28.3 C
Ljubljana
četrtek, 17 junija, 2021

Janez Cigler Kralj za Demokracijo: Očitki v interpelaciji so neutemeljeni. /…/ Na opravljeno delo do sedaj sem ponosen in ga bom brez zadržkov zagovarjal

Piše: Vida Kocjan

Pogovarjali smo se z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem.

DEMOKRACIJA: V odgovoru na eno od poslanskih vprašanj konec januarja ste izpostavili, da zelo razumete stiske, ki jih v času epidemije bolezni COVID-19 preživljajo družine, družina je tudi pri vas osebno na visokem prioritetnem mestu. Koliko je ministrstvo lani namenilo za pomoč družinam in kakšne so bile pri tem spremembe glede na prejšnja leta? Ena od vaših prednostnih nalog je tudi krepitev družinske politike. 

CIGLER KRALJ: Res je in vedno sem hvaležen za vprašanja, ki se dotikajo zame izjemno pomembnega področja, to je družinske politike. Ne nazadnje sem oče štirih otrok in stvari poznam iz prve roke. Družine zagotavljajo prihodnost naroda in družbe, zato jih bo pametna država podprla in spodbujala. Država se mora nenehno spraševati, na kašen način podpreti družine. Zadovoljen sem, da nam v tem mandatu to uspeva.

Prav in zelo pomembno je, da javno govorimo in s pravimi ukrepi blažimo bremena in stiske, s katerimi se soočajo družine in otroci, ki so med najbolj ranljivimi v času epidemije COVID-19. V mojem dosedanjem mandatu smo za družine zagotovili največ sredstev v zadnjih osmih letih, in sicer blizu 600 milijonov evrov v letu 2020. Vlada mi je prisluhnila, da imajo v interventnih zakonih in na splošno družine prednost.

Bili so narejeni pomembni koraki. Naj jih omenim le nekaj. Pomoč ob rojstvu otroka kot enkratni prejemek ob rojstvu otroka se je dvignila z 286 na 350 evrov. Gre za enega od elementov družinske politike in spodbujanja rodnosti. Starševski dodatek se z 258 evrov dviguje na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402 evra. Namenjen je staršem, ki niso zavarovani za starševsko varstvo, kot so na primer študenti ali nezaposleni, prejemajo pa ga eno leto od rojstva otroka. V zadnjem, to je PKP 7, smo zagotovili solidarnostni dodatek za vse otroke do 18. leta starosti, nato smo predlog PKP 8 dopolnili še z istim zneskom za polnoletne dijake. Vse velike družine v času epidemije prejmejo dodatnih 200 ali 100 evrov, za 100 evrov smo povečali dodatek za nego otroka.

Ves čas smo tudi v stiku s centri za socialno delo. Sproti rešujemo probleme, ki se pojavljajo, centri pa so prejeli navodila ministrstva, da je treba v času, ko veljajo izredni ukrepi, fleksibilno razlagati obstoječe zakonske določbe in jih, kjer je to mogoče, prilagoditi razmeram. Slišimo stiske ljudi in se nanje v najboljši moči in veri vseskozi odzivamo. Tudi v prihodnje želimo biti blizu družinam, zato bomo sistem socialnih in družinskih transferjev kmalu naredili še bolj preglednega.

DEMOKRACIJA: Brezposelnost Slovenije v času epidemije ni toliko prizadela kot nekatere druge države v EU. Ministrstvo se na gibanje brezposelnosti v državi aktivno odziva. Kakšne ukrepe ste sprejeli in kakšna so vaša pričakovanja za leto 2021?

CIGLER KRALJ: Pozornost in skrb ves čas od nastopa svojega mandata namenjam pripravi in prilagajanju ukrepov za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu. Odziven trg dela sem si zastavil za eno osrednjih prioritet. S pravočasnim reagiranjem smo ohranili približno 300.000 delovnih mest.

Ključna ukrepa za preprečevanje naraščanja števila brezposelnih sta nedvomno ukrepa za čakanje na delo in skrajšani delovni čas. Ukrep skrajšanega delovnega časa se izvaja do 30. junija 2021. Prav tako načrtujemo podaljšanje izvajanja ukrepa za čakanje na delo do konca aprila 2021 z možnostjo največ dvakratnega podaljšanja po 1 mesec. Hkrati smo ta ključna ukrepa dopolnili z nadomestili dohodka za samozaposlene in fiksnih stroškov za podjetja ter ne nazadnje s spodbudami za ugodna posojila gospodarstvu. Nikomur ni lahko, verjamem, zato sem skušal prisluhniti tako stiskam delavcev kot tudi težkim razmeram za delodajalce in predlagal dvig minimalne plače na 1024 evrov bruto, pri čemer del bremena prevzame država. Uspešnost in pravilnost ukrepanja te vlade ne nazadnje dokazujejo tudi mednarodne primerjave in konstantno dobre bonitetne ocene naše države.

(Celoten intervju si preberite v novi številki revije Demokracija.)

Zadnje novice

Sorodne vsebine