirna naloga je zagotavljanje javne službe na področju dejavnosti predšolske vzgoje, pri odločanju o sofinanciranju zasebnih vrtcev, tako, da ga bo ministrstvo lahko predložilo kot predlog novele Zakona o vrtcih.

Zadnje novice

Sorodne vsebine