4.1 C
Ljubljana
ponedeljek, 5 decembra, 2022

Igor Horvat: »Izkušenj v lokalni politiki mi ne manjka in želim s svojo kandidaturo za župana v Ljubljano vnesti svež veter, drugačen pristop ter možnost sodelovanja najširšega kroga meščanov«

Piše: Vida Kocjan

Igor Horvat Ljubljano in ustroj ljubljanske mestne oblasti zelo dobro pozna. V svojem okolju je namreč družbeno izredno aktiven. Njegovo vodilo je, da mora Ljubljana postati prijazno mesto za vse meščane, tudi tiste, ki živijo zunaj mestnega središča. Pomemben mu je torej skladen razvoj vseh delov mesta. Na županskih volitvah, ki bodo tretjo nedeljo v novembru, kandidira za župana mestne občine Ljubljana, zato je bila to tudi nit najinega pogovora. 

Demokracija: Gospod Horvat, ste kandidat Slovenske demokratske stranke za župana mestne občine Ljubljana. Dejstvo je, da ste v lokalni politiki zelo dejavni več kot 15 let, poleg tega pa ste tudi aktualni mestni svetnik in vodja svetniškega kluba SDS v MOL. Vendar je bila napoved vaše kandidature za marsikoga presenečenje.

Horvat: Res je. Župansko kandidaturo smo napovedali v zadnjem tednu pred iztekom rokov in morda je bila zato za nekatere presenečenje.  Ideja za kandidaturo je v resnici zorela že od začetka letošnjega leta. Zelo sem vpet v delovanje mestne občine Ljubljana, aktiven sem v več odborih in komisijah MOL in zelo dejaven v lokalni politiki Ljubljane. Ne nazadnje sem bil član svetov javnih zavodov Centra za socialno delo Ljubljana-Moste, Doma starejših občanov Fužine in Onkološkega inštituta Ljubljana. Zdaj sem član svetov Lekarne Ljubljana in Zavoda za oskrbo na domu. Pravkar se mi izteka drugi mandat v svetu Četrtne skupnosti Moste. Izkušenj v lokalni politiki mi torej ne manjka in želim s svojo kandidaturo za župana v Ljubljano vnesti svež veter, drugačen pristop in možnost sodelovanja najširšega kroga meščanov.

Demokracija: Vas bom kar naravnost izzvala. Prebrala sem vaš program, ki je res dober, a o njem malce kasneje. Kot mestni svetnik ste se spoznali z delovanjem mestne uprave v preteklem mandatu. Zdajšnji župan Janković ima v Ljubljani res trdo jedro svojih podpornikov. Kaj je bilo ključno, da ste se podali v kandidaturo za župana Ljubljane in s tem postali glavni izzivalec Jankovića?

Horvat: Rojen sem v Ljubljani in vse svoje življenje živim tu, 49 let  torej. Ljubljano imam izredno rad. Moje dojemanje razvoja mesta je popolnoma drugačno, kot ga zadnja leta usmerja župan. Temeljiti mora na skladnem razvoju celotnega mesta, tudi tistega na obrobju. Vsak prebivalec mesta je pomemben. Upoštevati je treba vsak glas, tudi tistega, ki je bil do zdaj preslišan. Ta čas tiha večina svetnikov z Liste Zorana Jankovića brez sleherne razprave potrdi vse, kar si aktualni župan zamisli. In to ni dobro.

Zadnje dni v okviru svoje predvolilne kampanje s kandidati za mestne in četrtne svete obiskujem četrtne skupnosti po Ljubljani. Si lahko predstavljate, da leta 2022 nekateri zaselki Ljubljane nimajo vodovoda, nekateri nimajo kanalizacije? Da so šolske poti brez pločnika in da je na ozki cesti omejitev hitrosti kar 70 km/h? In to na cesti, po kateri otroci hodijo v šolo. To je nedopustno in nesprejemljivo.

Tudi to so razlogi, zakaj Ljubljana potrebuje boljšega župana. Da ne bo pomembno samo središče, ampak tudi drugi deli mesta. Pomembno je, da ima Slovenska demokratska stranka izredno dober nabor kandidatov na listi za mestni svet in meščanom lahko skupaj obljubimo, da bo bomo delali v dobro vseh prebivalcev mesta.

Demokracija: Kaj bo v Ljubljani drugače, kot je bilo do zdaj, če boste izvoljeni? Dejstvo je, da aktualni župan Janković obvladuje vse vzvode oblasti v Ljubljani, poleg tega ima tudi večino v mestnem svetu.

Horvat: Župan Janković ima v mestnem svetu absolutno večino, torej 24 glasov od 45. Kot sem že omenil, na sejah mestnega sveta z njihove liste ne razpravlja nihče. Samo glasujejo o predlogih, ki jih zagovarja Janković. Zanimivo je, da pred vsako točko, ko se o njej glasuje, aktualni župan strogo poudari, kako morajo njihovi svetniki glasovati. In disciplinirano pritiskajo na tipko, kot jim je naročeno. In to ni prav.

V mestnem svetu MOL pogrešam poglobljeno razpravo o posameznih aktih, ki se sprejemajo. Razpravljamo praktično samo opozicijski svetniki, poleg SDS še svetniki NSi, sem in tja se oglasijo še iz Levice. Vedno pa je izglasovano tako, kot naroči Janković.

Demokracija: Naštejte bistvene poudarke programa za Ljubljano, ki ga boste zastopali kot župan in lista SDS za mestne svetnike.  

Horvat: Poudarek letošnje kampanje je Igor z ekipo. Župan torej, ki ima ekipo sposobnih ljudi, strokovnjakov z različnih področij, ki lahko vodi Ljubljano drugače. Le skupaj zmoremo popeljati Ljubljano na pot, ki si jo zasluži. Sestavili smo res kompetentno ekipo kandidatov za mestne svetnice in svetnike, s katero bomo Ljubljančanom in Ljubljančankam ponudili drugačno vodenje mestne občine Ljubljana.

V programu smo se osredotočili na štiri stebre. Najpomembnejše je zdravje vseh meščanov. Naravnost žalostno je, da več tisoč ljudi glavnega mesta nima svojega osebnega zdravnika. To je nedopustno! Pripravili bomo projekt »Zate, zame«, v katerem bodo strokovnjaki s področja poklicnega usmerjanja obiskali ljubljanske gimnazije in strokovne šole ter jim predstavili prednosti in vrednote zdravniškega poklica ter drugih poklicev v zdravstvu. Osnovne šole bomo spodbudili k izvajanju interesne dejavnosti z vsebinami prve pomoči in negovanja vrednot skrbi za zdravje. Ob obiskih srednjih šol bom osebno skupaj s strokovnjaki predstavil tudi ljubljanski sistem štipendiranja, ki ga bom vzpostavil za mlade zdravnike in drugo  zdravstveno osebje z zavezo, da bodo delali v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Demokracija: Kako pa je z javnim potniškim prometom?

Horvat: Zelo pomemben za Ljubljano je cenovno dostopen in učinkovit javni potniški promet. Tu se v zadnjem mandatu ni naredilo praktično nič. Uporaba javnega potniškega prometa stagnira in to ni dobro. Vzpodbujali bomo nakup letnih LPP vozovnic in njihovo ceno znižali na 200 evrov. Potrebna je posodobitev tras javnega transporta, predvsem z navezavo in uskladitvijo voznih redov s Slovenskimi železnicami. Za boljšo pretočnost prometa pa je pomembna tudi uvedba rumenih pasov na vseh vpadnicah v mesto.

Demokracija: Govorila sva o dveh stebrih vašega programa, kateri pa je tretji?

Horvat: Področje izobraževanja. Na področju izobraževanja se bomo vsi svetniki SDS in jaz kot župan zavzemali, da se omogoči vsemu prebivalstvu kvalitetno splošno izobraževanje. To zajema razvijanje pismenosti in razgledanosti v besedilnem, naravoslovno tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju, sposobnosti za razumevanje v slovenskem jeziku, spodbujali bomo telesni, duševni, moralni, spoznavni, čustveni, duhovni in socialni razvoj posameznika. Obogatili bomo miselno napredovanje vsakega učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi ter gradili razvoj njegove samopodobe, omogočili možnosti za vseživljenjsko učenje, razvijali čut za trajnostni razvoj. Krepili bomo zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter o zgodovini Slovencev. Pomembna mora biti vzgoja za spoštljivost, strpnost, sprejemanje drugačnosti in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin.

Vsi si želimo uspešne, samozavestne, zavzete, organizirane mladostnike, da bodo v varnih in sodobnih prostorih z najsodobnejšo opremo razvijali svoje potenciale. Da bodo z inovativnostjo in zavestjo sprejemali odločitve o svoji prihodnosti. Tako jim bomo dali možnost razvoja kompetenc 21. stoletja. To je naša zaveza, to je naša prihodnost.

Demokracija: Kaj pa četrti steber?

Horvat: Potem je tu četrti steber – Ljubljana, pametno mesto. Mesto mora izkoristiti sodobne tehnologije, ki so nam na voljo, ter prebivalcem in obiskovalcem olajšati bivanje in transport po mestu. Nujna je izdelava pametnega prometnega omrežja, na podlagi katerega lahko od točke A do točke B v mestu pridemo v najkrajšem mogočem času. Aplikacija nam torej predlaga najbolj optimalno pot v določnem trenutku.

Zagotovili bomo brezplačen Wi-Fi v celotnem mestu. Želimo si, da Ljubljana dobi podžupana s področja sodobnih tehnologij. Naš cilj bo, da na podlagi aplikacije za pametne telefone in tablične računalnike uvedemo storitve, kot so: e-parkiranje, e-LPP postaje, e-ogrevanje z nadzorom porabe energije.

Demokracija: Zanimivo. Bi želeli še kaj poudariti iz vašega programa?

Horvat: Da, energetsko oskrbo Ljubljančanov. Vemo, da se več kot 64.000 gospodinjstev v Ljubljani greje na daljinsko ogrevanje iz Energetike Ljubljana. V času energetske krize in visokih cen energentov zagovarjamo subvencioniranje visokih zneskov položnic za ogrevanje za meščane Ljubljane. Sredstva za ta namen bi črpali iz preteklih let, ko je Energetika Ljubljana ustvarjala visoke dobičke iz poslovanja. Navsezadnje je podjetje Energetika Ljubljana javno podjetje, ki mora zagotavljati nemoteno oskrbo z energenti po sprejemljivih cenah za odjemalce. To je poslanstvo javnega podjetja.

Ne nazadnje, v začetku letošnjega leta sem na seji ljubljanskega mestnega sveta predlagal uvedbo energetskih bonov za Ljubljančane, s čimer bi marsikateremu Ljubljančanu olajšali plačilo položnic, na katerih so vse višji zneski. Žal nismo bili uslišani, saj je župan Janković ta predlog kategorično zavrnil.

Demokracija: Kaj je torej vaše vodilo na volitvah?

Horvat: Volivce nagovarjamo s sloganom Za Ljubljano. Za Ljudi. Za Ljudi z veliko začetnico. Vsak je pomemben, vsak se lahko zanese name in na mojo ekipo. Sporočilo, ki ga vsakič ponesemo na teren ob obisku četrtih skupnosti. Veliko mi pomenijo ljudje, ki so ob meni, zato smo postavili tudi spletno stran igorzekipo.si, kjer si lahko vsakdo prebere program, ogleda aktivnosti ali predlaga izboljšave za Ljubljano. Skupaj nam bo uspelo

Biografija

Devetinštiridesetletni Igor Horvat vse svoje življenje živi v  Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Obiskoval je Osnovno šolo Ketteja in Murna in po srednji komercialni šoli je ob delu najprej končal višjo strokovno šolo, potem pa še Fakulteto za komercialne in poslovne vede. Več kot 25-letne delovne izkušnje si je večinoma nabiral v prodajnih oddelkih različnih podjetij, preizkusil se je tudi v podjetništvu. Bogate izkušnje v zasebnem sektorju so mu v pomoč za prave odločitve na vseh področjih delovanja. Že od nekdaj ceni pogum, poštenost, predanost in trdo voljo do dela. Vseskozi je družbeno aktiven v svojem okolju. Ta čas je drugi mandat  svetnik v Četrtni skupnosti Moste. Aktiven je v več odborih in komisijah MOL in zelo dejaven v lokalni politiki Ljubljane. Ne nazadnje je bil član svetov javnih zavodov Centra za socialno delo Ljubljana-Moste, OŠ Ketteja in Murna, Doma starejših občanov Fužine in Onkološkega inštituta Ljubljana. Trenutno je član svetov Lekarne Ljubljana in Zavoda za oskrbo na domu. Delo v lokalnem okolju mu je bilo vedno v veselje, saj si le tako blizu dejanskim težavam ljudi in jim laže prisluhneš. Vedno se je zavzemal za to, da se v dialogu z različnimi deležniki najdejo prave rešitve in se na podlagi tega zagotovi visoka kakovost bivanja ljudi. Ljubljano si predstavlja kot prijazno prestolnico za tuje vlagatelje in visoko tehnološka podjetja. Poleg službe in družine, ki mu izredno veliko pomeni, je športni navdušenec, v mladosti je namreč nekaj časa aktivno treniral rokomet. Šport ga spremlja že od majhnih nog, v zadnjem času je navdušen pohodnik. Prepričan je, da je šport izredno pomemben tako za fizično kot psihično kondicijo. Ljudje si s tem širijo socialno okolje, bolj zdravo razmišljajo, zato bo še naprej za to navduševal čim širši krog ljudi.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine