13.6 C
Ljubljana
sreda, 27 oktobra, 2021

Za koliko so s projektom drugega tira »obrali« davkoplačevalce? SDS zahteva sejo komisije za nadzor javnih financ o omenjenem vprašanju

Poslanska skupina SDS zahteva sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali gradnjo enotirne železniške proge Divača-Koper v luči gospodarnega načrtovanja investicij na področju prometne infrastrukture, njihove gospodarne izvedbe in gospodarne rabe javnih sredstev, so danes sporočili iz poslanske skupine.

 

V poslanski skupini SDS so v današnji zahtevi za sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ spomnili na spreminjanje ocenjene vrednosti investicije od leta 2010 do januarskega sprejema investicijskega načrta na vladi, v katerem so stroški ocenjeni na 968 milijonov evrov oz. skupaj s specifičnimi rezervami za nepredvidena dela in drugimi stroški na slabih 1,2 milijarde evrov brez DDV.

Ob tem poslanci SDS opozarjajo, da v investicijskem programu niso upoštevani stroški, ki so nastali pred letom 2018, v višini 55 milijonov evrov. Gre za stroške nakupa zemljišč, spremembe namembnosti zemljišča in že porabljene stroške storitev.

Opozarjajo tudi, da kljub potrditvi investicijskega programa finančna konstrukcija investicije ostaja nejasna in nedorečena. Tako po njihovem ni znano, ali bo financirana tudi s kapitalskim vložkom katere od zalednih držav. Če tega ne bo, bo morala sredstva zagotoviti država.

Prav tako, pravijo v poslanski skupini SDS, ni znano, kako bo s posojilom Evropske investicijske banke (EIB), ki naj ne bi želela vzeti poroštva za posojilo iz t. i. Junckerjevega sklada, kar bi pomenilo, da bi morala Slovenija za posojilo zagotoviti državno poroštvo. EIB je sicer projekt že uvrstila na seznam projektov, ki jih bo financirala, predvidena višina financiranja je 250 milijonov evrov.

V SDS izpostavljajo tudi opozorila in kritike, ki sta jih v zvezi s projektom podala fiskalni svet in računsko sodišče, menijo pa tudi, da je projekt problematičen zaradi odločitve, da se gradi en tir, obstoječi tir pa ostane še naprej v uporabi. Ob tem poudarjajo, da je bila prav obljuba vlade o gradnji dveh tirov razlog, da je koprski mestni svet pred referendumom o drugem tiru spremenil svoje prvotno negativno stališče in gradnjo drugega tira podprl.

Predlagatelji seje komisije za nadzor javnih financ ugotavljajo, da predstavljeni podatki in dejstva o projektu nove enotirne proge puščajo resen dvom o tem, da so bila pri investiciji spoštovana načela gospodarnosti, tehtanja med različnimi rešitvami in posledično izbira najbolj ugodnega projekta ter načelo gospodarnega in optimalnega ravnanja z javnimi sredstvi.

Komisiji, v kateri ima večino opozicija, predlagajo sprejem treh sklepov. Prvi je, da ministrstvu za infrastrukturo naloži pripravo natančne časovnice in finančne strukture projekta s podrobno obrazložitvijo vseh postavkter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge. Za pripravo tega bi imelo ministrstvo 15 dni časa.

Ministrstvo bi moralo po sklepu komisije najkasneje v šestih mesecih zagotoviti strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta.

Komisija naj bi tudi zaprosila fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper, kot je določen v investicijskem načrtu.

Zadnje novice

Sorodne vsebine