17 C
Ljubljana
sobota, 8 maja, 2021

Alenka Jeraj: Bo pravosodnim lobističnim krogom uspelo poslati na Sodišče EU sporno kandidatko?

Kako lahko Sodni svet RS poda pozitivno mnenje kandidatki za sodnico na Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu, ki ne izpolnjuje formalnih pogojev, in sicer pravniškega državnega izpita?

Poslanka Alenka Jeraj je na ministrico za pravosodje Andrejo Katič naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopki imenovanja slovenskih predstavnikov za Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

»3. člen Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč med drugim določa, da »za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah, ki ureja sodniško službo ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev sodnika ustavnega sodišča.«

V lanskem letu razpis za mesto kandidatov na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu ni uspel. Zato je Ministrstvo za pravosodje objavilo nov razpis za prosti mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije. Vlada Republike Slovenije je predsedniku republike svoje mnenje o kandidaturah s prvega razpisa posredovala junija, mnenje vlade o kandidatih, prijavljenih na drugi razpis, pa je predsednik republike prejel konec oktobra lani. Sodni svet RS je o kandidatih odločal skupaj na seji 7. novembra lani, ko so opravili tudi razgovore s kandidati. Skupno mnenje o prijavljenih kandidatih tako na prvi kot na drugi razpis predsedniku republike je Sodni svet RS posredoval 13. novembra. Soglasno so predlagali Klemna Podobnika za eno mesto, za drugo pa Nino Savin Bossiere in Jureta Vidmarja.

Do kandidatov se bo moral sedaj opredeliti predsednik republike in sporočiti svojo izbiro Državnemu zboru RS. Kandidata bosta morala dobiti podporo večine vseh poslancev, potem pa bo v Bruslju sledilo še zaslišanje pred t. i. Odborom 255, ki po 255. členu pogodbe o delovanju EU ocenjuje primernost predlaganih kandidatov za sodnike Sodišča EU.

V medijih sem zasledila, da so lobistični krogi v Luksemburgu, Strasbourgu, Bruslju in Ljubljani dosegli, da je na listo kandidatov uvrščena tudi Nina Savin Bossiere, čeprav po informacijah iz medijev za to nima formalnih pogojev. Omenjena kandidatka naj ne bi imela pravniškega državnega izpita, kar bi bilo glede na pomembnost funkcije in samo naravo, nujno. Je pa omenjena kandidatka sicer dobila pozitivno mnenje Sodnega sveta RS, kar vzbuja številna ugibanja, ki postavljajo pod vprašaj celoten postopek določanja kandidatur za omenjeno pomembno sodniško funkcijo. 

V zvezi s tem Vas sprašujem naslednje:

1. Kako ocenjujete mnenje Sodnega sveta RS o kandidatih za prosti mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu? 

2. Kako lahko Sodni svet RS poda pozitivno mnenje kandidatki, ki ne izpolnjuje formalnih pogojev, in sicer pravniškega državnega izpita?

3. Ali ste na ministrstvu seznanjeni z informacijo, da naj bi se v prvi polovici julija lani predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije in aktualni sodnik v Luksemburgu dr. Marko Ilešič sestala v Luksemburgu v zvezi s postopkom za kandidaturo za prosti mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu? Ali je šlo v tem primeru za uradni sestanek oziroma kakšen je bil namen omenjenega sestanka?

4. Ali ste na ministrstvu seznanjeni z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, ki je bila 1. 10. 2019 vložena na Urad predsednika republike v zvezi z odprtim postopkom za imenovanje dveh sodnikov na Sodišču Evropske unije, in sicer za posredovanje elektronske kopije dopisa, ki ga je na predsednika republike ali na Urad predsednika Republike Slovenije naslovil dr. Marko Ilešič? Ali ste na ministrstvo, ki ga vodite, v zvezi z odprtim postopkom za imenovanje dveh sodnikov na Sodišču Evropske unije prejeli kakšen dopis dr. Marka Ilešiča ali dr. Erika Kerševana in kakšna je njuna vsebina?

5. Kakšna je utemeljitev Sodnega sveta Republike Slovenije za pozitivno oceno kandidatki Nini Savin Bossiere za prosto mesto sodnice na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu?«

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine