11 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Rešitve za razogljičenje slovenske družbe in zeleno preobrazbo

GEN-I je na 10. srečanju proizvajalcev električne energije OVE in SPTE govoril o tehničnih rešitvah za razogljičenje slovenske družbe in zeleni preobrazbi. Predstavil je tudi pilotni projekt povezovanja posameznih gradnikov elektrodistribucijskega omrežja za dosego vzdržnega sistema.

Z naraščanjem negativnih učinkov podnebnih sprememb se krepi zavedanje o pomenu njihovega preprečevanja in iskanja rešitev za lepšo, čistejšo prihodnost. Pomembno vlogo pri doseganju cilja razogljičenja družbe ima povezovanje proizvodnih enot čiste električne energije, kar je v uvodnem nagovoru poudaril poslovni direktor GEN energije g. Danijel Levičar, MBA. Dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, je v nadaljevanju predstavil konkretne rešitve, ki jih s poslanstvom zelene preobrazbe že razvijajo v družbi GEN-I. Ena takih je trajnostna e-mobilnost, s katero je GEN-I v zadnjem letu uspelo elektrificirati več kot polovico svojega voznega parka. Ta lahko z ustrezno tehnologijo postane mobilen hranilnik energije in eden od elementov trajnostnega energetskega kroga (TEK). TEK omogoča upravljanje hranilnikov energije v mikroomrežju in ponuja možnosti shranjevanja električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov. Na ta način zmanjšuje vplive na elektrodistribucijski sistem in pokriva konice porabe električne energije. »Gre za zametek vzpostavitve novega energetskega sistema, ki bo na pameten način povezan z obstoječim. Z uporabo TEK postaneta električno vozilo in mikroomrežje, kot na primer stanovanjska hiša ali poslovni objekt, aktivna elementa v sistemu. Finančno in tehnično je sistem uresničljiv že danes,« je projekt povzel predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

 

Prikaz delovanja sistema

Delovanje novega sistema so v poslovni enoti Metrona na Obrežju neposredno po dogodku prikazali v živo. »Električna vozila, baterijski zalogovnik, fotovoltaika in omrežje tvorijo dinamično vodeno celoto, ki energijo po potrebi pretaka v obeh smereh med omrežjem, zalogovniki in električnimi vozili,« je način delovanja pojasnil Andrej Pečjak, direktor Metron Inštituta.

37 2 levicar bolte paravan

Danijel Levičar, MBA (GEN Energija), mag.Tanja Bolte (MOP), dr. Dejan Paravan (GEN-I)

 

Končna razprava

Na dogodku je bila tudi direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu RS za okolje in prostor mag. Tanja Bolte, ki je zagotovila, da tudi ministrstvo aktivno zasleduje okoljske in podnebne cilje Evropske unije in zagovarja politiko povečevanja deleža obnovljivih virov ob upoštevanju drugih okoljskih ciljev. V sklepni razpravi so se dr. Robert Golob, dr. Dejan Paravan in Andrej Pečjak strinjali, da bo prihodnost v znamenju pametnih tehnologij in storitev, ki odjemalcem omogočajo zeleno preobrazbo. »Zelena transformacija predvideva radikalno spremembo tako v načinu poslovanja kot tudi v načinu življenja. Iz tega razloga bi zelo težko izpostavil en sam sistem oziroma eno tehnologijo, ki bi v prihodnjih letih imela prevladujoč vpliv. Pomemben napredek bo viden na vseh ravneh. Skupina GEN-I ima v tem procesu vlogo povezovalca in promotorja naprednih brezogljičnih tehnologij. Fleksibilnost, digitalizacija, samooskrba, energetski monitoring in energetsko upravljanje ter e-mobilnost so temelji, na katerih moramo graditi, da dosežemo cilj − razogljičenje slovenske družbe«, je dogodek povzel dr. Robert Golob.

37 3 levicar golob paravan

Andrej Pečjak (Metron Inštitut), dr. Robert Golob (GEN-I), dr. Dejan Paravan (GEN-I)

 

PROMOCIJSKI ČLANEK

Zadnje novice

Sorodne vsebine