7.6 C
Ljubljana
četrtek, 2 februarja, 2023

Petrol za 2019 načrtuje 5,6 milijarde evrov prihodkov in 96,7 milijona čistega dobička

Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje 5,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 96,7 milijona evrov čistega dobička. Število bencinskih servisov želijo povečati za 18, na 515. Vrednost naložb v stalna sredstva naj bi dosegla 101 milijon evrov, pri čemer se nameravajo posebej osredotočiti na razvoj inovativnih poslovnih modelov.

Kosmati poslovni izid bo prihodnje leto po načrtih dosegel 475 milijonov evrov. Načrtovane rezultate namerava skupina Petrol doseči s prodajo 3,3 milijona ton naftnih proizvodov, 193.300 ton utekočinjenega naftnega plina, 20,8 teravatne ure zemeljskega plina, za 609,1 milijona evrov trgovskega blaga in povezanih storitev ter s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne energije.

Petrol sicer ob tem ni navedel primerjave s prvimi ocenami za letošnje leto. So pa lani napovedali, da v letu 2018 načrtujejo 4,5 milijarde evrov prihodkov in 86,9 milijona evrov čistega dobička.

Konec leta 2019 bo v maloprodajni mreži skupine Petrol po načrtih 515 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 320, na Hrvaškem 113, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 16, v Črni gori 15 ter na Kosovu 11. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem letošnjega leta po načrtih povečalo za 18.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) naj bi dosegel 186,4 milijona evrov. Polovico želijo realizirati s prodajo naftnih derivatov, 20 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 odstotkov z energetskimi in okoljskimi rešitvami, devet odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, pet odstotkov s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti ter tri odstotke s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Finančna stabilnost, izražena s kazalnikoma razmerja med neto dolgom in kapitalom ter neto dolgom in EBITDA, po navedbah skupine kaže na uspešno zniževanje finančnega dolga. Skupina načrtuje, da bo kazalnik razmerja med neto dolgom in kapitalom v letu 2019 znašal 0,4, kazalnik med neto dolgom in EBITDA pa 1,8. Koeficient finančnega vzvoda je načrtovan v višini 29 odstotkov.

Skupina Petrol za leto 2019 skladno s strategijo načrtuje za 101 milijon evrov naložb v stalna sredstva. Naložbena politika skupine bo usmerjena v utrjevanje položaja na področju prodaje na slovenskem trgu, v širitev prodaje na trgih jugovzhodne Evrope ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih sistemov. Posebno pozornost bodo namenili razvoju inovativnih poslovnih modelov.

V prvem devetmesečju je skupina Petrol na letni ravni povečala prihodke od prodaje za 18 odstotkov, na 3,91 milijarde evrov, predvsem zaradi višjih cen nafte. Čisti dobiček se je zvišal za 14 odstotkov, na 68,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa upadel za dva odstotka, na 85,5 milijona evrov.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine