13.8 C
Ljubljana
sreda, 28 septembra, 2022

Planinska zveza pozdravlja zakonski predlog za zagotovitev namenskih sredstev za vzdrževanje planinskih poti

Piše: P.T.

V Planinski zvezi Slovenije pozdravljajo predlog novele zakona o planinskih poteh, ki so ga vložili koalicijskimi partnerji in poslanca narodnosti. Ocenjujejo, da bi zakonsko zagotovljena sredstva za vzdrževanje planinskih poti in delo markacistov pozitivno vplivala na urejenost planinskih poti, ki vsako leto privabijo kakšnega obiskovalca več.

Obisk planinskih poti in slovenskih gora narašča, s tem pa tudi obremenitev planinskih poti in potreba po temeljitejšem vzdrževanju in označevanju in s tem povezanimi sredstvi. Dobro vzdrževane planinske poti zagotavljajo varnost obiskovalcem gora, kajti zmanjšujejo tveganje in preprečujejo nesreče v gorah, so sporočili iz planinske zveze.

“Zato je še toliko pomembneje, da to prepozna tudi zakonodajalec in da upošteva potrebe planinskih društev, ki delujejo v javnem interesu in za širšo družbeno korist,” so zapisali. Verjamejo, da bodo pomen in doprinos predlaganih sprememb prepoznale vse stranke in poslanci v DZ.

Zaradi povečanega števila ljudi v gorah, večje količine snega, hudih nalivov in neurij se planinske poti uničujejo dnevno, zato jih je treba ves čas vzdrževati. Najpogostejša dela obsegajo čiščenje, obrezovanje grmovja, nameščanje protierozijskih zaščit, risanje markacij in nameščanje smernih tabel

Za vzdrževanje planinskih poti skrbijo za to posebej usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije, ki svoje delo opravljajo prostovoljno. Mreža planinskih poti je razpredena po vsej Sloveniji, skupna dolžina vseh planinskih poti znaša nekaj čez 10.000 kilometrov. Urejajo in označujejo jih člani planinskih društev – markacisti. Lani jih je bilo registriranih 820 markacistov. “Ti planinske poti vzdržujejo, označujejo, čistijo in urejajo prostovoljno. En markacist skrbi približno za dobrih 12 kilometrov planinskih poti. Na leto pa opravijo okoli 40.000 ur prostovoljnega dela,” je delo markacistov povzel predsednik planinske zveze Jože Rovan.

Kot je spomnil Rova, so s sprejetjem zakona o planinskih poteh leta 2007 planinske poti v pravni ureditvi dobile poseben status, ki je prinesel veliko obveznosti planinskim društvom, ni pa zagotovil sistemskega vira financiranja za vzdrževanje planinskih poti. Urejanje poti je bilo prepuščeno društvom, donatorjem in občinam.

V predlogu novele zakona pa so po njegovih besedah upoštevani predlogi zakonov primerljivih alpskih držav, kjer znajo izkoristiti pozitivne povezave med planinstvom in turizmom. S sprejetjem novele bi uredili usposabljanje in licenčno izpopolnjevanje markacistov in ustrezna opremljenost za varno delo.

Kot največji doprinos novele vidijo predlog določbe, ki določa obveznost ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Predlagatelji pričakujejo, da bo ministrstvo na letni ravni za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov, znesek pa se bo prilagajal dejanskim razmeram in zahtevam.

Ker so za leti 2021 in 2022 že sprejeti proračuni države in lokalne skupnosti, se uporaba določb zakona po predlogu zamika na začetek proračunskega leta 2023.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine