25.1 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

V programu nove vlade omenjena tudi uvedba univerzalnega otroškega dodatka, dvig denarja za občine in učinkovito varovanje državne meje!

Nova koalicijska pogodba napoveduje ključne ukrepe vlade, ki jo bo v primeru, če bo dobila podporo v Državnem zboru RS, vodil prvak zmagovalke državnozborskih volitev Janez Janša. Med ukrepi so se znašli: dvig sredstev za občine, učinkovito varovanje državne meje, uvedba univerzalnega otroškega dodatka in postopna uvedba naborništva. 

 

V torek zvečer so organi strank podprli oblikovanje nove koalicije na podlagi predloga koalicijske pogodbe. Po izjavi za javnost naj bi se prvaki strank dobili v Državnem zboru RS in po informacijah STA že podpisali koalicijsko pogodbo.

Pogodba temelji na načelih enakopravnosti in partnerstva ter prevzemanja odgovornosti za upravljanje z državo v skladu z voljo volivcev
V ponedeljek so partnerice predlog pogodbe že parifirale. Dokument, ki ga je v roke uspela pridobiti STA, na 13 straneh določa način delovanja koalicije, usklajevanje partneric, prav tako pa so že navedeni tudi ukrepi po posameznih resorjih. Uvodoma je mogoče prebrati, da bo koalicija v ospredje postavila tisto, kar Slovence združuje in povezuje, ter zagovarjala sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro. Koalicijska pogodba pa temelji na načelih enakopravnosti in partnerstva ter prevzemanja odgovornosti za upravljanje z državo v skladu z voljo volivcev, ustavnimi vrednotami ter pravicami in odgovornostmi, določenimi v koalicijski pogodbi.

Na področju varnosti se med drugim predvideva postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka, ureditev razmer v policiji in dosledno spoštovanje postopka azila. Prav tako je napovedana uresničitev določbe ustavnega sodišča glede enakopravnega financiranja osnovnih šol, predvidena dograditev sistema financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti, napoveduje pa se tudi dvig povprečnine za občine. V skladu s predlogom za proračunsko leto 2020 so se dvignile na 623,96 evra za 2021 pa na 628,20 evra. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna je povprečnino za leto 2020 določil v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra.

Zavezali so se za stanovanjsko shemo za mlade družine
Pozabili niso niti na stisko mladih družin, namreč zavezali so se za stanovanjsko shemo za mlade družine in gradnjo najemniških stanovanj ter ustanovitev Slovenskega demografsko-pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru. V Mariboru naj bi imel sedež tudi vladni urad za demografijo. Zavezali so se, da v pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bodo posegali. Poudarili so tudi reformo politike socialnih transferjev ter ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec. Uvedba univerzalnega otroškega dodatka se je prav tako znašla med cilji.

Za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi
Na področju zdravstva so se partnerji zavzeli za zagotovitev dodatnih sredstev iz javnih in drugih virov za dolgoročno finančno vzdržno in stabilno financiranje zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe ter učinkovite ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov. Med drugim so se zavzeli za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s spremembo delovanja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Navajajo še koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika v skupnem obsegu devetih dni v letu ter ukrepe za povečanje precepljenosti prebivalstva. V načrtu je tudi ustanovitev agencije za kakovost zdravstvenih storitev.

V pogodbi so se zavzeli za davčno razbremenitev nagrad za uspešnost ter prenovo plačnega sistema v javnem sektorju z uvedbo variabilnega dela plače. V sodstvu napovedujejo uvedbo javnega odločanja v sodnih senatih z možnostjo pisanja ločenih mnenj, vzpostavitev instančnega sistema, spremembe zakonov o sodnem svetu in državnem tožilstvu in prenovo insolvenčne in kazensko-procesne zakonodaje. Obeta se podpora državam Zahodnega Balkana pri nadaljnji integraciji v evroatlantske povezave, uveljavitev e-vinjete in proučitev možnosti prenosa 2TDK in gradnje drugega tira na Slovenske železnice. Napoveduje se tudi  sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Obeta se tudi novela zakona o zadružništvu ter ureditev predelave in rabe konoplje v medicinske in industrijske namene.

Kljub temu, da je bilo rečeno, da bo kadrovski razrez stvar nadaljnjih usklajevanja, pa je iz predloga koalicijske pogodbe že razvidna razdelitev po strankah. SDS bi vodila ministrstva za notranje in zunanje zadeve, finance, kulturo, kamor sodijo tudi mediji, okolje, urad za zamejce in za kohezijo. SMC pripade gospodarstvo, izobraževanje, javna uprava in pravosodje, NSi delo, infrastruktura in obramba, DeSUS pa zdravje, kmetijstvo ter vodenje urada za demografijo.

Zadnje novice

Sorodne vsebine