12.6 C
Ljubljana
sreda, 19 maja, 2021

Začetek šolskega leta: Navodila za varnost v prometu za prvošolčke

Šolske počitnice se končujejo, začenja se novo šolsko leto in s tem tudi vsakodnevna pristnost množice otrok in mladostnikov ter njihovih staršev na šolskih poteh in v okolici izobraževalnih ustanov. Samo na območju Gorenjske bo treba biti pozoren na preko 35.000 otrok in mladoletnikov, ki bodo vsakodnevno uporabljali prometne površine in bodo v prometu udeleženi kot pešci, kolesarji, mopedisti, potniki v vozilih.

V lanskem šolskem letu (obdobje september 2017 – julij 2018) sta bila v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Kranj udeležena 2 otroka do 7 let starosti, v starostni skupini od 7-14 let pa je bilo v nesrečah udeleženih 17 otrok. Udeleženi otroci so bili večinoma lahko telesno poškodovani. Otroci so bili v nesrečah največkrat udeleženi kot kolesarji in zelo redko kot povzročitelji.

Nekoliko več pa je bilo nesreč mladoletnikov (med 14 in 18 let), skupno 21. V nesrečah so bili največkrat udeleženi kot pešci (9).

Pomembna opozorila otrokom so:

– cesto prečkaj na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju za
pešce v primeru semaforiziranih prehodov;
– na svoji poti izbiraj označene ali semaforizirane prehode za pešce,
nadhode oziroma podhode;
– pred prečkanjem ceste se prepričaj, da imaš prosto pot (poglej levo, desno in še enkrat levo);
– pravilno hodi po pločniku ali ob robu ceste, če pločnika ni;
– ne stopaj nenadoma na cesto;
– opremljen bodi s kresničko, rutico ali drugim odsevnikom;
– za vožnjo s kolesom uporabljaj kolesarsko stezo in čelado;
– vozi se počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in opremljen;
– med vožnjo z vozilom bodo pripet z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Za prvošolčke so policisti pripravili pobarvanko iz štirih delov, ki tvori delovni list. Starši jo lahko za otroke natisnejo in z njimi pobarvajo ter sestavijo v večjo sliko. Na sliki so situacije, s katerimi se bodo otroci srečevali v prometu. 

Primer delovnega lista – pobarvanke.

Starši naj otroke naučijo:

– varne in postopno samostojne udeležbe v prometu;
– pomena talnih označb, prometnih znakov in barv na semaforju;
– osnovnih prometnih pravil;
– seznanijo naj jih z nevarnostmi na šolski poti in preverjajo oziroma
preizkušajo njihovo znanje – otrok naj svojo pot v šolo dobro pozna.

Mlajši otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Prvošolčki lahko z dovoljenjem staršev prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

Pločniki so namenjeni pešcem, kolesarske poti in steze kolesarjem, cesta pa voznikom motornih vozil, medtem, ko rolerjev, skirojev ali rolk na cesti ni dovoljeno uporabljati, razen, pogojno, na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa.

Vozniki pa naj:

– odstopijo prednost pešcem in predvsem otrokom, da bodo lahko varno prečkali cesto – če otrok ali drug pešec stoji pred prehodom, naj mu ustavijo in ne, kot se velikokrat dogaja, da zgolj nekoliko zmanjšajo hitrost in jih obvozijo;
– na šolskih poteh naj vozijo posebej previdno, počasneje in na zadostni varnostni razdalji;
– parkirajo naj pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjemlahko, ne samo ovirajo, temveč tudi ogrožajo otroke;
– izogibajo naj se rabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost stran od ceste in dogajanja v prometu.

Otroci naj v avto vstopajo in izstopajo na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa.

Mlajšega otroka naj starši iz vozila vzamejo sami in naj jim bodo predvsem dober in varen zgled, ki velikokrat zataji pri prečkanju cest in uporabi varnostnih pasov.

Policisti staršem svetujemo še, naj v tem tednu namenijo več časa prometnovarnostni vzgoji otrok. Preverijo naj, kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom.

Preko celega šolskega leta bomo izvajali tako preventivne kot represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Izvedenih bo tudi več poostrenih nadzorov s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole.

Zadnje novice

Sorodne vsebine