4.7 C
Ljubljana
četrtek, 6 maja, 2021

Rezultati raziskave o razširjenosti covida-19 bodo predstavljeni jutri; Pregled ukrepov proti širjenju koronavirusa po občinah

Analiza rezultatov nacionalne raziskave razširjenosti covida-19 in prekuženosti z novim koronavirusom še ni končana. Danes se z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami seznanja vlada, v sredo jih bodo predstavili javnosti, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Minister Tomaž Gantar je medtem razkril, da se je do zdaj okužil vsak 30. prebivalec.

S prvim povzetkom osnutka raziskave, ki se je zaključila prejšnji teden, se je v ponedeljek seznanila svetovalna strokovna skupina pri ministrstvu za zdravje, na današnji seji pa se z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami seznanja še vlada, je na današnji novinarski konferenci povedal Kacin.

Minister za zdravje Gantar pa je medtem za Radio Slovenija razkril osnovno ugotovitev raziskave, in sicer da je s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost prebivalstva z novim koronavirusom nekje med dvema in štirimi odstotki, kar je po njegovih navedbah relativno malo.

Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike pa je za Televizijo Slovenija povedala, da je številka nekje v pričakovanem okviru glede na to, kar smo do zdaj vedeli o virusu in kar smo izvedeli tudi iz podobnih raziskav v tujini. “To pomeni, da je odstotek ljudi bistveno premajhen, da bi lahko sklepali, da če se bo oz. ko se bo virus vrnil, da se ne bo širil. Za to, da se virus ne bi širil, potrebujemo vsaj 60-70 odstotkov prekuženih ljudi, še boljše 80 odstotkov,” je pojasnila.

Izsledke raziskave bo v sredo ob 11. uri interpretiral njen vodja in predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Ta je po Kacinovih besedah pristojen, da v imenu raziskovalne ekipe, ki jo vodi, pojasni rezultate, spoznanja in usmeritve za prihodnost. Vabilu v raziskavo se je od 3000 povabljenih odzvalo 1368 ljudi, ki so jih že testirali.

Kacin je sicer prepričan, da bo raziskava zanimiva tako za Slovenijo kot v globalnem merilu, saj smo “prva država, ki jo je izvedla na tako celovit način, ki poleg testiranja na virus vključuje tudi celovito analizo krvi”.

Od rezultatov raziskave bo odvisno, kakšni bodo nadaljnji koraki pri rahljanju ukrepov na različnih področjih, tako na vzgojno-izobraževalnem kot tudi športnem področju in pri gospodarskih dejavnostih, je povedal Kacin.

Natančna analiza raziskave bo v veliki meri vplivala tudi na usodo vrtcev in šol. Ker se bo danes z rezultati najprej seznanila vlada, Kacin pričakuje, da bo dala jasne usmeritve ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede vprašanj, ki se porajajo ob napovedovanem ponovnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih ustanov z 18. majem. Ukrepi po njegovih besedah pripravljajo, pri tem se na eni strani povezuje stroka in na drugi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki “zahteva določene standarde pri organizaciji varovanja otrok in pouka”.

Dialog vključuje tudi sindikate, ki po Kacinovih navedbah zahtevajo, da so vsi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu varni pri opravljanju svoje dejavnosti. Kot je napovedal, bo o ukrepih na tem področju v enem od prihodnjih dni spregovorila pristojna ministrica Simona Kustec, ki bi lahko kaj več povedala tudi o sproščanju posamičnih športnih panog.

“Pričakujemo, da bo v kratkem, morda že danes, dosežen dogovor med direktoratom za šport na pristojnem ministrstvu in NIJZ,” je povedal Kacin. Kot je dodal, si pristojna ministrica želi, da bi bili dogovori o posamičnih športnih panogah doseženi v najkrajšem možnem času, niso pa “še tako daleč”. Pogovarjajo se tudi o kolektivnih športih in o tem, kakšna naj bo razdalja. Po Kacinovih besedah se tudi v drugih državah že govori o morebitnih datumih, ko naj bi se nadaljevala ligaška tekmovanja.

Vlada bo danes zasedala tudi na temo ponovnega zagona nenujne zobozdravstvene dejavnosti, h kateri pozivajo zobozdravniki. “Priprave na zagon tečejo že nekaj časa,” je povedal Kacin. Pri tem je opozoril, da je tako bolnika kot zobozdravnika in drugo osebje treba v pogojih epidemije zaščititi dodatno in drugače kot doslej.

Glede ponovnega odpiranja avtošol in njihove povezanosti z javnim prometom, kar je bilo prav tako eno od vprašanj novinarjev, pa je Kacin pojasnil, da so tudi na tem področju pravila že začrtana, čakajo pa na soglasje NIJZ. Pristojni minister Jernej Vrtovec si po njegovih besedah prizadeva, da bi javni promet stekel že prihodnji teden. V kratkem času bi lahko sprostili tudi dejavnost avtošol, kjer je sicer, kot je dejal vladni govorec, treba prav tako spoštovati ukrepe.

Pregled ukrepov po občinah za blažitev posledic koronavirusa

Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi. STA bo dnevno objavljala posodobljen seznam z ukrepi občin.

V vseh mestnih občinah so javna parkirišča od danes ponovno plačljiva.

LJUBLJANA

V mesecu maju bodo vsem uporabnikom javnih površin za namene ureditve gostinskih vrtov računali le polovično takso, najemnine za gostinske lokale pa ne bodo zaračunavali. Če bodo v maju tudi v notranjosti začeli obratovati, bodo plačali le polovično najemnino od dneva začetka obratovanja do 31. maja.

Oprostitve najemnine v višini 50 odstotkov bodo oproščeni tudi najemniki poslovnih prostorov v občinski lasti, ki opravljajo storitveno dejavnost in dejavnost trgovine z neživili.

Drugi najemniki, ki svojo storitev lahko opravljajo, to so trgovine z živili, pisarniška dejavnost, garaže in parkirna mesta, plačila najemnine ne bodo oproščeni.

Hoteli, ki imajo rezervirana parkirna mesta za svoje goste, so oproščeni plačila občinske takse od 16. marca naprej in vse do takrat, dokler ne bodo znova začeli delovati.

Še naprej bodo zagotavljali brezplačno parkiranje na območju UKC Ljubljana za tamkajšnje zaposlene.

Ko bo javni prevoz znova vzpostavljen, se bo veljavnost marčevske mesečne vozovnice sorazmerno prenesla v mesec maj.

Vse ljubljanske tržnice ponovno obratujejo po ustaljenem urniku, ki je veljal pred nastopom razmer, povezanih z epidemijo.

Glavna pisarna Mestne občine Ljubljana ter skupna blagajna javnih podjetij in Javnega holdinga Ljubljana na Mačkovi ulici 1 sta ponovno odprti. Glavna pisarna je odprta od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 15. ure, ob petkih pa od 8.30 do 13. ure. Enak delovni čas bo imela tudi skupna blagajna javnih podjetij in Javnega holdinga Ljubljana, kjer lahko občani brez provizije plačajo položnice za storitve javnih podjetij.

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je ponovno odprt s skrajšanim delovnim časom od 10. do 19. ure, ob vikendih in praznikih pa bo zaprt.

ZOO Ljubljana je odprt med 9. in 19. uro. Ogled so prilagodili tako, da je varen tako za obiskovalce, kot tudi za zaposlene in živali. Štirinožni spremljevalci v živalski vrt za zdaj še ne morejo.

V Zbirnem centru Barje medtem odpadke iz gospodinjstev sprejemajo ob delovnikih in sobotah med 14. in 20. uro. Uporabniki morajo nositi svoje zaščitne maske in rokavice ter vzdrževati predpisano varnostno razdaljo. Za zeleni odrez in kosovne odpadke so vzpostavili dodaten prostor.

Vrata so odprli tudi primestni zbirni centri, in sicer po dosedanjem običajnem urniku. Tudi v teh zbirnih centrih velja poseben režim, med drugim je vstop omogočen največ dvema voziloma hkrati. Zbirni center Povšetova za zdaj ostaja zaprt.

Začeli so že delovati štirje pitniki, in sicer tisti na Cankarjevem vrhu (pri gostilni Rožnik), na Golovcu (pri odcepu za observatorij), na Stritarjevi ulici (pri Mestni hiši) in na Starem trgu (ob gostinskem lokalu Romeo).

Prodajalci v živilskih delih ljubljanskih tržnic so oproščeni plačila najemnine za marec in april.

Za varnost in zaščito mesta in prebivalcev so v mestnem redarstvu uvedli nočno službo.

MARIBOR

Obstoječe dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, katerih veljavnost se izteka v času epidemije, bodo veljale do prejetja novih. Upravičenci, ki jim dovolilnice potečejo, morajo na Mestno občino Maribor predložiti vlogo za izdajo novih. Imetniki dovolilnic lahko tako do prejetja novih dovolilnic uporabljajo obstoječe, parkirni nadzorniki pa jim v tem času ne bodo izdali pozivov k plačilu celodnevne parkirnine.

Družba Snaga bo v sredo za uporabnike ponovno odprla informacijsko pisarno, v kateri bo mogoče osebno urediti zadeve, povezane z ravnanjem z odpadki. Uporabnikom bo na voljo po običajnem delovnem času, to je od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Tržnice imajo podaljšan delovni čas, le tržnica integrirane pridelave sadja in zelenjave na Trgu svobode ostaja do nadaljnjega še zaprta. Tržnici Vodnikov trg in Tabor bosta odprti vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 13. uro, tržnici Pobrežje in Tezno bosta odprti vsak dan od ponedeljka do sobote med 8. in 12. uro, tržnica Kidričev trg pa bo odprta od torka do sobote med 8. in 12. uro. Zeleni del osrednje tržnice na Vodnikovem trgu bo odprt tudi v nedeljo med 7. in 12. uro.

Znova je odprto mariborsko zavetišče za zapuščene živali. Ob tem je potrebno spoštovati varnostne ukrepe za varovanje zdravja obiskovalcev, sprehajalcev in zaposlenih. Sprehajalci psov naj svoj nameravan sprehod s psom predhodno najavijo na [email protected] ali na 02 480 16 60. Uradne ure v zavetišču so po rednem urniku, prav tako sprehajanje psov in ogled živali, razen v soboto, ko sprehajanj psov in ogleda živali ne bo.

Mestna občina Maribor podaljšuje rok za predložitev vlog v javnem razpisu za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v mestni občini do 8. maja.

Za zaposlene v UKC Maribor in Zdravstvenem domu Mariboru so zagotovili večje število parkirnih mest (v bližini kliničnega centra in zdravstvenega doma v Sodni ulici).

Ponovno so odprti zbirni centri v vseh občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Obratujejo v skladu z rednim letnim delovnim časom, kar za oba mariborska zbirna centra na Lahovi ulici na Teznu in Plinarniški ulici v Melju pomeni vsak delovnik med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

KRANJ

Znova delujejo javni pitniki na Trubarjevem in Slovenskem trgu, ob sprehajalni poti okoli Brda pri vhodu v center Nogometne zveze Slovenije, ob Zoisovi poti pri KS Predoslje in v pasjem parku na Zlatem polju.

Najemniki poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti na njenem območju, najemnike zemljišč za postavitev kioskov in gostinskih vrtov v lasti občine, za katere velja ukrep vlade glede prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, in uporabniki zemljišč v lasti občine za postavitev reklamnih panojev, bodo oproščeni plačila najemnine oziroma uporabnine za čas od 16. marca 2020 do prenehanja prepovedi opravljanja dejavnosti.

Ponovno je na voljo sistem za izposojo koles KRsKOLESOM. Uporabniki z aktivnim lanskim letnim paketom lahko sistem uporabljajo še do konca maja.

CELJE

Znova je odprta Mestna blagajna, kjer lahko občani plačujejo nekatere položnice brez provizije. Delovni čas Mestne blagajne je ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 11. ure ter od 12.30 do 14.30, ob sredah od 8. do 11. ure ter od 12.30 do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12. ure.

Zaradi izrednih razmer so v dogovoru s Fursom zagotovili, da bodo odločbe za NUSZ izdane šele v juniju, kar pomeni, da se plačilo prvega obroka zamakne v drugo polovico leta. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se za tekočo odmero NUSZ upoštevajo predpisi, ki veljajo pred letom, na katerega se nanaša odmera.

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širijo in prilagajajo razmeram (zbrani so na https://moc.celje.si/.). Poleg tega bodo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjajo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

KOPER

Mestna občina Koper gostinske ponudnike poziva, naj vložijo prošnjo za uporabo in širjenje uporabe javne površine za izvajanje svoje dejavnosti. Zanjo lahko zaprosijo tudi tisti, ki terase za zdaj še nimajo, a bi jo želeli imeti. Uporaba javne površine bo v maju brezplačna.

Ponovno so odprte javne sanitarije na tržnici in ob obalni cesti ter pasja plaža, omogočeno je tudi gibanje v mestnih parkih.

Mestna tržnica je odprta vsak dan med 7. in 13. uro, z izjemo nedelje in praznikov, ko ostaja zaprta.

Občinska uprava Mestne občine Koper se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Odprto je prodajno mesto Marjetice Koper na tržnici, ki bo zaradi varnostnih razlogov začasno obratovalo v nekdanjih prostorih pri zapornicah na parkirišču za tržnico. Imetnike splošnih abonmajev, ki so v tem času potekli, obveščajo, da lahko njihovo veljavnost podaljšajo do vključno 15. maja. V vmesnem času naj ob parkiranju na parkiriščih, za katera abonmaji veljajo, stare abonmaje postavijo na vidno mesto. Poleg tega bodo imetnikom abonmajev, ki so bili v času uvedbe ukrepov še veljavni, veljavnost podaljšali za obdobje, ko abonmaja niso mogli uporabljati. To ne velja za abonmaje, ki jim je veljavnost pretekla pred 16. marcem. Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru, ki jim je veljavnost potekla, lahko te v času uradnih ur podaljšajo do konca maja.

Mestna občina Koper bo določenim javnim razpisom oziroma javnim objavam znova podaljša prijavne roke in tako prijavo omogočila širšemu krogu kandidatov. Spremembe bodo na uradni spletni strani https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ objavljene v naslednjih dneh.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na [email protected].

V Rižanskem vodovodu Koper bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

V podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Do 30. aprila bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želijo podpreti nove zaposlitve, ki jih generira turistična dejavnost. Posamezni prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij. Poleg rednega razpisa je občina za področje turizma v letošnjem letu že izvedla tudi nov razpis, namenjen sofinanciranju medobčinskih in mednarodnih prireditev, ki promovirajo turistične potenciale Novega mesta.

Sistem za izposojo koles GONM je ponovno na voljo za uporabo. Obstoječi uporabniki sistema GONM lahko kolesa brezplačno uporabljajo do konca maja, novi uporabniki pa si lahko uporabo sistema zagotovijo s prijavo na elektronskem naslovu [email protected] ali na poštni naslov Turistično informacijskega centra Novo mesto – Glavni trg 11, Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki skladno z ukrepi vlade v tem času ne smejo poslovati. V času epidemije bodo omogočali tudi odlog izstavitve odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še naprej pa bodo brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

VELENJE

Center ponovne uporabe Velenje je ponovno začel z obratovanjem. Odprt je od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro.

Ponovno je omogočeno urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje na sedežu občine (Titov trg 1) v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8. do 14. 30; v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Zainteresirane prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2020 obveščajo, da rok za oddajo prijav za oba mladinska razpisa podaljšujejo do 31. maja. Obe javni zbiranji ponudb za oddajo zemljišča in lesenih hišk na Velenjski plaži sta podaljšani do 7. maja. Do 15. maja do 10. ure so zaradi izrednih razmer podaljšali tudi rok za oddajo prijav na javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2020.

Mestna tržnica Velenje je odprta od 7. do predvidoma 13. ure, razen ob nedeljah in praznikih.

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte [email protected]. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

Zbirni center Velenje je za fizične osebe do nadaljnjega odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure. Uporabniki morajo nositi svojo zaščitno opremo, vstop pa je možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher.

NOVA GORICA

Brezdomci in uporabniki prepovedanih drog so v Novi Gorici deležni dnevnega toplega obroka ter uporabe prenočišč. V bližini dnevnega centra za brezdomce in uporabnike prepovedanih drog sta postavljena dva bivalnika za prenočitev. V sodelovanju z osebjem Šenta bo poskrbljeno, da bodo imeli dnevni dostop do sanitarij in tuša ob vnaprej določenih terminih, individualno po dogovoru. Vsak dan jim bo na to lokacijo dostavljen topli obrok.

ANKARAN

Občinska uprava občine Ankaran se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Parkirišča so znova plačljiva.

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

IG

Dostop do izletniških točk (Iški vintgar, Krim, dolina Drage, Kurešček, Mokrc, deli Ljubljanskega barja) je omejen, tam so zaprta tudi vsa parkirišča.

IZOLA

Občinska uprava občine Izola se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Javna parkirišča so ponovno plačljiva.

JESENICE

Najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja omenjeni odlok, so od 16. marca do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore v lasti občine.

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

KAMNIK

Svoja vrata je ponovno odprl Arboretum Volčji Potok. Za preprečevanje možnosti za okužbo s koronavirusom sta vstop in izstop iz parka ločena. Obiskovalce prosijo, da dnevne vstopnice kupijo preko spleta na povezavi https://vstopnice.arboretum.si/.

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerih namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva se lahko donira na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Občane pozivajo, naj se izogibajo obiskovanju in predvsem zadrževanju na cilju priljubljenih izletniških točk, kot so Stari grad, Špica, Sveti Primož nad Kamnikom, Gora na Svetem Miklavžu, Mali grad, območje izvira Kamniške Bistrice in območje zunanjega Muzeja Zaprice.

Šutna je odprta za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do mestne lekarne na Šutni. Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

KOČEVJE

Občina je za stranke ponovno odprla glavno pisarno oziroma vložišče, ki deluje po rednem delovnem času.

Ponovno so odprta javna otroška igrišča in javne športne površine na prostem. Ob tem opozarjajo, da je splošna prepoved zbiranja in gibanja ljudi na javnih krajih še vedno v veljavi.
Sistem javne izposoje koles KOLU bo predvidoma ponovno na voljo v sredini maja.

Komunala Kočevje je ponovno začela s kosovnim in kontejnerskim odvozom, Zbirni center Mozelj bo deloval po daljšem oz. poletnem delovniku, do 19. ure. Ukrepi na področju pokopališke dejavnosti ostajajo nespremenjeni.

Štab Civilne zaščite Občine Kočevje bo še naprej deloval, vendar na trenutnim razmeram prilagojen način in je dosegljiv preko e-pošte [email protected] ter telefonske številke 071 217 440. V okviru civilne zaščite bo oskrba starejših in ogroženih skupin s hrano in zdravili delovala še 8. maja.

Pravne osebe v občini Kočevje, ki v času epidemije niso poslovale ali pa so poslovale v zmanjšanem oziroma prilagojenem obsegu, bodo na podlagi vložene vloge deležne manjših obremenitev na položnicah Komunale Kočevje za storitve ravnanja z odpadki, v segmentu zbiranja komunalnih odpadkov. Pravne osebe, ki so po navodilih vlade morale zapreti svojo dejavnost, bodo v času trajanja epidemije obvezane poravnati samo 30 odstotkov običajne obveznosti. Pravne osebe, ki pa so delovale v zmanjšanem obsegu ali prilagojeno, in sicer, da so uveljavljale pravico do nadomestila za čakanje na delo, koristile kolektivni dopust ali imele zmanjšane prihodke, bodo obvezane do plačila 60 odstotkov običajne obveznosti. Pravna oseba lahko zaprosi za zmanjšanje obračunskega volumna z vlogo, ki vsebuje izjavo o načinu poslovanja, ki pojasnjuje zmanjšan obseg poslovanja subjekta. Vloge se posredujejo Komunali Kočevje na spletni naslov [email protected].

Občina Kočevje je sprejela sklep o odlogu plačila najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti občine.

LENART

Ponovno je odprta tržnica, na kateri lahko občani kupijo pridelke iz kmetij in vrtnarij. Odpiralni čas tržnice je od ponedeljka do sobote od 7. do 17. ure.

MEDVODE

Ponovno je odprta sprejemna pisarna Občine Medvode. Uradne ure občinske uprave pa še naprej potekajo izključno po elektronskih poteh (preko e-naslova: [email protected] ali preko telefonske številke: 01 361 95 10).

Ponovno sta odprta Tržnica Medvode in Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Medvode. Tržnica Medvode je odprta vsako sredo, med 8. in 12. uro, ter vsako soboto, med 7. in 12. uro. V zbirnem centru odpadke zbirajo po običajnem urniku, torej vsako sredo od 14. do 17. ure in v soboto od 8. do 12. ure. Zbirni center bo zaradi izjemno velikega obiska v teh dneh izjemoma odprt tudi v soboto, 2. maja.

MIREN-KOSTANJEVICA

Občina je sprejela sklep o oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v njeni lasti za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na podlagi državnega odloka.

PIRAN

Občinska uprava občine Piran se postopoma vrača v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno, zato občane pozivajo, naj svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih ukrepov pa se bo vzpostavil tudi vnovični osebni stik referentov s strankami.

Parkirišča so znova plačljiva.

Ponovno sta odprti tržnici v Piranu in Luciji. Lokalno pridelano hrano lahko občani kupijo med 7. in 13. uro.

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
– izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
– uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
– občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov [email protected]. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Zbirni center Dragonja, ki v času epidemije obratuje vsak delovnik med 6. in 14. uro, zagotavlja prevzem odpadkov iz gospodinjstev po predhodni najavi in z upoštevanjem preventivnih higienskih ukrepov. Uporabniki lahko zeleni rez, kosovne in druge odpadke pripeljejo v zbirni center po predhodni napovedi na telefonsko številko 041 818 743, od ponedeljka do petka, med 6. in 14. uro. Za vstop je obvezna uporaba zaščitne maske, rokavice in razkužilo pa so strankam na voljo pred vhodom.

POSTOJNA

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

TRBOVLJE

Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in za katere velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, bodo zaradi izrednih razmer odpisali plačilo najemnine za obdobje od 16. marca do 30. aprila.

Roki za plačilo nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča se prestavijo na 30. junij.

TRŽIČ

Upravna stavba Komunale Tržič ostaja zaprta, blagajna ne dela. Za komunikacijo so na spletni strani podjetja navedene kontaktne telefonske številke, na voljo sta tudi elektronska in običajna pošta. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev bo med 11. in 29. majem. Redno praznjenje greznic se je že začelo. Za nujne primere je na voljo dežurna številka 051 323 806.

ŽIROVNICA

Občani, ki so se odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko je bila zgrajena kanalizacija v posamični vasi, po pošti ne bodo dobili položnic. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene, se avtomatično podaljšajo do nadaljnjega.

Zadnje novice

Sorodne vsebine