13 C
Ljubljana
nedelja, 26 septembra, 2021

Lastnike odjavljenih vozil oziroma avtomobilov kmalu čaka plačilo dajatve

Lastnike motornih vozil v prihodnjem letu čaka nekaj sprememb. Če bodo motorno vozilo odjavili, bodo morali plačati posebno dajatev. Ta se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Spremembe bodo začele veljati z aprilom prihodnje leto.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, bo obveznost plačila dajatve prvič nastala po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave. Dajatev za odjavljeno vozilo bodo morali lastniki plačevati deset let od zadnje odjave vozila.

V primeru, da bodo lastniki vozilo v tem času znova registrirali, pa bo rok začel znova teči ob naslednji odjavi vozila.

Dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila letos odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Kot so še zapisali na ministrstvu, pa dajatve za odjavljeno vozilo ne bodo plačevali lastniki vozil s statusom starodobnega vozila. Plačali je ne bodo niti lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova registrirali.

Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno, dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja unije.

Priprave na novo dajatev usklajujejo ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in prostor ter direkcija za infrastrukturo, ki lastnike odjavljenih vozil tudi pozivajo, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo njegov status.

Zadnje novice

Sorodne vsebine