14.7 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Dragi Odbor ministrov Sveta Evrope, kateri bo uradni jezik v Sloveniji, bomo odločili Slovenci in Slovenke! Nikakor ne vi, ki se kažete kot uničevalci narodnih identitet!

Odbor ministrov Sveta Evrope je na podlagi ocenjevalnih poročil Odbora strokovnjakov v okviru Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (ECRML) sprejel priporočila Nizozemski in Sloveniji. Od Slovenije Odbor ministrov Sveta Evrope med drugim zahteva, naj prizna hrvaščino in srbščino za manjšinske jezike, kar je za Slovenijo nesprejemljivo!

Listina v Sloveniji velja za madžarščino in italijanščino, ki uživata visoko stopnjo pravnega varstva kot so-uradni jeziki na nekaterih območjih, pa tudi za hrvaščino, nemščino, romščino in srbščino. Eno od prednostnih priporočil slovenskim oblastem je priznati hrvaščino, nemščino in srbščino, ki da se tradicionalno govorijo v Sloveniji, kot manjšinske jezike, da bi okrepili njihovo zaščito po Evropski listini. Poleg tega bi bilo treba nadalje razvijati poučevanje romskega jezika in kulture, zagotoviti zadostna sredstva za zagotavljanje televizijskih programov v madžarskem in italijanskem jeziku ter okrepiti ukrepe za ozaveščanje javnosti o regionalnih in manjšinskih jezikih v izobraževanju in medijih.

Pri tem kaže poudariti, da se hrvaščina in srbščina v Sloveniji ne govorita tradicionalno, saj se je večina govorcev teh dveh jezikov v Slovenijo priselila po drugi svetovni vojni oziroma po vojni na Balkanu po razpadu Jugoslavije in torej niso in ne morejo biti avtohtona manjšina na slovenskih tleh! O tem, kakšen bo uradni jezik v Sloveniji, bomo, spoštovani Odbor ministrov Sveta Evrope, odločali le Slovenke in Slovenci, ki svoje narodne identitete ne nameravamo zavreči!

Kako se bo to nadaljevalo? Najprej priporočila, potem določila in obveze? – Ne, to ne pride v poštev!

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine