7.7 C
Ljubljana
nedelja, 9 maja, 2021

Lisec: Bodo šla sredstva za izplačilo odškodnin v postopkih denacionalnizacije res drugam?

Ali držijo nekatere informacije, da se namerava sredstva iz gozdnega sklada, namenjena za izplačilo odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, uporabiti za druge namene, torej v nasprotju z zakonom?

 

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem gozdnega sklada.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

S 33. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) se ustanavlja proračunski sklad za gozdove kot proračunski sklad v skladu z zakonom, ki ureja javne finance oziroma tako imenovani gozdni sklad. Omenjeni sklad se ustanavlja za nedoločen čas. Nadalje je v zakonu navedeno, da omenjeni sklad do dokončanja postopkov opravlja naloge in izpolnjuje obveznosti v zvezi s:

1. postopki denacionalizacije gozdov in izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo;

2. postopki vračanja premoženja in izplačila odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij;

3. postopki vračanja premoženja članom agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic;

4. postopki, povezanimi z neodplačnimi prenosi lastninske pravice na gozdovih z Republike Slovenije na druge pravne osebe in z drugih pravnih oseb na Republiko Slovenijo na podlagi 14., 16. in 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16), 74. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11), 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odl. US, 1/96 in 30/98 – ZZLPPO), 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) in 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98).

V zvezi z izvajanjem omenjenega člena zakona (navedel sem zgolj 1. odstavek 36. člena) me zanima:

1. Koliko finančnih sredstev je zbranih na omenjenem Gozdnem skladu?

2. Koliko denacionalizacijskih postopkov je bilo v fazi reševanja preko gozdnega sklada v letu 2016, 2017 in 2018? Prosim za podatke do datuma 12. 12. 2018.

3. Kako so bili rešeni ti postopki?

4. Koliko odškodnin je bilo izplačanih zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo?

5. Ali držijo nekatere informacije, da se namerava sredstva iz gozdnega sklada, namenjena za izplačilo odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe vrnjenih gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, uporabiti za druge namene, torej v nasprotju z ZGGLRS?

6. Kakšni so načrti za delovanje gozdnega sklada v prihodnosti?

Zadnje novice

Sorodne vsebine