19.1 C
Ljubljana
sreda, 23 junija, 2021

Ob Svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe korak k digitalizaciji javnega naročanja živil

Piše: P. T.

Ob Svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS predstavlja Katalog živil za javno naročanje živil, ki omogoča digitalizacijo najpomembnejšega dela javnega naročanja živil – to je izbiro živil. V njem kot ponudniki sodelujejo kmetijska in živilska podjetja, pa tudi kmetje in zadruge. 

Katalog živil za javno naročanje živil je računalniško orodje, ki omogoča javnemu zavodu kakovostno pripravo javnega naročila. Z izborom tipov izdelkov, ki imajo opredeljen status, konvencionalni, ekološki ali certificiran po drugih nacionalnih shemah,  lahko naročnik oblikuje sklope znotraj posamezne kategorije živil.

Aplikacija naročniku, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, med pripravo javnega naročila sporoča, kakšen odstotek certificiranih živil po ekološki shemi (min 12 %) in kakšen delež živil certificiranih po drugih nacionalnih shemah (min 20 %) je naročnik že izbral. Ravno tako mu aplikacija javlja podatek o vrednosti izločenih sklopov namenjenih nabavi lokalnih živil, ki jih javni zavod lahko naroči mimo javnega naročila. Glede na zahtevo zakonodaje izločen del ne sme preseči 20 % vrednosti celotnega javnega naročila, pri čemer pa vrednost posameznega sklopa ne sme preseči 80.000 evrov.

Javni zavod si lahko sam izdela tudi analizo trga. V posameznem tipu izdelka so navedeni konkretni izdelki ponudnikov z nazivom proizvajalca, imenom blagovne znamke, maso, sestavo živila, hranilno vrednostjo, možnimi alergeni ali alergeni v sledovih ter podatki o vseh certifikatih po katerih sta živilo ali podjetje certificirana. Vse vpisane podatke, lahko javni zavod pridobi za analizo trga ali jih uporabi za vrednotenje meril, ki jih je predhodno opredelil v javnem naročilu.

Predstavniki javnih zavodov želijo svojim oskrbovancem ponuditi živila, ki imajo izboljšano sestavo, zato smo v sklopu projektov »Odloči se za« in »Več ugodnejših«, ki jih financira Ministrstvo za zdravje, izvedli nadgradnjo aplikacije, ki omogoča uporabnikom hitrejše iskanje živil izboljšane hranilne sestave.

Aplikacija je v fazi nadgradnje v delu meril pri določanju najbolj ugodnega ponudnika. Del aktivnosti GZS-ZKŽP pa je tudi strokovno svetovanje javnim zavodom glede uporabe aplikacije z namenom boljše priprave javnega naročila predvsem v živilskem delu poimenovanja potrebnih izdelkov in sledenja ciljem različnih deležev. Katalog živil je dostopen tudi sektorju gostinstva in turizma.

Zadnje novice

Sorodne vsebine