15.6 C
Ljubljana
četrtek, 22 aprila, 2021

Komisija za nadzor obveščevalnih varnostnih služb je sprejela končno poročilu o delu v letu 2017

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na današnji nujni seji sprejela zaključno poročilo za leto 2017. Po besedah poslanca SDS in predsednika KNOVS mag. Branka Grimsa v priporočilih in sklepih posebej opozarjajo na stvari, ki ostajajo odprte in za katere je potrebno bodisi izvesti ustrezne preiskave, bodisi storiti druge korake, ki so nujni za varnost državljank in državljanov. 

»Gotovo je dolgoročno najpomembnejša stvar za naš pravni red neurejena shramba tajnih podatkov. To se pravi, zakonodaja, ki je to urejala, je bila razveljavljena. Obstaja namreč uredba Evropske komisije in drugačna odločitev Vrhovnega sodišča RS, kar v tem trenutku povzroča veliko procesno pravno praznino. To pa zajema prav tista najtežja kriminalna dejanja, to se pravi trgovino z belim blagom in trgovino z drogo,« je poudaril mag. Grims in opozoril, da lahko zaradi te pomanjkljivosti kasneje pride do razveljavitve cele vrste sodnih postopkov, ki so v tem trenutku odprti. »Zato smo nekajkrat tudi pisno opozarjali tako vlado kot parlament, da je to nujno urediti, vendar žal do ustrezne ureditve do zaključka tega mandata ni prišlo. Ali je to naključno, da se ni našlo volje za ureditev tega področja, najbrž ni težko uganiti,« je še dodal. 

V poročilu KNOVS opozarja tudi na obstoj še vedno tajnih dokumentov, na osnovi katerih policija izvaja in financira posebne metode in ukrepe. »Tam, kot veste, je zelo dolgo trajalo, da smo dobili nekatere dokumente, popolnoma vseh pa do današnjega dne še vedno ne, kar ni dobro. Policija in ministrstvo sta se pri tem postavila na stališče, da naša komisija za to ni pristojna. Mi sedaj težko dokazujemo, za kaj vse smo pristojni, ker teh dokumentov nimamo, kar pa imamo pa je popolnoma v naši pristojnosti. Če pa se pristane na to logiko, da tisti, ki je nadzorovan, odloča o tem, kaj je pristojnost tistega, ki nadzoruje, pa vsi vemo, da je to konec vsakega učinkovitega nadzora. Zato je ta problem odprt in to bo potrebno čim prej urediti, da se izognemo dvomom in nadaljnjim posledicam,« je dejal predsednik KNOVS. 

Odprta ostaja tudi preiskava glede Nove ljubljanske banke, kjer se je KNOVS po besedah mag. Grimsa soočila z nepravilnostmi in utemeljenimi sumi pranja denarja, prav tako pa tudi z nekaterimi dogodki, ki močno zbujajo sum v to, kaj je dejansko stanje in kaj ni. »Nujno bi bilo, da se pospeši in celovito izpelje preiskavo in da se stvari postavi pred črko zakona. Da se proti odgovornim za vsa ugotovljena kazniva dejanja sproži ustrezne postopke pred za to pristojnim sodiščem,« opozarja predsednik KNOVS mag. Branko Grims. 

 »Čeprav se sliši še tako nenavadno, v Sloveniji še vedno obstaja dokumentacija glede ubojnih sredstev nekdanje UDBE, ki dokazuje za več sto tajnih mest oziroma »bunkerjev«, kjer na bi se ta sredstva nahajala. Nekatera smo šli lani tudi pogledat, bunkerji tam tudi dejansko so in dokumentacija temelji na resničnih podatkih,« je spomnil mag. Grims. Pri tem komisija še posebej opozarja na vprašanje varnosti, kajti »obstoj takšnih sredstev, če kar nekje ležijo, lahko predstavlja splošno nevarnost za zdravje in življenje ljudi, zlasti otrok, ki bi lahko naključno naleteli na te stvari. Zato smo trdno prepričani, da bi bilo vse to potrebno preiskati in stvari dokončati.« 

Med drugim člani in članice KNOVS v končnem poročilu opozarjajo tudi na to, da epiloga še vedno ni doživela zgodba s prisluhi pri arbitražnem sporazumu. »Prišlo je do nepravilnega in neprofesionalnega ravnanja dveh imenovanih v postopku, arbitra Sekolca in agentke Drenikove in afere. Glede na to, da je imela ta stvar v celoti zelo velike negativne posledice za Slovenijo, vsekakor utemeljeno pričakujemo in opozarjamo, da je potrebno opraviti temeljito preiskavo in postopke ter vsako morebitno nepravilnost in malomarno opravljanje dolžnosti tudi ustrezno sankcionirati,« je povedal mag. Grims. 

KNOVS opozarja tudi na odtekanje podatkov s strani nekaterih policijskih uprav, kar po njihovem mnenju kaže, da se s podatki ne ravna ustrezno. »Če kdo, bi morale ravno te službe vedeti, kakšno je ravnanje s temi podatki. Opozorili smo tudi na tiste, ki te podatke prejemajo. Vsi veste, da se je zgodba utemeljenega suma pranja denarja v NLB odvijala, kot se je, tudi za to, ker so nekateri, ki so prejeli informacije in poročila, bodisi jih sploh niso prebrali, kar je malomarnost prve vrste, ali pa niso ukrepali, čeprav bi po zakonu morali,« je spomnil mag. Grims. 

Tema, ki se ji je KNOVS posvečala večino svojega mandata, pa so ilegalne migracije in vse, kar je z njimi povezano – kriminal, tihotapljenje ljudi, plačevanje storitev v drogi … »Glede migrantov opozarjamo, da se stvari spet zaostrujejo, da se stvari niti slučajno niso dobre,« je poudaril mag. Grims in dodal, da pa je komisija vladi vendarle namenila  pozitivno oceno, da danes na južni meji stoji ograja, pri čemer obžalujejo, da ta ni popolna. »Ob tem naj opozorim še, da bomo verjetno v kratkem potrebovali še eno ograjo, in sicer na meji z Italijo, in sicer zaradi spremembe vlade in napovedanega izgona okoli 600.000 migrantov, kar bi za Slovenijo predstavljajo nerešljiv varnostni problem. Vendar po zagotovilih, ki jih imamo, se je vendarle začelo nekaj dobrega dogajati v smeri večje varnosti in samo upamo lahko, da se bo delo v celoti in korektno opravilo,« je zaključil mag. Grims. 

Tonski posnetek izjave za medije je dosegljiv: https://soundcloud.com/sds-764150874/mag-branko-grims-po-seji-knovs-16-4-2018 

PS SDS

Zadnje novice

Sorodne vsebine