10 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Karmen Furman: Prijava prebivališča v Sloveniji tujcem velikokrat pomeni privilegij

S kakšnimi delovnimi procesi in na osnovi katerih kriterijev zaposleni na upravnih enotah od sprejetja novega zakona o tujcih v letu 2017 spremljajo, nadzirajo, predvsem pa preprečujejo zlorabe instituta prijave naslova prebivališča na območju svoje upravne enote?

 

Poslanka SDS Karmen Furman je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Prijava prebivališča v Republiki Sloveniji tujcem velikokrat pomeni privilegij, ki v nadaljevanju omogoča pridobitev številnih socialnih transferjev, pravic in bonitet. V praksi so nam vsem dobro poznani primeri prijav prebivališča zgolj z namenom pridobitve različnih socialnih transferjev, pravice do dodatka za ločeno življenje, pravice do združitve družin, pravice do vstopa posameznika v Republiko Slovenijo iz naslova študija pa čeprav ta oseba potem v naši državi nikoli ne študira in drugo.

Glede na številne zlorabe v praksi, ko se na območju posameznih upravnih enot zaznava nadpovprečno veliko število prisotnih in tudi prijavljenih tujcev, se lahko predpostavlja, da ni vzpostavljene povezave med različni registri, ki vsebujejo potrebne podatke za preprečevanje tovrstnih zlorab in da pristojni organi delujejo zgolj parcialno oz. med seboj ne sodelujejo.

Avgusta 2017 se je pričel uporabljati nov zakon o prijavi prebivališča z namenom preprečiti sistemske zlorabe prijav prebivališč, na osnovi katerih je poraslo število fiktivnih prijav prebivališč tujcev, ki na tej podlagi pridobivajo številne socialne in druge pravice. Z namenom preprečitve tovrstnih zlorab so s sprejetjem novega zakona o tujcih, upravne enote postale prekrškovni organ, ki je po zakonu pristojen ugotavljati dejansko stanje na terenu.

V zvezi z navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Koliko tujcev prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje? Prosim za podatek na dan 1. 3. 2019 ter po upravnih enotah.

2. Kolikšno je bilo število prejemnikov socialne pomoči in skupen znesek prejetih pomoči tujcem, z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 ločeno po upravnih enotah?

3. S kakšnimi delovnimi procesi in na osnovi katerih kriterijev zaposleni na upravnih enotah od sprejetja novega zakona o tujcih v letu 2017 spremljajo, nadzirajo, predvsem pa preprečujejo zlorabe instituta prijave naslova prebivališča na območju svoje upravne enote?

4. Kdo izvaja nadzor nad uradnimi osebami, ki izvajajo nadzor prijave prebivališča, in kakšne so bile do sedaj ugotovitve tega nadzora?

5. Kakšne sankcije ste do sedaj izvedli zoper morebitne ugotovljene nepravilnosti in ali ste ter kakšne ukrepe ste sprejeli za preprečevanje ugotovljenih zlorab v prihodnje?

Zadnje novice

Sorodne vsebine