8.2 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

SDS: Sprejete ključne spremembe za prejemnike kmečkih pokojnin in prejemnike sredstev preživninskega sklada

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je včeraj na svoji 21. redni seji odločal o dveh predlogih Poslanske skupine SDS.

 

Tomaž Lisec je bil pobudnik Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), katerega glavni cilj je popraviti krivice, ki so nastale pri dokupu študijskih, vojaških in kmečkih let, ter izenačitev kmečkih zavarovancev – tistih z ožjim obsegom pravic s tistimi s širšim obsegom pravic, saj so oboji vplačevali enako.

Anja Bah Žibert je vložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-H), ki ga je na seji pospremila z naslednjimi besedami:

Spremembe, ki jih predlagamo, niso obsežne, so pa pomembne. Mladostniki prejemajo preživnino od Preživninskega sklada le do 18 leta, mnogi zato nimajo enakih možnosti kot sovrstniki, ki jih starši preživljajo do 26 leta oz. do konca šolanja. V naši družbi ni prav, da delimo otroke na tiste, ki so prvorazredni in tiste, ki so drugorazredni. Vsem bi morali omogočiti, da zaključijo tisto izobraževanje, za katerega so se odločili in za katerega so sposobni.

S potrjenim predlogom Tomaža Lisca se je rešila situacija dveh zapostavljenih skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnin. Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so bili v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. Druga skupina so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine. Ob tem je Tomaž Lisec pred glasovanjem povedal:

Hvala civilni iniciativi za pobudo in Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije za sodelovanje, da imamo danes pred sabo te predloge. Krivice, ki so se zgodile tistim z najnižjimi kmečkimi in invalidskimi pokojninami, moramo odpraviti in vsem zagotoviti dovolj za dostojen nivo življenja.

Anja Bah Žibert se je s predlogom zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije zavzela za enake pravice vseh otrok. Cilj spremembe zakona je bil zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev do preživnine s strani državnega javnega preživninskega sklada. Pri tem je predlog spremembe zakona zasledoval temeljna načela: načelo socialne države, načelo dolžnosti skrbi za otroke in načelo državne podpore pri zagotavljanju razvoja otroka. S predlogom zakona se je predlagala sprememba starostne meje za upravičenost do nadomestila preživnine iz 18 let na 26 let oziroma dokler traja preživninska obveznost. S tem je Javni jamstveni in preživninski sklad RS prevzel tudi izterjavo za te preživnine in odgovornost za preventivno preprečevanje neplačevanja preživnin za upravičence starejše od 18 let.

Anja Bah Žibert je s predlogom, ki je bil sprejet, omogočila enakopravno obravnavo mladostnikov. Tistim, ki so po 18 letu vključeni v nadaljnje izobraževanje, pa je omogočila, da bodo brez povečanih finančnih skrbi lahko zaključili svoje šolanje. 

Zadnje novice

Sorodne vsebine