28.2 C
Ljubljana
sobota, 31 julija, 2021

SDS: O neuspešnem in neučinkovitem upravljanju Telekoma Slovenije d.d. je treba spregovoriti na komisiji za nadzor javnih financ

Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za  nadzor javnih financ naslovila zahteva za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali problematiko neuspešnega in neučinkovitega upravljanja državne naložbe Telekom Slovenije d.d., so sporočili iz SDS.

“V poslanski skupini SDS izpostavljamo, da družba Telekom Slovenije d.d. sodi med največje državne naložbe. Država je neposredni lastnik 62,54% te družbe, poleg nje pa je lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) s 4,25% lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 5,59% lastniškim deležem. Tržna kapitalizacija družbe Telekom Slovenije je na dan 18.11.2019 znašala dobrih 371 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 268 milijonov evrov. Družba je tudi eden največjih izplačevalcev dividend. V letu 2017 je izplačala za dobrih 32 milijonov evrov dividend (od tega je država neposredno in posredno prejela dobrih 23 milijonov evrov dividend), v letu 2018 je bilo izplačanih kar za 93,03 milijonov evrov dividend (od tega je država prejela za dobrih 67 milijonov evrov), za leto 2019 pa je bilo izplačanih za dobrih 29 milijonov evrov dividend (od česar je država prejela dobrih 21 milijonov evrov dividend). Družba Telekom Slovenije je s tem velik in pomemben vir prihodkov državnega proračuna zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe velik vpliv na same javne finance,” so še zapisali v izjavi za javnost.

Žal pa vrednost družbe Telekom Slovenije oziroma njena tržna kapitalizacija iz leta v leto upada. Družba tudi čedalje težje zagotavlja visoke dividende oziroma je izplačilo le teh v prihodnosti ogroženo, kar bo imelo negaitven vpliv tudi na javne finance. Krivda, za upadanje vrednosti družbe Telekom po prepričanju predlagateljev te seje leži v neuspešnem in neučinkovitem upravljanju te državne naložbe, ki se kaže v številnih aferah in primerih slabega korporativnega upravljanja.  

Zadnji primer neuspešnega in neučinkovitega korporativnega upravljanja državne naložbe družbe Telekom je afera Antenna. Leta 2013 sta Telekom Slovenije in grška družba Antenna Group ustanovili skupno družbo Antenna TV SL, ki upravlja televizijske programe Planet. Ob ustanovitve te družbe je imel Telekom Slovenije v njej 49% delež, Antenna Group pa 51% delež. Družba je poslovala oziroma še vedno posluje izjemno slabo, z veliko izgubo. Zato je Telekom Slovenije za delovanje te družbe zagotavljal sredstva v obliki kapitalskih vložkov, posojil, plačanih reklam in drugih storitev. Do danes naj bi Telekom Slovenije za delovanje te družbe zagotovil okoli 58 milijonov evrov.

Leta 2016 je Telekom Slovenije z dokapitalizacijo Antenna TV SL postal njen 66% lastnik, grška družba Antenna Group pa je pridobila prodajno opcijo za svoj 34% delež, ki ga je tudi uveljavljala. Ker je bila razlika ocene vrednosti te družbe med Telekomom Slovenije in Antenna Group zelo velika (Telekom Slovenije naj bi jo cenil na 17 milijonov evrov, Antenna Group pa na kar 88 milijov evrov) ni prišlo do dogovora in Antenna Group je vložila zahtevo za arbitražo s sedežem v Švici. Predlagatelji zahteve za nujno sejo želimo podrobnejšo argumentacijo odgovornih ter podlage za posamezna vrednotenja družbe Antenna TV SL, glede na to, da je imela družba od leta 2014 naprej vseskozi negativen kapital. Telekom Slovenije naj bi naložbo v to družbo že pred letom 2018 v celoti oslabil in jo ocenil na vrednost nič. Predlagatelji želimo izvedeti tudi za razloge, zakaj ni prišlo do zunajsodnega dogovora, kakor tudi poročilo o tem, ali je vodstvo družbe Telekom ravnalo v duhu dobrega gospodarja.

“V poslanski skupini SDS opozarjamo, da je arbitražno sodišče razsodilo v prid družbi Antenna Group in naložilo Telekomu Slovenije, da ji mora izplačati kupnino za družbo  Antenna TV SL v višini 17,595 milijonov evrov. Poleg tega mora Telekom Slovenije plačati še 0,9 milijona evrov stroškov odvetniški pisarni Umbricht iz Zuricha, stroške pravnih in ekonomskih mnenj, med katerimi naj bi bil tudi stroški za Evropski center za reševanje sporov, 0,2 milijona evrov takse za arbitražo, 1,1 milijona evrov stroškov nasprotne strani in 2,8 milijonov evrov zamudnih obresti. Skupaj torej kar 22,9 milijona evrov, kar znaša skoraj celotni načrtovani dobiček Telekoma v letu 2019, ki je načrtovan v višini 30 milijonov evrov. S tem je ogroženo tudi izplačilo dividend, od katerih jih večina konča v državnem proračunu. Ključno vprašanje, ki se pri tem postavlja je strokovnost in kvaliteta odvetniškega in ekonomskega svetovanja oziroma storitev, ki je privedlo, da je Arbitražno sodišče dosodilo v prid družbi  Antenna Group, torej, da je družba z 12 milijonov negativnega kapitala vredna 53 milijonov evrov. Skupaj s stroški arbitražne razsodbe je Telekom Slovenije v družbo   Antenna TV SL tako vložil preko 80 milijonov evrov,” je še zapisano v sporočilu za javnost.

V zvezi s afero Antenna je Društvo Mali delničarji Slovenije na skupščini Telekoma Slovenije, ki je bilo 30. avgusta 2019 in kjer je predstavljalo kapital manjšinskih delničarjev, postavilo vprašanja, na katera razen na sedmo vprašanje ni dobilo niti enega odgovora. Skupščino je zaznamoval svojevrsten škandal in v nebo vpijoč primer slabega upravljanja državnih naložb, saj se skupščine ni udeležil nobeden izmed devetih nadzornikov, manjkal pa je tudi predsednik uprave. Tako je poročilo o delu nadzornikov prebral kar predsedujoči skupščini.

Na skupščini so ostala neodgovorjena številna vprašanja malih delničarjev. Tako ni bilo odgovora glede “zlatega padala” (odpravninah) bivšega predsednika uprave Matjaža Merkana, ki je družbo vodil manj kot dva meseca (od 16.9.2019 do 14.11.2019), “zlatega padala” dolgoletnega bivšega predsednika uprave Rudolfa Skobeta in “zlatega padala” odstopljenega delavskega direktorja Deana Žigona. Prav tako ni bilo odgovora o domnevnih povezavah oziroma spornih poslih bivših zaposlenih družbe Telekom Slovenije s samo družbo ter spornih poslih na Balkanu oziroma prodajah družb  Blicnet in Ipka, ki sta bili v njegovi večinski lasti.

Vse to dokazuje, da ima Slovenski državni holding (SDH), katerega osnovna naloga je odgovorno, profesionalno in dejavno upravljanje državnih družb, v svojih dokumentih zapisne cilje, strategijo, načela in etični kodeks upravljanja državnih naložb, ki pa jih v praksi očitno ne uresničuje. Najbolj v nebo vpijoč primer tega je neudeležba vseh nadzornikov družbe Telekom Slovenije na skupščini. Vse to se seveda pozna tudi pri sami vrednosti družbe. Leta 2015 je bilo za Telekom Slovenije ponujenih 850 milijonov evrov, danes pa je družba na borzi vredna le še dobrih 371 milijonov evrov. To pomeni, da se je vrednost družbe Telekom Slovenije v samo štirih letih zaradi slabega in neučinkovitega upravljanja države oziroma SDH s to naložbo, znižala za skoraj pol milijarde evrov.

V poslanski skupini SDS zato predlagajo, da se po opravljeni razpravi sprejmejo naslednji sklepi. Prvič, komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) naj izda poziv vladi, da naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), da v roku 30 dni pripravi poročilo o uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti naložbe v družbo Antenna TV SL ter poročilo o ravnanju članov organov nadzora in uprave družbe Telekom v primeru spora z družbo Antenna Group glede družbe Antenna TV SL, in ju posreduje Državnemu zboru. Drugič, komisija naj pozove vlado, da naloži SDH, da v roku 15 dni pripravi odziv in podrobno poročilo na postavljena vprašanja s strani Društva Malih delničarjev Slovenije glede problematike družbe Antenna TV SL, ki so bila postavljena na skupščini Telekoma Slovenije d.d. dne 30. avgusta 2019 ter navede, če in katere ukrepe za ugotavljanje odgovornosti bo sprejel, ter to poročilo posreduje Državnemu zboru.  In kot tretje, komisija naj vlado pozove, da naloži SDH, da v poročilu iz prejšnjega sklepa navede tudi podatke o odpravninah bivših predsednikov oziroma članov uprave družbe Telekom.

Zadnje novice

Sorodne vsebine