15.2 C
Ljubljana
petek, 17 septembra, 2021

(VIDEO) Vlada sprejela odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT

Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv)

Vlada je na dopisni seji, 4. avgusta sprejela odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi s covidom-19. V primerih, ko bo oseba kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predložila digitalno covid-19 potrdilo EU, opremljeno s kodo QR, se bo izpolnjevanje pogoja ugotovilo z aplikacijo, s katero bo upravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje in preverjanjem istovetnosti z ustrezno javno listino. V primerih, ko bo oseba v skladu z odloki predložila drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT, se bo izpolnjevanje pogoja preverilo z vpogledom v to potrdilo.

Sprejet odlok s strani vlade na sredini seji določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno covid-19 potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR. Izpolnjevanje pogoja PCT se bo ugotavljalo z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Odlok je potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, da so zbiranja za ljudi, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, prepovedana, oziroma je zanje prepovedan promet posameznih vrst blaga in izdelkov. V prvem odstavku 4. člena ZNB pa je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi – odlok se izdaja tudi za izvrševanje te določbe.

Aplikacija z odčitavanjem kode QR uporabniku posreduje podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, ker to ni upoštevno za doseganje zasledovanega namena. Odčita se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila.

V skladu z zakonodajo aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v skladu z ustaljeno nomotehnično prakso pa ni določeno, do kdaj velja.

Odlok izvorno ne ureja ukrepov in ne uvaja novih, vsebinsko je vezan na veljavne odloke, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z nalezljivo boleznijo covid-19 in s tem povezano zahtevo po izpolnjevanju pogoja PCT. S prenehanjem veljavnosti navedenih odlokov ne bo potrebe po ureditvi iz tega odloka, zato se bo takrat določilo prenehanje njegove veljavnosti.

Obstoječi odloki so podaljšani do 15. avgusta
Vlada je izdala tudi Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Z odlokom so tako podaljšali veljavnost obstoječih odlokov vse do 15. avgusta.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Vlada se vsak teden seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine