10.6 C
Ljubljana
nedelja, 19 septembra, 2021

Kam vložiti dobiček letošnjega leta?2

Konec leta se ljudje na osebni ravni oziramo nazaj v pretekle mesece ter v glavah snujemo cilje in strategije za njihovo uresničitev v letu, ki je pred nami. Na drugi strani podjetja v zadnjih mesecih iztekajočega se leta predvsem primerjajo postavljene cilje z doseženimi. Tisti, ki so jih že uresničili ali celo presegli, pa lahko konec leta izkoristite za premislek, kako bi načrtovani dobiček v prihodnjem letu unovčili tako za napredek organizacije kot okolja, v katerem delujete.

Pomoč pri iskanju odgovora ponujajo Evropski strukturni in investicijski skladi, ki v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 podjetjem ponujajo finančne spodbude za uporabo obnovljivih virov energije in uvajanje z njimi povezanih tehnologij. Podjetja, ki so pripravljena stopiti v družbo prvih, ki utirajo pot zeleni preobrazbi, lahko izkoristijo sredstva evropskih skladov prek aktualnega javnega razpisa ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Namen razpisanih sredstev

S prijavo na razpis se lahko podjetja potegujejo za del sredstev, namenjenih nakupu in vgradnji  fotonapetostnih modulov, opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitvi na elektroenergetsko omrežje. Podjetja so upravičena tudi do povrnitve dela stroškov za obrtniška in instalacijska dela, strokovni nadzor in storitve zunanjih izvajalcev.

Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike lahko podjetje financira 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 odstotkov ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške pa mora zagotoviti upravičenec.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago po opisanem razpisu, je 10 milijonov evrov, ministrstvo pa jih je po prvem odpiranju prispelih vlog razdelilo približno pol milijona. V letu 2020 sta predvidena še dva roka za oddajo vlog: 28. februar in 25. september.

 

GEN I mala slika

 

Praktični primer učinkov investicije

Del omenjenih sredstev je za investicijo v sončno elektrarno izkoristilo tudi družinsko podjetje Skitti, d. o. o., ki se ukvarja z obdelavo kovin. Za zeleno naložbo so se odločili na podlagi lastne okoljske zavesti. Načrtujejo, da bodo z novo sončno elektrarno znižali ogljične izpuste za 71.000 kg na leto, njihov predvideni letni prihranek na računu za električno energijo bo devet tisoč evrov, prihranek v celotni življenjski dobi sončne elektrarne pa so ocenili na skoraj dvesto tisoč evrov. S tem dokazujejo, da z zeleno preobrazbo ne bodo poskrbeli le za okolje, pač pa se jim bo ta na koncu tudi finančno izplačala.

Komu zaupati izvedbo naložbe?

Skupina GEN-I sodi med najaktivnejše zagovornike zelene preobrazbe, ki vključuje zavedanje nujnosti energetsko učinkovitejšega delovanja, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in povečevanja deleža porabljene končne energije iz obnovljivih virov. Z namenom uresničevanja teh ciljev so pred leti razvili storitev postavitve sončne elektrarne na ključ in z njo do danes postali največji tovrstni ponudnik pri nas.

Bi želeli pred bližajočim se koncem poslovnega leta tudi vi pridobiti oceno učinkov sončne elektrarne za svoje podjetje? Obrnite se na svetovalce GEN-I, ki so dosegljivi na elektronskem naslovu [email protected]

 

PROMOCIJSKI ČLANEK

Zadnje novice

Sorodne vsebine