30.7 C
Ljubljana
četrtek, 24 junija, 2021

Prenova strehe na objektu v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je bila izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. ZGS pod vodstvom direktorja Damjana Oražma posluje transparentno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Dne 20. 7. 2020 je bil spletnem portalu Demokracija.si objavljen članek z naslovom: »Vodenje investicije kot je še niste videli: Direktor zavoda za gozdove Oražem nakazal denar za prenovo strehe še preden bila zgrajena! Novo dobila tudi vodja območne enote!« Na Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) zanikamo v članku navedene obtožbe o spornem poslovanju, netransparentnosti, klientelizemu in korupciji. Ugotavljamo, da je v članku nekritično povzeta objava Portala plus z dne 16. 7. 2020, ki je bila napisana z očitnim namenom škodovanja ugledu ZGS in njegovemu direktorju Damjanu Oražmu.

 

Prva napačna in škodljiva trditev se pojavi že v naslovu članka. Prenova strehe objekta v upravljanju ZGS v Kočevski Reki nima nikakršne povezave z obnovo hiše vodje Območne enote (v nadaljevanju: OE) ZGS Kočevje Katje Konečnik. Izvajalce za vsa tovrstna dela ZGS izbere skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju. Direktor ZGS v postopkih izbire izvajalca ne sodeluje, za prenovo strehe na stavbi v upravljanju ZGS v Kočevski Reki je bila odgovorna vodja OE ZGS Kočevje. Del na hiši družine Konečnik ni izvajalo podjetje Strehca d.o.o, ampak jih je izvajal drug izvajalec, in to v letu 2019, ne pa v letu 2017, kot je navedeno v članku. Z dovoljenjem družine Konečnik objavljamo, da je dela izvajalo podjetje Krovstvo in kleparstvo Slobodan Milunović s.p. v letu 2019. Oboje je dokazljivo z izdanimi in plačanimi računi. Zapisi v članku, ki se nanašajo na izvajalca del in termin izvedbe, so tako neresnični.

V članku niso upoštevana vsa relevantna dejstva obnove strehe na objektu v upravljanju ZGS v Kočevski Reki, naveden potek dogodkov pa je neresničen. Prenova omenjene strehe je potekala skladno z veljavno zakonodajo, upoštevajoč zlasti predpisane postopke javnega naročanja na tem področju. Dela so bila vključno z vmes ugotovljeno potrebo po dodatnem podeskanju ter njegovo izvedbo zaključena v dogovorjenem roku, prav tako je bilo plačilo izvedeno mesec dni po prevzemu del. Pri tem poudarjamo, da v konkretnem primeru ne gre za zlorabo javnih naročil in investicij v osnovna sredstva, ampak za redno vzdrževanje objekta z najugodnejšim izvajalcem na javnem razpisu. Obtožbe o ponarejanju in spreminjanju dejstev zanikamo. Pravilnost postopka in izvedbe del je v okviru nadzora v letu 2018 preverjalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki ni ugotovilo nepravilnosti.

Trditev: »Kot svojevrsten primer nezakonitega početja in zapravljanja davkoplačevalskega denarja gre izpostaviti zlorabo javnih naročil in investicij v osnovna sredstva.« je neresnična, saj je prenova omenjene strehe potekala skladno z veljavno zakonodajo, prav tako so bili skladno z veljavno zakonodajo izvedeni postopki javnega naročanja. Kot že predhodno pojasnjeno v konkretnem primeru ne gre za zlorabo javnih naročil in investicij v osnovna sredstva, ampak za redno vzdrževanje objekta z najugodnejšim izvajalcem na javnem razpisu. V članku za navedene trditve razen namigovanj ni dokazov.

Zaposlovanje v ZGS poteka v skladu z veljavno zakonodajo in na podlagi le-te sprejetimi internimi akti. Poslovanje in zaposlovanje ZGS je predmet pogostih tako rednih kot izrednih kontrol, v okviru katerih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti. Očitki o spornem in klientelističnem zaposlovanju so neutemeljeni in napačni in jih kot take zavračamo, prav tako zavračamo očitke o »prirejanju sistemskih aktov javnega zavoda«. Skladno z določenimi v veljavni zakonodaji in na podlagi le-te sprejetimi krovnimi akti ZGS, akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v ZGS sprejme Svet ZGS, soglasje k navedenem aktu pa poda Vlada RS in sicer po predhodnem medresorskem usklajevanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za zahteven postopek, v katerem ni možnosti za dejanja, na katera je namigovano v članku.

Na ZGS smo ogorčeni nad zapisanim, saj gre za neresnične ter nepreverjene informacije. S predmetno objavo, ki temelji na žaljivem konceptu in navajanju neresničnih dejstev in drugimi tovrstnimi objavami se povzroča nepopravljiva škoda ZGS, njegovim zaposlenim in direktorju Damjanu Oražmu ter ugledu gozdarstva in gozdarske stroke v družbi. ZGS si želi, da morebitne kršitve ugotavljajo za to pristojni organi, presoja za splošno javnost pa naj se opravi na podlagi pravnomočno zaključenih postopkov.

Zavod za gozdove Slovenije

Damjan Oražem, direktor

Zadnje novice

Sorodne vsebine