2.9 C
Ljubljana
sreda, 27 oktobra, 2021

Brezplačen vrtec za drugega otroka

Piše: L. B.

Od leta 2019 velja Zakon o delovnih razmerjih, ki zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. Nova sprememba pa prihaja s 1. septembrom 2021, in sicer se ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Prav tako bo brezplačen vrtec zagotovljen tudi za nekatere druge primere.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) uvaja pravico obeh staršev do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda. Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred. Pravica do odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi šolski dan je bila sprejeta 18. decembra 2019 v sklopu novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Ta pravica velja za vse delavce, ne glede na vrsto dejavnosti ali sektorja, v katerem delajo.

V Državnem zboru so bile v letošnjem letu sprejete pomembne spremembe Zakona o vrtcih, ki vključujejo tudi obveznost plačila vrtca. Nova sprememba se uvaja s 1. septembrom 2021, in sicer prihaja ponovno v veljavo brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Prav tako pa bodo starši oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali bo v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Takšen ukrep je za starše velika finančna razbremenitev zaradi česa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujejo dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce in vzpostavljanje boljših pogojev za družine, da se bodo v prihodnje odločale za več otrok, kar pa bo pozitivno vplivalo k izboljšanju demografske situacije.

Zadnje novice

Sorodne vsebine