16.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

»Nasprotna dejstva v zvezi s prispevkom »Razkrivamo: Kako je Tomaž Ročnik, brat propadle bančnice Romane Pajnek državi zaračunal dvakrat!«.

Anton Žagar, ki je v navedenem prispevku označen kot razvpit direktor sumljivega slovesa, ker naj bi ga DARS d.d. leta 2013 odpustil zaradi zlorabe položaja, je bil s strani DARS d.d. odpuščen nezakonito, saj očitanih dejanj ni storil, kar je ugotovilo Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sodbo, ki je postala pravnomočna dne 25.11.2016.

Zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi je DARS d.d. Antonu Žagarju plačal tudi odškodnino. Nezakonita izredna odpoved ni bila v nobeni povezavi s posli podjetja Lastninski Sama Omerzela, v zvezi s temi posli zoper Antona Žagarja ni nikoli potekal noben postopek, Anton Žagar pa tudi ni sklepal nobenih poslov s podjetjem Lastninski.

V prispevku je kot nezakonito prikazano celo ustanavljanje s.p., čeprav v skladu s prvim odstavkom 74. člena Ustave RS velja svoboda gospodarske pobude in so podatki o s.p. in poslovanju javno objavljeni, tako kot to velja za vse poslovne subjekte. Nadalje se Antonu Žagarju popolnoma neupravičeno očitajo sporni posli v družbi RGP d.o.o., katere zakoniti zastopnik je. Navedbe v prispevku, ki se nanašajo na posel, ki ga izvaja družba RGP d.o.o. na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, so popolnoma neutemeljene, napačne in zavajajoče.

Zapisano blati ugled Antona Žagarja in družbe RGP d.o.o., ki je k poslu pristopila strokovno in gospodarno ter z največjo mero odgovornosti. Pristojna rudarska inšpekcija je že novembra lani družbi Premogovnik Velenje, d.o.o. naložila ukrep za čim hitrejšo sanacijo in dodatno utrditev nasipa med jezeroma. Hkrati je tudi občina Šoštanj pozivala na čim hitrejšo sanacijo nasipa, ker je ocenjevala, da je mesto Šoštanj ogroženo. Posledično je matična družba Premogovnik Velenje, d.o.o. objavila na Portalu notranjih naročil HSE povpraševanje za dobavo in vgrajevanje zemljine v omenjeni nasip. K poslu je pristopila družba RGP d.o.o., ki je usposobljena za izvajanje takšnih del. Dejstvo je tudi, da v zadnjih letih primanjkuje ustreznega materiala za sanacijo degradiranih območij in je dobrodošla vsaka količina, ki jo je možno pridobiti po ekonomsko upravičeni ceni in je tudi primerna za vgradnjo.

Družba RGP d.o.o. je za dobavo zemljine izvedla postopek javnega naročila in z najugodnejšim ponudnikom TOMING INŽENIRING d.o.o. sklenila pogodbo, na podlagi katere bo izvajalec dobavil določeno količino zemljine. V pogodbi je bilo tudi določeno, da mora biti zemljina primerna za vnos v nasip skladno z Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35458-1/2018-18. Izvedba del po omenjeni pogodbi je v zaključni fazi. Družba RGP d.o.o. za mesec avgust 2018 še ni prejela računa, je pa izvedla plačilo za že dobavljeno zemljino v višini 110.000 EUR in ne 205.000 EUR, kot je napačno zapisano v prispevku, kar je očitno posledica napake Komisije za preprečevanje korupcije, ki je isto plačilo upoštevala dvakrat in je napako na opozorilo družbe RGP d.o.o. tudi že odpravila.«

mag. Vesna Sodja, Odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava, Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o.

Zadnje novice

Sorodne vsebine