14.4 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Bernard Brščič brez dlake na jeziku: Islam ubija, multikulturalizem ubija

Dlakocepski sholastik bi naslovu oporekal, ideologije ne ubijajo, religije ne ubijajo, ubijajo ljudje. Prejšnji teden je v Strasbourgu ubijal Cherif Chekatt. Za razumevanje ozadja strelskega pokola, ki ga je uprizoril, sta ključna dva podatka: njegov afro-arabski migrantski izvor in dejstvo, da je bil musliman. Politični korektnež bi iz teh dveh dejstev napletel zgodbo o francoski družbi, zaznamovani z latentnim rasizmom in islamofobijo, ki muslimanom onemogoča integracijo. Kriv naj bi bil kapitalizem, ki povzroča revščino in socialno izključenost. Terorizem je v takšni pravljici o Rdeči kapici posledica kapitalizma. Manj kapitalizma, manj terorizma, se bodo pridušali. Dodali bodo zgodbe o globalni revščini, vojnah in klimatskih spremembah kot dejavnikih terorizma. Njihove teorije terorizma postajajo vse bolj kompleksne, vse bolj neverjetne.

 

V filozofiji znanosti že več kot 700 let velja načelo Ockhamovega rezila. To zahteva, da pri oblikovanju hipotez in teorij privzamemo čim manj predpostavk in pojav pojasnimo s kar najmanjšim številom vplivnih spremenljivk in delnih procesov. Teorije morajo biti pri pojasnjevanju naravnih in družbenih pojavov varčne in preproste, Ockhamovo rezilo teoriji “obrije” odvečne pritikline in okrasje. Če najdemo dve razlagi pojava, ki sta enako verodostojni, izberemo tisto, ki je preprostejša. Skratka, gre za zakon jedrnatosti, ne množimo sestavnih delov čez nujo oziroma bitnosti brez potrebe.

Kaj je skupnega teroristom, ki po ulicah evropskih mest mesarijo s tovornjaki, koljejo, se razstreljujejo, ali kot Cherif Checkatt uprizarjajo strelske pohode? Vsi po vrsti so muslimani in vsi imajo afriške oziroma semitske migrantske korenine. Iz tega sledita dva sklepa: islam je problem in migracije iz Afrike in Levanta so problem. Če sledimo imperativu politične korektnosti, bomo vzroke za terorizem iskali v islamizmu, političnem islamu, salafizmu ali vahabizmu. Sam že dolgo nisem dovzeten za multikulti pravljice o islamu kot religiji miru in problemu radikalnega islama. Bodimo pogumni in stvari poimenujmo take, kot so, ni problem samo radikalni islam, problem je islam brez pridevnikov. Zaradi zavezanosti intelektualni poštenosti ne bom trdil, da so vsi muslimani teroristi, trdim pa, da je danes velika večina teroristov muslimanov.  Tisto, kar najbolj skrbi, je, da islamski teror ni znak herezije, ampak pravovernosti. Ne prisojam si vloge razsodnika o tem, kdo je in kdo ni pravi musliman, a ob prebiranju muslimanskih svetih spisov, tako Korana kot haditov, sem našel prepričljive argumente, da vsi cherifi checkatti današnjega časa živijo Alahu in preroku Mohamedu všečno življenje. Islam je religija nasilja, ki za vzpostavitev ume terorizem pojmuje kot legitimno sredstvo.
Bernard Brščič

Empirično preverljivo dejstvo je pozitivna povezava med razširjenostjo islama in pojavnostjo terorizma. Čim več je islama, več je terorizma. Za javno politiko relevanten sklep je naslednji: nič islama, nič terorizma. Države Višegrajske skupine to zelo dobro razumejo, zato se z vsemi sredstvi upirajo priseljevanju muslimanskih migrantov in politiko multikulturalizma dojemajo ne samo kot varnostno, ampak kot eksistenčno civilizacijsko grožnjo. Njihova politika je uspešna, s preprečevanjem afro-arabskih migracij svojim državljanom zagotavljajo varnost in blaginjo. Bratislava, Budimpešta, Praga in Varšava so v adventnem času polne radosti in spokoja, slike Bruslja, Pariza ali Berlina, ob množici vojaštva in policije, nasprotno izžarevajo tesnobo in strah. Strah pred terorjem, strah pred državljansko vojno.

 Kategorialna napaka je islam pojmovati kot religijo. Islam ni religija, je totalitarna ideologija, preoblečena v religijo, ki ustvarja v celoti disfunkcionalno kulturo. Ta je nezdružljiva z evropsko civilizacijo. Če se krščanstvo na primer primarno ukvarja s transcendenco, je islam osrediščen na imanenco, stvaritev božjega kraljestva na zemlji, tukaj in zdaj ter popolno podreditev Alahu. Zato muslimani ne priznavajo ločitve vere, prava in politike. Islam je vera, islam je pravo, islam je politika. Islam, kot izhaja iz njegove etimologije, pomeni podreditev, podreditev Alahu v vsej totalnosti življenja. Tisto, kar muslimane dela nezdružljive z liberalnodemokratsko ureditvijo, je, da podreditve Alahu ne zahtevajo le od sebe in svojih sovernikov, ampak od vseh nas. Liberalni kredo “živi in pusti živeti” jim je tuj. Prepričani so, da so ves svet prejeli od Alaha in da jih obveznost džihada zavezuje k vzpostavitvi islamske ume. “Strasbouržan” Cherif Checkatt je bil v tem oziru dober musliman, pravi šahid.

Ozdravitev Evrope je odvisna od pravilne terapije, ta pa od pravilne diagnoze. Zaužijmo rdečo tabletko in se soočimo z realnostjo, islam ubija, multikulturalizem ubija.

Zadnje novice

Sorodne vsebine