Generalni direktor je v odgovoru izpostavil, da v pravico ustanovitelja oziroma Vlade kot predstavnika ustanovitelja do imenovanja svojih predstavnikov v skladu z veljavnim Zakonom o stavki ne želi poseči, opozarja pa na dejstvo, da so kar trije predstavniki ustanovitelja zaposleni na Ministrstvu za kulturo, ki je javno večkrat podprlo stavko Koordinacije novinarskih sindikatov, ki je eden izmed treh reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija. Tako obstaja vsaj na videz nasprotje interesov, saj jih je Vlada imenovala kot predstavnike t. i. »družbenopolitične skupnosti«, dejansko pa ima do vprašanja stavke njihov delodajalec že oblikovano in tudi javno izraženo stališče.Ob tem je nujno poudariti, da ima ustanovitelj skladno z veljavnim Zakonom o RTV Slovenija že svoje predstavnike v organih javnega zavoda, in sicer v Programskem in Nadzornem svetu RTV Slovenija. Ti tudi niso v nobenem konfliktu z morebitnim delodajalcem, saj veljajo za člane obeh svetov RTV Slovenija strogi pogoji za imenovanje, povezani tudi z vprašanjem združljivosti in lojalnosti predvsem RTV Slovenija kot javnemu mediju in javnosti.

Generalni direktor opozarja tudi na sprejeti Poslovnik pogajanj, ki je bil objavljen v Informatorju RTV Slovenija. V primeru prisotnosti predstavnikov družbenopolitične skupnosti bo nedvomno nujno spremeniti Poslovnik in urediti njihov položaj v pogajanjih, kakor tudi varovanje podatkov. Generalni direktor predlaga, da se to vprašanje obravnava na prvih pogajanjih še pred odločanjem o dnevnem redu in o ostalih vsebinskih točkah.

In nenazadnje, 4. člen Zakona o stavki omogoča tudi sindikatu, ki ni organizator stavke, da sodeluje v stavkovnih pogajanjih na pobudo ene izmed strani v sporu. Glede na to, da je ustanovitelj na pobudo sindikalne strani imenoval svoje predstavnike za stavkovna pogajanja, je v smislu 4. člena Zakona o stavki generalni direktor pozval oba preostala reprezentativna sindikata RTV Slovenija, da se v pogajanja za sporazumno reševanje nastalega spora vključijo tudi njihovi predstavniki.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough dejanje ustanovitelja razume kot konstruktiven korak k čimprejšnjemu začetku ustreznega dialoga za izpolnjevanje temeljnega poslanstva javnega servisa. Pri tem pa kot nujno izpostavlja predhodno razrešitev zgoraj navedenih odprtih vprašanj.