18.3 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Grims: Koliko evropskih sredstev so občine pridobile od vstopa Slovenije v EU?

Slovenske občine so različno uspešne pri pridobivanju evropskih sredstev.

Poslanec mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

slovenske občine so različno uspešne pri pridobivanju evropskih sredstev. To je lažja naloga za večje občine, ki lahko pripravijo zahtevnejše projekte, manjše se praviloma povezujejo med seboj oziroma z večjimi mestnimi občinami, da bi izpolnile pogoje iz javnih razpisov. Za oceno uspešnosti enega in drugega pristopa ter celotne države na tem področju so bistveni podatki po občinah za posamezna leta ter skupaj za celotno obdobje od vključitve Slovenije v Evropsko unijo. 

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje: Koliko evropskih sredstev so pridobile posamezne občine v letih od vključitve Slovenije v Evropsko unijo do danes? (prosim za podatke in preglednico za vse občine za vsa leta posebej, tudi če je v nekem letu ali celotnem obdobju); ter seštevke po občinah ter na ravni države po letih in za celotno obdobje skupaj, z označbo točnega vira, višine sofinanciranja projekta iz evropskih sredstev ter za katere projekte je šlo; tako da bo razvidno tudi, ali je občina na javnem razpisu sodelovala in uspela sama, ali pa z več občinami skupaj in s katerimi pri posameznem projektu?

Odgovor vlade.

Priloga 1.

Priloga 2.

priloga 3.

 

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine