20.6 C
Ljubljana
torek, 16 avgusta, 2022

Ministrstvo za finance: Prva ocena realizacije državnega proračuna za leto 2021

Piše: C.R., STA 

Primanjkljaj letošnjega državnega proračuna bo po preliminarni oceni dosegel 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP, kar je 1,4 odstotne točke manj, kot ga dovoljujejo jeseni sprejete spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država (7,9 % BDP). Javni dolg bo ob koncu leta 2021 znašal 77,5 % BDP, kar je ena odstotna točka manj od prejšnjih ocen, sporočajo z ministrstva za finance.

 Prihodki bodo 11 milijard 

Po preliminarni oceni, še navajajo na ministrstvu, bodo prihodki državnega proračuna v letu 2021 dosegli 11 milijard evrov. To je za 300 milijonov več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu za to leto. Pri tem glavnino povečanja predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Dohodnine je za 19 % več, davka od dohodkov pravnih oseb pa 15 % več. “Ocenjujemo, da bo davka na dodano vrednost 4 % več, kot je načrtovano v sprejetem proračunu,” izpostavljajo. V primerjavi s predkriznim letom 2019 bo pobrane za 10 % več dohodnine in 11 % več davka od dohodkov pravnih oseb ter za 3,5 % več davka na dodano vrednost. V primerjavi z letom 2020 bo pobrane za 31 % več dohodnine in 43 % več davka od dohodkov pravnih oseb ter za 13,5 % več davka na dodano vrednost.

Odhodki:  za ukrepe 2,8 milijarde evrov

Preliminarna ocena kaže, da bo v letu 2021 realiziranih za 14,3 milijarde evrov odhodkov. To je za 850 milijonov več, kot je bilo predvideno v proračunu, sprejetem konec leta 2020. Povečanje izhaja predvsem iz višjih izdatkov, vezanih na ukrepe za blažitev posledic epidemije. Slovenija je za te ukrepe namenila 2,8 milijarde evrov ali 5,6 % BDP. Primanjkljaj državnega proračuna je ocenjen na 3,3 milijarde evrov ali 6,5 % BDP. V primerjavi s sprejetim proračunom je to za  eno odstotno točko BDP več, k čemur so prispevali višji odhodki, povezani z epidemijo.

Primerjava glede na odlok  

Odhodki bodo v letu 2021 nižji od zgornje dovoljene meje izdatkov, določene z jesenskim Odlokom o okviru za pripravo proračunov, za 660 milijonov evrov. Razlog za to je nižja realizacija izdatkov, vezanih na EU-sredstva, ter nižji izdatki iz naslova investicij in materialnih stroškov, med drugim tudi nižjih stroškov predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ocenjena realizacija izdatkov za investicije v letu 2021 je 1,1 milijarde evrov, kar je za 17 % več kot v letu 2019 in za 21 % več kot v letu 2020. Ocenjena realizacija izdatkov iz EU virov v letu 2021 je z 820 milijonov evrov za 20 % višja kot v letu 2019 in za 5 % višja kot v letu 2020.

Nižji primanjkljaj glede na načrtovanega 

Odlok določa primanjkljaj državnega proračuna v višini 7,9 % BDP (3,96 milijarde evrov). Dejanska realizacija primanjkljaja pa je ocenjena za 1,4 odstotne točke nižje in bo dosegla 3,3 milijarde evrov oziroma 6,5 % BDP. 

“Ocenjujemo, da bo dolg države, izražen v % BDP, ob koncu leta 2021 znašal 77,5 %, kar je odstotna točka manj od prvotnih ocen. Hkrati bo za 2,3 odstotne točke nižji kot leto prej, ko je znašal 79,8 % BDP,” sklenejo poročilo na finančnem ministrstvu.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine