21.8 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 septembra, 2021

Kanalski svetniki o posledicah sežiganja odpadkov v Salonitu

Svetniki Občine Kanal ob Soči so na današnji izredni seji poskušali izvedeti, kako bi sežiganje odpadkov v Salonitu Anhovo vplivalo na onesnaževanje okolja. Zdravniki so večkrat poudarili, da so lahko izmerjene vrednosti posameznih onesnaževalcev pod mejnimi vrednostmi, problem pa je mešanica vseh skupaj, ki je lahko zelo nevarna.

Zdravnica Metoda Dodič Fikfak je izpostavila, da se onesnaženja ne sme meriti v zraku, pač pa v tleh, kjer se odlagajo vse snovi v okolju.

“Ta dolina je že videla hude zgodbe, zgodba z azbestom še ni zaključena,” je poudarila in dodala, da so tudi drugje po svetu v okolici cementarn in sežigalnic okolja precej obremenjena z različnim onesnaženjem, kar povečuje verjetnost, da bi prebivalci zboleli za rakom. Azbest pa povzroča različne vrste rakov in ne le mezoteliomov.

“Ne moremo govoriti o degradiranem okolju ali ne, dejstvo je, da je bilo smrti zaradi vpliva okolja že preveč,” je še poudarila Dodič Fikfakova. “Tako področje, ki je prizadeto s smrtmi in boleznimi ljudi, ne bi smelo biti niti potencialno onesnaženo. Zdravniki zato ne strašimo, ne kričimo, mi opozarjamo, naj se preprosto razmišlja o tako imenovanem varnostnem principu, kar pomeni, da če ne veš, kaj bo povzročila in kako huda bo škoda, potem se vedno obnašaš tako, da zaščitiš ljudi.”

Zdravnica Nevenka Mlinar, ki je bila pobudnica za to razpravo s pismom zdravnikov proti dodatnemu onesnaževanju okolja, je povedala, da je imela v času dela v ambulanti v Desklah 1676 bolnikov, od katerih jih je v zadnjih 20 letih kar 450 zbolelo za različnimi vrstami rakov.

Janja Turšič iz Agencije RS za okolje (Arso) je povedala, da onesnaženje z delci PM 10 na območju kanalske občine ni nad mejno vrednostjo. Precej pa k temu prispevajo okolje samo, prevetrenost doline in temperatura zraka.

Oglasila sta se tudi predstavnika Salonita Anhovo. Predsednik uprave Julijan Fortunat je povedal, da so se še pred dokončno odločitvijo Arsa zavezali, da bodo začeli celovito neodvisno analizo vplivov razvojnih načrtov cementarne na okolje in zdravje ljudi. “K izdelavi analize bomo povabili čim širši krog strokovnjakov s področja okolja in zdravja. Zaradi zagotavljanja transparentnosti in konstruktivnega dialoga bomo sodelovanje omogočili tudi vsem zainteresiranim deležnikom,” je zagotovil.

“Za naše občane želimo najboljše, vendar je ta problematika zelo kompleksna. Zato apeliramo na državo, da sprejme vse ukrepe in mehanizme, ki bodo omogočili čim boljše življenje, delo in zdravje na območju občine Kanal. Obenem pa si želimo, da bi ob tem bolj vključevali tudi lokalno skupnost,” pa je v izjavi povedala županja Tina Gerbec, ki je napovedala, da bo kanalska občina pri neodvisni instituciji naročila meritve zraka.

Med občani namreč obstaja dvom v meritve, ki jih opravlja družba Salonit, zato jih bo naročila občina. “Pripravili pa bomo tak razpis, da bomo dobili kar najbolj objektivne podatke, s katerimi bomo nato lahko razpolagali,” je zaključila županja.

Zadnje novice

Sorodne vsebine