30.3 C
Ljubljana
nedelja, 20 junija, 2021

(FOTO) Janez Janša: Danes bom prvakom parlamentarnih strank poslal vabilo na pogovore, z njimi bom počakal do ponedeljka

»Predsednikom in predsednici parlamentarnih strank bomo danes posredovali vabilo, v katerem bomo predstavili, kako naj bi potekal organiziran neformalen način posvetovanja o možnostih za sestavo koalicije,« je po pogovorih pri predsedniku republike povedal Janez Janša.

Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša se je danes sestal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, s katerim sta na sestanku spregovorila glede predloga za imenovanje mandatarja za sestavo vlade. Predsednik SDS in predsednik republike sta se sporazumela, da bo predsednik SDS Janez Janša v roku tedna dni predsednika uradno seznanil, ali kandidaturo za mandatarja sprejema, ali ne.

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi za medije po pogovoru pri predsedniku republike dejal, da Slovenska demokratska stranka kljub temu da je nesporna zmagovalka zadnjih volitev, doslej ni poskušala na organiziran formalen način sestavljati koalicije. »Nekateri drugi so to počeli, mi pa smo počakali do razjasnitve nekaterih zadev,« je dejal Janez Janša in dodal, da se bomo v SDS glede na današnjo odločitev predsednika republike, pa tudi glede na današnji dogovor, skušali na organiziran neformalen način lotiti preverjanja možnosti, ali lahko sestavimo neko trdno koalicijo do določenega datuma.«

»Glede na to, da pogovori šestih strank brez Slovenske demokratske stranke še vedno potekajo, bomo počakali do ponedeljka, obenem pa bomo že danes predsednikom in predsednici vseh ostalih parlamentarnih strank poslali vabilo z osnovno zamislijo, kako naj bi ta organiziran neformalen način posvetovanja o možnostih za sestavo koalicije potekal,« je nadaljeval Janez Janša. Ob tem je dodal, da je bilo tudi to, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, torej tok dogajanja ter posvetovanja v okviru šestih strank brez SDS, na nek način koristno, »še posebej v teh zaključnih fazah, kjer so se apetiti posameznih strank soočili z realnostjo in s tem, kar Slovenija stvarno zmore v prihodnjih letih, ki bodo glede na ohlajanje optimizma v zunanjem okolju manj radodarna kot pa so bila zadnja štiri leta.«

VIDEO: Po srečanju predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika SDS Janeza Janše

»Rezultati volitev so takšni kot so. V slovenskem parlamentu, kjer je 90 poslank in poslancev, kjer imajo stranke zgolj 88 predstavnikov, dve mesti pa pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske manjšine, je torej 11 subjektov. Slovenska demokratska stranka je daleč največja, vse ostale stranke imajo 13 ali manj poslanskih glasov, kar seveda pomeni, da tudi, če mi sestavljamo koalicijo, potrebujemo še najmanj dva koalicijska partnerja. Kot vemo iz sicer relativno kratke parlamentarne zgodovine Slovenije, je vsaka taka koalicija zelo naporna,« je nato dejal predsednik SDS, ki je obenem spomnil, da je edina koalicija, ki je formalno zdržala od začetka do konca mandata v enaki sestavi bila koalicija, ki jo je vodila SDS v času 2004-2008.

»Če se sestavlja koalicija brez SDS, takšna koalicija potrebuje šest strank in takšne koalicije v slovenskem parlamentu še nismo imeli,« je obenem še spomnil Janša, ki je ob tem izpostavil tudi Demosovo koalicijo, kjer je bilo šest, celo sedem strank na začetku, vendar pa je bila ta koalicija sestavljena pred volitvami in je z enotno listo oziroma enim kandidatom nastopala v takratnem zboru občin. »Mnogi izvoljeni niso pripadali nobeni stranki, ampak koaliciji, in je zato tudi delovala nekoliko bolj trdno, je pa tudi delovala samo dve leti,« je še spomnil Janša. »Vsaka koalicija je torej naporna. Koalicija šestih strank je teoretično seveda možna, si pa sam kot državljan te države ne želim tega tudi doživljati in preizkušati v praksi. Za nekoga izven praktičnih izkušenj to morda ne zveni ravno prepričljivo, ali pa zveni precej brezbarvno, ampak za tiste, ki smo to že poskušali, vemo, kaj to pomeni in kakšne so posledice,« je še poudaril Janez Janša.

Nato je dejal, da bo v vabilu, ki bo predsednikom in predsednici parlamentarnih strank poslano danes, predlagal dvofazna pogajanja, in sicer v prvi fazi najprej preverjanje možnosti, ali je zadostno število parlamentarnih subjektov, pripravljenih oblikovati koalicijo za Slovenijo. »V tej prvi fazi bomo preverili načelno pripravljenost, možnost približno enakega pogleda na ključne izzive, ki so v tem mandatu pred Slovenijo in kadrovski nabor posameznih strank, glede na to, da v mandatu, ki je praktično že začet, a brez vlade, slovenska vlada ne bo vodila samo izvršilne oblasti v Sloveniji, ampak tudi Svet EU,« je dejal Janša, ki je tudi poudaril, da Slovenija predseduje Svetu EU v drugi polovici leta 2021. »Potem bomo preverili, koliko kadrov z izkušnjami, ki presegajo zgolj slovensko izkušnjo imajo tisti, ki želijo sodelovati v takšni koaliciji,« je dodal in še dejal, da če se bo v tej prvi fazi izkazalo, da je zadostna podpora, ki presega številko 46, »kajti ne želimo sestavljati koalicije z enim ali dvema glasoma večine,« in da stranke delijo približno podobne poglede na prihodnost, »potem bom predsednika republike obvestil, da sem pripravljen prevzeti mandat.«

Janez Janša – posvet Pahor

Po besedah predsednika SDS bodo nato v drugi fazi stekla programska pogajanja, za katera ima SDS pripravljena vsa potrebna izhodišča in tudi oblikovanih 14 pogajalskih skupin za vsa poglavja potencialne koalicijske pogodbe oziroma resorje bodoče vlade. »V to drugo fazo, kjer bomo preverili podobnost programov in pogledov na organizacijsko shemo vlade in ključne rešitve ter kadrovsko shemo, bomo šli, če obstaja preverjena in preverljiva načelna pripravljenost, da je v to drugo fazo sploh smiselno iti. To bo jasno do četrtka prihodnjega tedna,« je zaključil predsednik SDS Janez Janša.

Na vprašanje novinarke o tem, kaj je Slovenska demokratska stranka počela ves ta čas od volitev dalje, je predsednik dejal, da stranka ni mirovala. »Sam osebno nisem bil niti en dan na dopustu, tudi mnogi drugi ne, delali smo tisto, kar je bilo možno in potrebno,« je dejal Janša.

Na vprašanje novinarja o tem, da sta že bila dva kroga posvetovanj pri predsedniku republike in da so bile poslanske skupine glede podpore doslej že dovolj jasne in ali meni, da se bodo v tem tednu stališča parlamentarnih strank spremenila, pa je Janez Janša odvrnil, da so prvake strank spraševali novinarji, Slovenska demokratska stranka pa jih še ni. »Kot rečeno, danes bo šlo vsem parlamentarnim strankam vabilo v postopek, v okviru katerega bomo te možnosti preverjali. Tako da bi mogoče tistim, ki so dobili mandate na volitvah, prepustili sestavljanje vlade in jim ne bi tako intenzivno pomagali,« je dejal Janša.

Na vprašanje o tem, koga od potencialnih strank v SDS vidimo kot najbolj možnega partnerja v vladi, ki bi jo vodili, pa je predsednik stranke odvrnil, da bomo o tem lahko govorili čez kakšen teden šele, ko bodo znani tudi rezultati posvetovanj prvega kroga.

Koalicija ZA SLOVENIJO Koalicija #ZATE

Zadeva: Vabilo na pogovore o usklajevanju koalicijske pogodbe Za Slovenijo

Spoštovani!
Prizadevanje za večjo blaginjo Slovenije je temeljni cilj, ki se mu z ustavno prisego zaveže vlada Republike Slovenije. V aktualnih razmerah ga bomo uresničevali z odpravljanjem ovir za hitrejši in geografsko enakomernejši razvoj države, z več svobode, varnosti, odgovornosti in pravičnosti, z vzpostavitvijo reda v zdravstvu, uveljavljanjem strateških odgovorov na demografski problem ter sooblikovanjem evropskih rešitev.
Pred nekaj tedni je začelo v Tallinnu, Estonija, delovati prvo komercialno 5G omrežje. Pojavljajo se nove tehnologije, ki bodo v naslednjih dveh desetletjih v moderno družbo prinesle večje tehnološke spremembe kot jih je svet doživel zadnjih 200 let. Odgovornost vladnih resorjev, pristojnih za šolstvo, raziskave, gospodarski in tehnološki razvoj za pravočasen prenos potrebnih znanj v javno financirane programe se je drastično povečala. Že enoletne zamude in spregledi pomembno vplivajo na gospodarsko rast, konkurenčnost posameznikov in blaginjo prebivalstva. Tudi dnevi so zato pomembni.
Volivci so 3. junija 2018 v Državni zbor izvolili poslance in poslanke na listah 9 strank ter predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti. Poleg SDS, ki je prejela 25 mandatov, se je v DZ uvrstilo še 8 strank, ki so zasedle med 4 in 13 poslanskih mest.
Koalicija s SDS tako terja še najmanj 2 koalicijska partnerja. Koalicija brez SDS pa najmanj 6. Vsaka koalicijska vlada je zahteven projekt, kar dokazuje tudi dejstvo, da v celotni zgodovini slovenske parlamentarne demokracije, z izjemo koalicije pod vodstvom SDS v mandatu 2004-2008, nobena druga povezava ni končala polnega štiriletnega mandata.

Pred dokončno odločitvijo Predsednika RS o dodelitvi formalnega mandata za sestavo vlade vam kot predsednik stranke, ki je prejela daleč največje zaupanje volivcev, pošiljam vabilo na pogovore o oblikovanju koalicijske zaveze »Za Slovenijo«. Predlagam, da pogovori potekajo v dveh delih. V prvem delu bomo skupaj preverjali:
a. Ali obstaja načelna pripravljenost za usklajevanje programov za koalicijo;
b. Ali potencialni partnerji podobno gledajo na ključna vprašanja, ki jih je treba reševati v tem mandatu;
c. Ali imajo koalicijski partnerji na voljo dovolj kvalitetnih kadrov za opravljanje vladnih nalog. Zaželeni so predlogi ljudi, ki imajo ne samo ustrezne izkušnje z zahtevnim vodenjem doma, ampak tudi v Evropi. Ministri vlade RS bodo morali namreč v tem mandatu v zelo zahtevnih okoliščinah voditi ustrezne zasedbe Sveta Evropske unije. Slovenija bo Svetu EU predsedovala v drugi polovici leta 2021.

Predlagam, da pogovore opravimo v ponedeljek, 16. in torek 17. julija in sicer:
Ponedeljek, 16.7.2018
Lista Marjana Šarca ob 10.00
Socialni demokrati ob 12.00
Stranka modernega centra ob 15.00
Torek, 17.7.2018
Levica ob 9.00
Nova Slovenija ob 10.00
Stranka Alenke Bratušek ob 12.00
Demokratična stranka upokojencev ob 15.00
Slovenska nacionalna stranka ob 17.00

Če vam navedeni termin ne ustreza, predlagajte prosim drugega. Pogovori bodo potekali v Državnem zboru RS, v prostorih naše poslanske skupine. Predlagamo, da se poleg predsednika/ce in vodje poslanske skupine pogovorov udeležita še do 2 člana vodstva vsake stranke.

V primeru zadostnega načelnega soglasja za oblikovanje koalicijske zaveze Za Slovenijo in po formalni podelitvi mandata pa bomo v drugem delu s strankami, ki načelno želijo oblikovati koalicijo Za Slovenijo, preverjali:
a. Skladnost programov po posamičnih resorjih
b. Organizacijsko obliko prihodnje vlade
c. Ustreznost kadrovskih ponudb

Prosim vse, ki ste pripravljeni na resna pogajanja, da določite vodje ekip za resorno usklajevanje programov oziroma poglavij koalicijske pogodbe. S strani SDS bodo ekipe vodili:
1. Finance – mag. Andrej Šircelj
Namestnik: mag. Marko Pogačnik
2. Gospodarstvo in delo – mag. Andrej Vizjak
Namestnik: Suzana Lep Šimenko
3. Družina in socialna politika – Romana Tomc
namestnik mag. Karmen Furman
4. Zunanje zadeve – dr. Milan Zver
Namestnik: dr. Anže Logar
5. Pravosodje – dr. Vinko Gorenak
Namestnik: Boštjan Kolarič
6. Obramba – Aleš Hojs
Namestnik: Žan Mahnič
7. Notranje zadeve – dr. Božo Predalič
Namestnik: Sebastjan Apat
8. Infrastruktura in prostor – Zvonko Černač
Namestnik: Danijel Krivec
9. Zdravje – Alenka Forte
Namestnik: France Cukjati
10. Šolstvo – Mojca Škrinjar
Namestnik: dr. Matevž Tomšič
11. Kmetijstvo in okolje – Matjaž Kočar
Namestnik: Jolanda Pikl Rihter
12. Slovenci v zamejstvu in po svetu – Miro Petek
Namestnik: Damijan Terpin
13. Javna uprava – odpravljanje administrativnih bremen– Fidel Krupič
Namestnik: mag. Elena Zavadlav Ušaj
14. Kultura – dr. Vasko Simoniti
Namestnik: dr. Jelka Pirkovič

Drugi del pogajanj bi se v primeru izpolnitve pogojev iz prvega dela predvidoma pričel v četrtek, 19. 7. 2018 oziroma po dogovoru.
Vaša programska izhodišča, ki ste jih predstavljali in zagovarjali v času pred volitvami, poznamo. Verjamem, da jih po volitvah niste spreminjali. Program SDS za tekoči mandat je bil objavljen na naši spletni strani že v začetku leta in seveda v celoti ostaja enak tudi po volitvah. Zato po mojem mnenju kaka dodatna izmenjava gradiv ni potrebna, je pa seveda možna, če ste po volitvah kak del programa dopolnili. Če potrebujete še pred pogovori kakršnokoli dodatno pojasnilo glede našega programa, smo vam kadarkoli na voljo.
Glede usklajevanja terminov ali morebitnih drugih tehničnih vprašanj naj vaši sodelavci prosim pokličejo g. Mojco Megušar na tel. 051 380 171.

Lep pozdrav,

Janez Janša

Ljubljana, 12.7.2018

(Vir: FB /Janez Janša)

Zadnje novice

Sorodne vsebine