6.6 C
Ljubljana
nedelja, 17 oktobra, 2021

S potrditvijo investicijskega programa začetek uvajanja v pripravljalna dela za drugi tir

S potrditvijo investicijskega programa za drugi tir med Divačo in Koprom na vladi je padla še zadnja ovira za začetek uvajanja izvajalcev v pripravljalna dela za projekt. Kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt, ki sta na razpisu kandidirala s 14,48 milijona evrov vredno ponudbo, danes začenjata z uvajanjem za gradnjo dostopnih cest do trase.

Direkcija za infrastrukturo je pogodbo o gradnji dostopnih cest za drugi tir podpisala že decembra 2017. Omenjeni podjetji sta skupaj oddali najnižjo ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov, medtem ko je celotna vrednost pripravljalnih del ocenjena na nekaj več kot 52 milijonov evrov.

Izbrana izvajalca bosta morala dostopne ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo. Pripravljalna dela bodo sofinancirana z evropskimi sredstvi, ki so bila Sloveniji za projekt dodeljena v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

Izgradnja dostopnih cest je nujen pogoj za začetek gradnje novega tira med Divačo in Koprom. Predvidena trasa med drugim poteka prek Kraškega roba, ki ga bo prečkala z več predori, večina portalov predorov pa bo v strmih, ozkih in težko dostopnih grapah na redko poseljenem območju s slabo lokalno cestno infrastrukturo.

Ceste bodo asfaltne in morajo biti tako zgrajene do začetka izvajanja del pri gradnji predorov in večjih premostitvenih objektov. V času gradnje železnice se bodo uporabljale za dostop do gradbišč predorov, viaduktov, mostov ter trase samega tira, po izgradnji drugega tira pa bodo ustrezno urejene in bodo namenjene dostopu do portalov predorov in vodohranov za potrebe vzdrževanja, v primeru nesreče na drugem tiru bodo intervencijske poti za potrebe reševanja iz predorov, obenem pa bodo namenjene lokalnemu prebivalstvu za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih bo drugi tir prekinil.

Že od decembra sicer v okviru priprav na gradnjo na trasi na sedmih lokacijah potekajo arheološka izkopavanja, ki naj bi bila končana spomladi. Arheologi raziskujejo rimskodobne arheološke ostaline. Pri predhodnih raziskavah so namreč odkrili drobne arheološke najdbe, lončenino, kot tudi rimskodobni gradbeni material.

Zadnje novice

Sorodne vsebine